Оснач О.Ф. Товарознавство: Навчальний посібник - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 219 с.

ПЕРЕДМОВА.....7
Розділ 1. Теоретичні основи товарознавства.....8
1.1. Предмет, цілі і завдання товарознавства.....8
1.2. Класифікація, кодування і асортимент товарів.....10
1.3. Стандартизація, сертифікація і якість продукції.....11
1.4. Основні властивості промислової продукції.....15
Розділ 2. Метали.....19
2.1. Атомно-кристалічна будова і властивості металів.....19
2.2. Механічні характеристики металів. Методи їхнього визначення.....24
Розділ 3. Чорні метали.....34
3.1. Чавун. Склад чавуну.....34
3.2. Класифікація чавуну. Характеристика видів та маркування.....35
3.3. Умови постачання, транспортування, зберігання чавуну.....39
3.4. Сталь. Склад, класифікація та характеристика.....41
3.5. Вуглецеві сталі. Класифікація та характеристика видів.....43
3.6. Леговані сталі.....45
3.7. Класифікація і маркування легованих сталей.....46
3.8. Металокерамічні інструментальні сплави.....49
3.9. Підвищення якості сталі.....50
Розділ 4. Кольорові метали і сплави.....58
4.1. Класифікація кольорових металів.....58
4.2. Алюміній. Властивості, класифікація.....58
4.3. Сплави алюмінію. Властивості. Маркування.....60
4.4. Мідь та її сплави.....61
4.5. Класифікація мідних сплавів.....62
4.6. Протигальмувові сплави.....63
Розділ 5. Продукція прокатного виробництва.....56
5.1. Характеристика процесів обробки металів тиском.....56
5.2. Класифікація та характеристика прокату.....57
5.3. Умови транспортування, зберігання прокату.....71
5.4. Металеві вироби промислового призначення (метизи).....72
Розділ 6. Паливо.....78
6.1 Класифікація, склад і основні характеристики палива.....78
6.2. Сучасне становище паливно-енергетичного комплексу України.....82
6.3. Тверде паливо. Основні характеристики. Види. Маркування.....86
6.4. Умови постачання, транспортування і зберігання твердого палива.....89
6.5. Альтернативні види палива.....91
Розділ 7. Рідке паливо.....99
7.1. Нафта й основні способи її переробки.....99
7.2. Класифікація, призначення, характеристика і маркування рідкого палива.....100
7.3. Дизельне паливо.....104
7.4. Мазут. Основні властивості, марки і застосування.....107
7.5. Умови зберігання і транспортування рідкого палива.....108
Розділ 8. Газоподібне паливо.....112
8.1. Види, властивості, призначення газоподібного палива.....112
8.2. Умови зберігання газоподібного палива.....115
Розділ 9. Мастила.....117
9.1. Класифікація й основні властивості мастил.....117
9.2. Асортимент мастильних матеріалів та їхнє позначення.....120
9.3. Шляхи зниження витрат нафтопродуктів і регенерація відпрацьованих олій.....123
Розділ 10. Полімери і пластмаси.....125
10.1. Класифікація, склад, властивості пластмас.....125
10.2. Умови зберігання, транспортування пластмас.....132
Розділ 11. Гума і гумотехнічні вироби (ГТВ).....135
11.1. Властивості, склад гуми і гумотехнічних виробів.....135
11.2. Класифікація гуми і гумотехнічних виробів.....136
11.3. Каучук.....138
11.4. Умови зберігання, транспортування каучуків і гумотехнічних виробів.....140
Розділ 12. Лакофарбові матеріали і покриття.....143
12.1. Призначення, склад, характеристика компонентів.....143
12.2. Класифікація і маркування лакофарбових матеріалів.....145
12.3. Властивості лакофарбових матеріалів.....148
12.4. Умови зберігання і транспортування лакофарбових матеріалів.....149
Розділ 13. Продукція неорганічної хімії.....152
13.1. Неорганічні кислоти.....152
13.2. Сірчана кислота. її застосування.....152
13.3. Виробництво сірчаної кислоти. Товарні види сірчаної кислоти.....154
13.4. Азотна кислота. її застосування.....157
13.5.....Виробництво азотної кислоти. Товарні види азотної кислоти.....158
13.6. Соляна кислота та її властивості.....159
13.7. Содові продукти(луги). Застосування та властивості.....161
13.8. Виробництво каустичної соди.....161
13.9. Виробництво кальцинованої соди.....163
13.10. Виробництво харчової соди.....164
13.11. Умови постачання, зберігання та транспортування продукції неорганічної хімії.....165
Розділ 14. Матеріали та вироби загальнобудівельного призначення.....170
14.1. Види, класифікація та властивості будівельних матеріалів.....170
14.2. Природні кам'яні матеріали.....173
14.3. Керамічні матеріали і вироби.....176
14.4. Скло і скловироби.....183
14.5. Класифікація і характеристика видів будівельних виробів із скла.....185
14.6. Умови зберігання і транспортування матеріалів та виробів загальнобудівельного призначення.....188
Розділ 15. Мінеральні й органічні в'язкі матеріали і вироби на їхній основі.....192
15.1. Мінеральні в'яжучі матеріали. їхні види і властивості.....192
15.2. Гідравлічні в'яжучі матеріали.....194
15.3. Повітряні в'яжучі матеріали.....197
15.4. Бетон і залізобетон. Класифікація бетонів. Характеристика видів.....198
15.5. Штучні кам'яні матеріали і вироби на основі мінеральних в'яжучих речовин.....201
15.6. Органічні в'яжучі речовини і вироби на їхній основі.....205
15.7. Збереження й транспортування мінеральних та органічних в'яжучих речовин і виробів на їхній основі.....208
Розділ 16. Деревинні будівельні матеріали і вироби.....211
16.1. Основні властивості і класифікація деревини.....211
16.2. Основні види будівельних матеріалів із деревини.....213
16.3. Умови зберігання і транспортування лісових матеріалів.....215
Список використаної літератури.....218

