Соціальна робота: технологічний аспект: Навчальний посібник / За ред. проф. А.Й. Капської. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 352 с.

Передмова.....6
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ.....8
Глава 1. Соціальна робота як практична діяльність.....8
1. Взаємозв'язок соціальної політики і соціальної роботи.....8
2. Соціальна робота як вид професійної діяльності.....14
3. Об'єкти і суб'єкти соціальної роботи.....18
4. Функції, структура, рівні соціальної роботи.....24
5. Принципи соціальної роботи.....29
Глава 2. Професійна компетентність спеціаліста соціальної роботи.....35
1. Професійна компетентність соціального працівника.....35
2. Методи соціальної роботи.....46
3. Організаційні форми соціальної роботи.....53
Глава 3. Технологізація соціальної роботи як умова її оптимізації.....61
1. Технології соціальної роботи: сутність, специфіка, класифікації.....61
2. Діагностика соціальної роботи як умова успішного її прогнозування.....70
3. Експертиза й оцінка ефективності соціальної роботи.....79
РОЗДІЛ II. ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ.....92
Глава 1. Технології роботи з сім'ями різного типу.....92
1. Соціально-виховна робота з молоддю як умова підготовки до сімейного виховання.....92
2. Проблема батьків і дітей у сучасній сім'ї.....99
3. Психолого-педагогічна допомога молодій сім'ї.....105
4. Соціально-педагогічна робота з дітьми, які зазнали сімейного насилля.....113
5. Деякі технологічні аспекти соціальної роботи у дитячих будинках сімейного типу.....149
6. Превенція насильства у сім'ї як комплексна проблема соціальної педагогіки.....160
Глава 2. Технології соціальної роботи з людьми, що мають функціональні обмеження.....172
1. Концептуальний підхід до соціально-педагогічної реабілітації дітей з обмеженими функціональними можливостями.....172
2. Моделі соціальної реабілітації дітей з функціональними обмеженнями.....173
3. Вивчення стану та діагностика дитячої інвалідності.....177
4. Зміст реабілітації дітей з функціональними обмеженнями.....186
Глава З. Технології соціальної роботи з військовослужбовцями.....198
1. Соціальна зумовленість роботи з військовослужбовцями.....198
2. Форми соціальної роботи.....200
3. Організація соціальної роботи.....203
4. Етапи соціальної роботи з військовозобов'язаною молоддю. 206
Глава 4. Технології соціальної роботи з дезадаптивними дітьми та молоддю.....215
1. Соціальна реабілітація дітей з девіантною поведінкою.....215
2. Особливості соціальної роботи з неповнолітніми, які повертаються з місць позбавлення волі.....228
3. Соціально-педагогічні заходи протидії вживанню наркогенних засобів молоддю.....244
4. Принципи підбору психокорекційних методик та методів.....250
Глава 5. Соціальна робота з дітьми вулиці.....267
1. "Діти вулиці".....та їх шлях до вулиці.....267
2. Соціально-правові основи захисту дітей, що потребують соціально-педагогічної допомоги.....272
3. Причини появи соціального явища - "діти вулиці".....276
4. Технології соціальної роботи з "дітьми вулиці" та соціально незахищеними дітьми та підлітками.....277
5. Робота з кризовими сім'ями як попередження появи "дітей вулиці" і соціально незахищених дітей.....280
6. Вулична соціальна робота.....286
Глава 6. Технології соціальної роботи з обдарованими дітьми.....292
1. Характеристика творчої обдарованості дитини.....292
2. Типологія обдарованості.....297
3. Особливості творчої обдарованості та її проблеми у дитини. 299
4. Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми і їх батьками.....303
Глава 7. Технології соціальної роботи з клієнтами різного віку.....316
1. Соціальна робота з клієнтами зрілого віку.....316
2. Соціальна робота з клієнтами похилого віку.....322
Глава 8. Технології соціально-правового захисту клієнтів.....328
1. Основні напрямки соціально-педагогічної діяльності фахівців.....328
2. Зміст і організаційно-правові форми роботи з дітьми та, молоддю шкільного віку.....337
Додатки.....346

Одержати книгу
"Соціальна робота: технологічний аспект / За ред. А.Й. Капської"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ГИПНОЗ - искусственно вызванный сон. Гипноз вызывают исключительно психологические процессы. Здесь можно выделить три фазы: 1) летаргия, обычно вы...
НУМЕНИЙ - (2-я пол. 2 в.), антич. философ, представитель неопифагореизма и среднего платонизма, один из предшественников неоплатонизма. Родом из Ап...
КИНИКИ - одна из т. н. сократических философских школ Древней Греции. Ее основатели и представители (Антисфен из Афин, Диоген Синопский, Кратет Ф...
КРЕСТИНЫ - 1) совершение христ. обряда крещения; 2) семейное торжество по поводу крещения. К. наложились на народную традицию отмечать рождение р...
ОРФИЗМ - речь идет о догматах, мистериях, философских принципах, приписываемых Орфею (мистическому поэту Древней Греции). Орфизм утверждал божест...
Аналогия свойств - аналогия, в которой переносимым признаком является свойство, отсутствующее у одного из явлений и имеющееся у другого...
КАНОН - (от греч. kanon - норма, правило) - свод положений, имеющих догматич. характер. В христианстве - 1) законы, правила, к-рые исходят якобы...
Закон - внутренняя, существенная, устойчивая и повторяющаяся связь явлений, обусловли­вающая их упорядоченное изменение. Понятие закона близко к...
ЭПОХА - историческая, сравнительно длительный и качественно своеобразный период история, выделяемый на основе нек-рой суммы объективных признаков...
МОДУС - (от лат. modus - мера, способ) - способ существования, вид и характер бытия или события. Modus vivendi - образ жизни, условия, делающие...
АМФИТРИОН - Сын тиринфского царя Алкея и дочери Пелопа Астидамии, внук Персея А. принял участие в войне против обитавших на острове Тафос теле...
ЖИЗНЬ - особый способ бытия организмов, существенными сторонами которого является обмен веществ с окружающей средой и воспроизведение себе под...
ЮПИТЕР - в римск. мифологии царь богов, властитель и покровитель мира, бог неба (громовержец), податель плодородия, изобилия, победы, исцеления...
Набу - Вавилоно-ассирийский бог I тысячелетия до н.э., писец и впоследствии сын Мардука. Главный его храм находился в городе Борсиппа. Стал игр...
ПОЛИДЕКТ - Внук царя Эола и сын Магнета. Царствовал на острове Сериф, где Диктис - его брат выловил из моря ящик с Данаей и младенцем Персеем...