Мальська М. П., Худо В. В. Туристичний бізнес: теорія та практика. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 424 с.

Передмова.....6
Розділ 1. Історія розвитку туризму.....12
1.1. Початковий етап.....12
1.2. Становлення туристичного бізнесу.....16
1.3. Туризм як галузь індустрії.....17
1.4. Монополізація туристичної індустрії.....18
1.5. Історія розвитку туризму в Україні.....19
Розділ 2. Туризм: види та форми.....22
2.1. Поняття про туризм.....23
2.2. Класифікації туризму.....24
Розділ 3. Туристичні ресурси.....32
3.1. Туристично-рекреаційні ресурси.....33
3.1.1. Історико-культурні рекреаційні ресурси.....33
3.1.2. Природні рекреаційні ресурси.....35
3.1.3. Туризм і екологія. Екотуризм.....42
3.2. Туристичне районування світу.....60
3.3. Туристичне районування України.....62
Розділ 4. Туристична індустрія.....67
4.1. Організатори туризму.....67
4.2. Перевезення.....69
4.3. Готельна індустрія.....85
4.4. Система громадського харчування.....97
4.5. Страхування.....107
4.6. Система розваг.....112
4.7. Банківські та фінансові послуги.....116
4.8. Інформаційні послуги в туризмі.....117
Розділ 5. Безпека туристичної подорожі.....119
5.1. Небезпека травмування.....120
5.2. Вплив довкілля.....120
5.3. Пожежна безпека.....121
5.4. Біологічні чинники.....121
5.5. Психофізіологічні навантаження.....127
5.6. Небезпечні випромінювання.....128
5.7. Хімічні чинники.....129
5.8. Етап перевезення.....129
5.9. Специфічні чинники ризику.....129
Розділ 6. Менеджмент у туризмі.....131
6.1. Методи менеджменту.....132
6.2. Функції менеджменту.....135
6.2.1. Функція менеджменту «планування».....136
6.2.2. Функція менеджменту «організація».....140
6.2.3. Функція менеджменту «мотивація».....149
6.2.4. Функція менеджменту «контроль».....157
6.3. Комунікації в менеджменті.....162
6.3.1. Поняття та характеристика комунікацій.....162
6.3.2. Інформація як матеріал комунікацій та її види.....163
6.3.4. Мова та ділове письмо як складові комунікацій.....164
6.3.5. Документи та інші носії інформації.....168
6.4. Керівництво в організації.....169
6.4.1. Суть процесу керівництва та лідерства.....169
6.4.2. Стилі керівництва та типи менеджерів.....172
6.5. Рішення в менеджменті.....173
6.5.1. Сутність та класифікація управлінських рішень.....173
6.5.2. Процес розробки та умови прийняття управлінських рішень.....174
6.5.3. Методи прийняття управлінських рішень.....176
6.6. Організація роботи менеджера.....178
6.6.1. Зміст організації управлінської роботи менеджера.....178
6.6.2. Організація роботи з документами.....179
6.6.3. Організація та проведення ділових зустрічей.....180
6.6.4. Організація прийому відвідувачів.....182
Розділ 7. Маркетинг у туризмі.....184
7.1. Суть маркетингу в туризмі.....184
7.2. Функції маркетингу.....188
7.3. Основні принципи маркетингу.....189
7.4. Категорії маркетингу.....190
7.5. Сутність і структура маркетингового дослідження.....192
7.6. Розробка програми маркетингу.....195
7.7. Сегментація ринку.....197
7.8. Кон'юнктура ринку.....200
7.9. Життєвий цикл продукту.....201
7.10. Мотивація і поведінка споживачів.....203
7.11. Попит та пропозиція в маркетингу.....205
7.12. Конкуренція.....206
Розділ 8. Інформаційне забезпечення туристичної діяльності.....209
8.1. Значення інформаційних систем управління в туристичній галузі.....209
8.2. Потенційні можливості комп'ютерних технологій.....212
8.3. Комп'ютер у готельному господарстві.....216
8.4. Комп'ютер у системі транспортних послуг.....217
Розділ 9. Інвестиційна діяльність у туризмі.....218
9.1. Основні поняття інвестиційної діяльності.....218
9.2. Державне регулювання інвестиційної діяльності.....220
9.3. Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну.....222
