Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура XX століття: Навч. посіб. - К., 2002. - 214 с., 48 с.

Вступ.....9
Від автора.....11
Світосприйняття людини XX століття і характерні риси культури цього часу.....13
Формування нової картини світу та ідеалу особистості в XX ст.....13
Особливості художньої культури XX ст.....16
Нове в художній мові авангарду.....16
Париж - батьківщина авангарду.....21
Вплив примітивізму на мистецтво авангарду.....22
Значення примітивізму для розвитку авангарду.....22
Анрі Руссо - засновник примітивізму.....23
Примітивізм в українському мистецтві.....25
Фовізм - початок відходу від принципів класичного мистецтва.....28
Основні принципи фовізму.....28
Анрі Матісс - теоретик і відомий художник фовізму.....29
Кубізм - нова ера в живописі.....31
Нова концепція станкового живопису в кубізмі.....31
Три періоди розвитку кубізму.....33
Значення кубізму для розвитку мистецтва XX ст.....35
Футуризм як напрям авангарду.....36
Нова краса сучасного світу в мистецтві футуризму.....36
Кубофутуризм в Україні й Росії.....38
Особливості слов'янського футуризму.....39
Сутність експресіонізму та його значення для культури XX століття.....41
Витоки (передісторія) експресіонізму.....41
Група "Міст" і становлення графічної мови експресіонізму.....42
"Синій вершник" - мюнхенська група експресіонізму.....44
Післявоєнний експресіонізм.....45
Особливості експресіонізму в українському мистецтві.....46
Місце сюрреалізму в культурі XX століття.....49
Витоки сюрреалізму.....49
Ідеї та практика дадаїзму як засада сюрреалізму.....50
Основні прийоми, принципи та методи сюрреалізму.....51
Художня практика сюрреалізму.....53
Особливості сюрреалізму в кіно.....55
Абстракціонізм як філософське осмислення авангарду.....57
Живописні принципи абстракціонізму.....57
В. Кандинський - засновник абстракціонізму.....59
Особливості слов'янського абстракціонізму.....61
Супрематизм К. Малевича.....63
Геометричний абстракціонізм П. Мондріана.....70
Концепція конструктивізму та її розвиток у культурній традиції.....73
Архітектурний конструктивізм.....73
Конструктивізм в образотворчому мистецтві.....78
Конструктивістський театр.....79
Конструктивізм у проектуванні предметів побуту, текстилю, одягу.....81
Особливості українського авангарду.....84
Ліричність, поетичність, декоративність українського авангарду.....84
З історії українського авангарду.....88
М. Бойчук та його школа.....94
Поп-культура та її роль у формуванні естетики другої половини XX століття.....98
Передумови й умови формування поп-арту.....98
Естетичні принципи поп-арту.....99
Р. Раушенберг і Е. Уорхол - засновники поп-арту.....102
Художні напрями 60-х років.....104
Поп-арт, масова культура, кітч.....106
Культура СРСР 60-70-х років.....108
"Неофіційне мистецтво" СРСР 60-х років.....108
Андеграунд 70-х років.....111
Український андеграунд (мистецтво 60-х - початку 80-х років).....115
Культура постмодернізму.....119
Передумови виникнення постмодернізму.....119
Людина в контексті постмодерністського світобачення.....121
Постмодерністська модель світобачення.....124
Основні принципи постмодерністської естетики.....128
Постмодерністська скульптура і архітектура.....132
Кінетизм і його вплив на становлення нової форми сучасного мистецтва.....138
Джерела та передісторія виникнення кінетизму.....138
Кінетизм як напрям сучасного мистецтва.....140
Проблеми кінетичного формоутворення.....140
Ідея синтезу в кінетизмі: світло, звук, рух.....143
Мистецтво соц-арту.....146
В. Комар і О. Меламід- засновники соц-арту.....146
Соц-артівська естетика та семантика.....148
Нью-Йоркська школа соц-арту.....150
Московська школа соц-арту. Другий етап.....152
Постсоц-арт.....155
Естетика і стилістика гіперреалізму в постмодернізмі.....159
Історія виникнення гіперреалізму.....159
Основні принципи гіперреалізму.....161
Основні жанри фотореалізму.....163
Урбаністичний пейзаж. Вулиці.....163
Натюрморт. Річ у фотореалізмі.....164
Обличчя. Камерний жанр у фотореалізмі.....166
Гіперреалізм у музиці, театрі, скульптурі.....167
Гіпертекст - майбутнє літератури.....170
Теорія і практика концептуалізму.....173
Історія формування концептуалізму як течії мистецтва.....173
Концептуалізм і соц-арт: спільне й особливе.....175
Естетика концептуального мистецтва.....176
Перформанс у концептуалізмі.....180
Особливості радянського концептуалізму.....184
Постконцептуалізм.....187
Психоделічне мистецтво.....188
Мета і завдання психоделічного мистецтва.....188
Психоделічна музика.....189
Психоделіка у кінематографі.....191
Психоделічний живопис.....192
Українська культура 80-90-х років.....194
Необароко у контексті українського менталітету.....196
Особливості сучасного українського мистецтва.....199
Постмодерністські риси української літератури 80-90-х років.....204
Постмодернізм в українському живописі.....205
Словник термінів.....208
Література.....213

