Машина Н.І. Страхування для туристичних підприємств. Навчальний посібник. - К: Центр навчальної літератури, 2006. - 368 с.

Вступ.....3
Розділ І. основи страхового бізнесу.....6
Глава 1. економічний зміст страхування.....6
1.1. Поняття страхування.....6
1.2. Основні поняття в страхуванні.....10
1.3. Страховий ризик.....17
1.4. Класифікація в страхуванні.....21
1.5. Договірні відносини в страхуванні.....23
ГЛАВА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ СТРАХОВОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ.....34
2.1. Державне регулювання страхової діяльності.....34
2.2. Перехід страхового ринку України на міжнародні стандарти.....40
2.3. Організаційні форми страховиків.....42
2.4. Аквізиція страхової компанії.....45
2.5. Системи страхових відносин.....46
ГЛАВА 3. СУЧАСНИЙ СТАН СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ.....55
3.1. Основні показники.....55
3.2. Частка страхування у ВВП.....59
3.3. Розвиток окремих видів страхування.....62
3.4. Популярність страхування в Україні.....66
ГЛАВА 4. СТРАХУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ
В ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.....71
4.1. Характеристика ризиків у туристичній діяльності.....71
4.2. Особливості прояву ризиків туристичного підприємства.....80
4.3. Ризики туристів.....84
4.4. Місце страхування серед методів керування ризиками в туристичній діяльності.....92
4.5. Розробка програми страхування ризиків для туристичного підприємства.....102
РОЗДІЛ II. ВИДИ СТРАХУВАННЯ, ЯКІ
ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.....110
ГЛАВА 5. ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ.....110
5.1. Основні відомості.....110
5.2. Страхування від нещасного випадку.....114
5.3. Страхування життя.....119
5.4. Медичне страхування.....124
5.5. Колективне страхування.....131
5.6. Обов'язкові види особистого страхування.....131
ГЛАВА 6. СТРАХУВАННЯ МАЙНА.....138
6.1. Страхування майна виробничих підприємств і підприємств сфери послуг.....138
6.2. Страхування майна сільськогосподарських підприємств.....143
6.3. Страхування майна громадян.....145
6.4. Страхування транспортних засобів.....149
6.5. Страхування майна туристів.....151
6.6. Страхування вантажів. Поняття морського страхування.....154
6.7. Види страхування, пов'язані зі страхуванням майна.....167
ГЛАВА 7. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.....174
7.1. Принципи страхування відповідальності.....174
7.2. Страхування професійної відповідальності.....178
7.3. Страхування цивільної відповідальності.....179
7.4. Страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності.....189
РОЗДІЛ III. СТРАХУВАННЯ В РАМКАХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ.....196
ГЛАВА 8. СТРАХУВАННЯ В СИСТЕМІ «АСІСТАНС».....196
8.1. Зміст страхування зовнішньоекономічних зв'язків у туризмі.....196
8.2. Поняття про систему «Асістанс».....198
8.3. Законодавча база.....202
8.4. Умови страхування за системою «Асістанс».....204
8.5. Обмеження системи «Асістанс».....209
8.6. Види «Асістанса».....210
8.7. Практика страхування за системою «Асістанс» в Україні.....213
ГЛАВА 9. СТРАХУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ РИЗИКІВ.....224
9.1. Система «Зелена карта».....224
9.2. Умови проведення страхування в системі «Зелена карта».....225
9.3. Практика страхування в системі «Зелена карта» в Україні.....230
9.4. Страхування транспортних засобів.....235
9.5. Комплексне страхування транспортних ризиків.....237
ГЛАВА 10. ЗАХИСТ ВІД РИЗИКІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ КОНТРАКТІВ.....241
10.1. Принципи захисту від ризиків, пов'язаних із зовнішньоекономічними контрактами.....241
10.2. Валютні застереження.....245
10.3. Ф'ючерсні й опціонні контракти.....253
10.4. Страхування в рамках базисних умов поставок.....257
РОЗДІЛ IV. ПИТАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАХУВАННЯ.....262
ГЛАВА 11. ПРОБЛЕМИ, НЕДОЛІКИ ТА ПЕРЕВАГИ СТРАХУВАННЯ.....262
11.1. Проблеми страхування.....262
11.2. Злочинність у страхуванні.....267
11.3. Недоліки страхування.....277
11.4. Переваги страхування.....281
ГЛАВА 12. ЦІНОУТВОРЕННЯ В СТРАХУВАННІ.....286
12.1. Рентабельність страхування туристичних ризиків.....286
12.2. Способи розрахунку ціни в страхуванні.....289
12.3. Приклад розрахунку тарифної ставки для ризикових видів страхування.....299
ГЛАВА 13. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАХУВАННЯ.....303
13.1. Порівняльна оцінка економічної ефективності страхування і самострахування.....303
13.2. Приклад оцінки ефективності страхування для туристичного підприємства.....309
13.3. Структура коштів та інвестиційна діяльність страхової компанії.....310
13.4. Рекомендації по вибору страхової компанії.....314
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА.....327
Додаток А.....330
Додаток Б.....331
Додаток В.....338
Додаток Г.....341
Додаток Д.....346
Додаток Е.....354
Додаток Ж.....359

Одержати книгу
"Машина Н.І. Страхування для туристичних підприємств"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

МОДЕЛЬ - (франц. modele, от лат. modulus - мера, образец, норма), в логике и методологии науки - аналог (схема, структура, знаковая система) опред...
ИСТОРИЯ - 1) широко распространенное представление об И. как о прошлом. Реальность И. в этом случае трактуется как наследие, получаемое людьми о...
Свобода - Существуют три уровння С., каждый из которых выдвигается на первое место (вплоть до отрицания двух других) в различных философских ко...
САНКХЬЯ - одна из шести ортодоксальных систем индийской философии. Основателем считают мудреца Капилу. Пракрити (праматерия) рождает пурушу (душ...
Джибрил, Джабраил - (мусульм.)  - один из четырех главных ангелов (наряду с Микалом, Исрафилом и Израилем), соответствующий библейскому...
Докрестцовый позвоночник - большая часть позвоночника (шейный, грудной, поясничный и тазовый отделы), исключая крестцевый отдел...
Плотин - (204 - 269 гг.) - главный представитель новоплатонизма, родом из Ликополя в Египте, учился в Александрии у Аммония Саккаса, считающегос...
ИУДАИЗМ - 17.1. Еврейский народ возникает на исторической арене после 2000 г. до н.э. Отчасти он происходит от Аморитов или "Западных люде...
ААРОНОВ ЖЕЗЛ - одна из модификаций магического жезла. Аарон - старший брат Моисея. Как представитель рода левитов, был наделен особыми функ...
ПАРАДИГМА - (от греч. paradeigma - пример, образец) - совокупность теоретических и методологических положений, принятых научным сообществом на...
Печники-каменщики - Люди совершенно незаменимой профессии в славянском суровом для проживания мире. Прославились они злыми шутками,...
АНОМИЯ - понятие, выражающее состояние общества, при котором отсутствие или неустойчивость социальных и моральных императивов и правил, регулир...
Ваттель - (Эмерих фон-Vattel) - знаменитый юрист, сын протестантского священника, Ваттель родился в 1714 г. в Невшательском княжестве, изучал в Б...
УНДИНЫ - (Лат.) Водные нимфы и призраки. Один из четырех основных видов духов стихий, которые суть Саламандры (огня), Сильфы (воздуха), Гномы (...
ПОКОЙ - отсутствие какого бы то ни было движения или изменения; постоянство местопребывания тела в фиксированной точке пространства. (См. движ...