9.4. Ефективність інвестиційних проектів у туризмі.....229
Розділ 10. Міжнародна співпраця та міжнародні організації у туризмі.....237
10.1. Міжнародне регулювання туристичної діяльності.....237
10.2. Роль та значення Всесвітньої туристської організації (ВТО).....238
Додатки.....246
Додаток 1. Хартія туризму. Кодекс туриста.....246
Додаток 2. Закон України «Про туризм».....251
Додаток 3. Закон України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» від 21.01.1994 р. № 3858-12-ВР.....279
Додаток 4. «Правила перетинання державного кордону громадянами України» затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57.....285
Додаток 5. Перелік документів, що подаються суб'єктами господарювання до Державної туристичної адміністрації України для отримання ліцензії на організацію іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму та екскурсійну діяльність.....289
Додаток 6. Інструкція про умови і правила провадження підприємницької діяльності, пов'язаної з організацією іноземного та зарубіжного туризму (ліцензійні умови), і контроль за їх дотриманням.....291
Додаток 7. Посольства та консульські установи України.....305
Додаток 8. Іноземні дипломатичні представництва в Україні.....321
Додаток 9. Аналітичний звіт про роботу Державної служби туризму і курортів у 2006 році.....367
Додаток 10. Бізнес-план готельно-туристичного комплексу 388
Список використаної та рекомендованої літератури.....419

Одержати книгу
"Мальська М. П., Худо В. В. Туристичний бізнес"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ЛЕГИЗМ - (от лат. lex, род. падеж legis - закон), учение школы законников фацзя, др.-кит. этико-политич. учение об управлении человеком, обществом...
Абсолют - то, что является пределом устремлений, но в действительности достигнуто быть не может по причине недостаточности, ущербности, несоверш...
АДВАЙТА - (санскр. - без второго) - понятие, обозначающее состояние отсутствия двойственности, а также всеединство как своеобычный принцип онтолог...
Каллизен - (Christ. - Friedr. Callisen, 1777-1861) - проф. философии в Киле, потом пастор и генеральный суперинтендант в Шлезвиге, издал руководст...
ПРЕСТОЛ - гл. принадлежность христ. храма, предмет, религ. поклонения; небольшой четырехугольный стол, часто художеств. исполнения, находится по...
КОНТРОЛЬ - специфическая форма рефлексии, способность общества делать себя предметом своего рассмотрения и реагировать на отклонение от идеальног...
Этика - (лат. ethica, от гр. ethos - обычай, характер) - 1) философское учение о морали, изучающее условия возникновения морали, ее сущность, по...
Рационализм - /D/ Rationalismus /E/ Rationalism/F/ Rarionalisme /Esp/ Racionalismo Философское направление, преувеличивающее роль мышления...
СХИЗМА - (греч. - раскол) - этим словом обозначаются любые церк. разделения, распри. Позднее С. стали называть те из них, к-рые не сопровождались...
CTPАTA - (от лат. stratum - слой, пласт), термин,к-рым в бурж. социологии обозначается социальное расслоение (см. Социальная стратификация). Бурж...
БЛАГО - состояние и условие совершенства, осуществленного бытия; ведущее понятие средиземноморско-европейской (иудео-христианской) культуры, од...
РЕАЛИЗМ - течение в схоластике, признававшее реальность универсалий. Они реальны в том смысле, что присутствуют (или воплощены) в самих вещах...
ЫЙСАН - (625 - 702) - выдающийся будд. деятель Кореи периода Объедин. Силла. Происходил из рода Ким. В возрасте 29 лет принял монашество в монаст...
Факторы среды - совокупность условий проживания данного организма (абиотические и биотические условия, характерные для данной местности)...
Экстенсивный - связанный с простым внешним (поверхностным) количественным расширением или распространением без обретения нового качества...