Одержати книгу
"Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура XX століття"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

САПТАРШИ - (Санскр.) Семь Риши. Как звезды они суть созвездие Большой Медведицы, и как таковые называются Рикша и Читрашикхандины, ярко-увенчанны...
Культура - совокупность достижений человечества в производственной, общественной и духовной жизни; это вся сумма деятельности человеческого разум...
Постулат - определенное, принимаемое априори утверждение, не доказанное или недоказуемое, но принимаемое в качестве исходного основания для постр...
Лю Хай - в даосской китайской мифологии бог монет, входящий в свиту бога богатства. Возможно, в основе образа Лю был реальный исторический деятель...
ХОЛИЗМ - (от греч. hdlon - целое) - точка зрения целостности, или учение о целостности. Это понятие введено южноафр. генералом Я. Смэтсом в его п...
Тескатлипока - (ацтек.) - "дымящееся зеркало" - бог ночи, покровитель разбойников, колдунов, жрецов. Т. олицетворял зиму, север,...
БУДДИЗМ - (от санскр. и пали будда - просветленный или пробужденный) - одна из мировых религий, основанная в VI в. до Р.Х. Гаутамой Буддой в вос...
Биотоп - (от био и греч. topos - место) - участок земной поверхности (суши или водоема) с однородными (однотипными) условиями (абиотическими факто...
БАТ-КОЛ - (Евр.) Дочь Голоса; Божественное откровение, или наитие, которое вдохновляло пророков Израиля в виде голоса с Небес и Места Милосердия...
Мейоз - (от греч. meiosis - уменьшение) - процесс деления клеточного ядра с образованием четырех дочерних ядер, каждое из которых содержит вдвое...
СИРИАН - (ум. ок. 437 н. э.) - античный философ-неоплатоник, комментатор Платона и Аристотеля, ученик и преемник Плутарха Афинского на посту схол...
ОБЫЧАЙ - стереотипизированная форма деятельности, лежащая в основе структур повседневности конкретных этнических и социальных групп. Будучи спо...
МЕРОДАХ - (Халд.) Бог Вавилона, Бэл более поздних времен. Он является сыном Давкины, богини низших сфер или земли, и Хэа, Бога Морей и Гадеса у...
Масса - мера инертности (см. Инерция) и гравитационных (см. Гравитация) свойств тел. От массы тела зависят: ускорения, которые приобретаются те...
ВААЛ - (Халд., Евр.) Ваал или Адон (Адонай) был фаллическим богом. "Кто взойдет на холм (высокое место) Господа; кто станет на место его Каду...