Одержати книгу
"Оснач О.Ф. Товарознавство"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

Нинурта - (шумерский, "владыка земли"), месопотамский бог грозы и войны, сын космического бога Энлиля. Особо почитался в Ниппуре и Лагаше...
ЭЛЕМЕНТ - (лат. elementum - стихия, первоначальное вещество) - понятие объекта, входящего в состав определенной системы и рассматриваемого в ее пр...
СВЯТОЙ - (от лат. sanctus - сакральный): абсолютно чистый, совершенный. Образец святости дан жизнью Христа. В более широком смысле мы называем свя...
МНЕСАРХ - (сер. 2 в. до н. э.) - греческий философ-стоик, возможно, ученик Панэтия. Пользовался таким же авторитетом, как Диоген Вавилонский и Ант...
КАРНЕАД - (род. 214, Кирена, Сев. Африка - ум. 129 до Р. X., Афины) - греч. философ, основатель новой, или третьей, Академии. Приехав в 156 до Р...
ЯКОБИТЫ - Христианская секта в Сирии в шестом веке (550 г.), представители которой считали, что Христос имел лишь одну природу и что символ веры...
Мо-цзы - (ок. 470-390 до н.э.), китайский философ и глава моистской школы, классическая книга которой носит название Мо-цзы. Всемирная любовь явля...
Авраам - Еврейский патриарх, отец Исаака, дед Иакова и Измаила, заключивший союз с Богом согласно библейской Книге Бытия. Став оплотом яхвийского...
ВЫВОД - логическая операция, с помощью которой мы переходим от одного положения, считающегося истинным, к другому положению, которое данная сист...
Диалектика - термин, обозначающий в древней философии: а) искусство обнаружения, достижения истинного определения в диалоге противоположны...
БИЗНЕС - коммерческая или предпринимательская деятельность в рыночных условиях, направленная на получение прибыли. Саморегулирующаяся, саморазвив...
Идиома - [греч. idioma - своеобразное выражение] - свойственное только данному языку неразложимое словосочетание, значение которого не совпадает...
Куафу - в древнекитайской мифологии великан, обитающий на севере у входа в царство мертвых, внук Хоу-ту. Его почитали в качестве божества плодоро...
СВОБОДА - универсалия культуры субъектного ряда, фиксирующая возможность деятельности и поведения в условиях отсутствия внешнего целеполагания...
СТЫД - состояние, которое испытывает человек, когда пробуждается совесть, смущение от совершенного поступка. Стыд может проснуться и в том случ...