Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів / За заг. ред. проф. Г. В. Щокіна: Монографія. - К: МАУП-МКА, 1997. - 208 с.

Вступ.....3
1. Проблеми і тенденції змін світової освіти й Україна.....4
1.1. Як і чому змінюється світова освіта.....4
1.2. Тенденції змін європейської школи і світові стандарти середньої освіти.....9
1.2.1. Кілька загальних тенденцій змін європейської і світової школи.....9
1.2.2. До проблеми освітніх стандартів і визнання шкільних атестатів.....14
1.3. Найхарактерніші тенденції розвитку закордонної вищої освіти (системні процеси).....18
1.3.1. Темп і межі розширення масштабів.....18
1.3.2. Тенденція подовження обов'язкової освіти після школи.....20
1.3.3. Тенденція урізноманітнення закладів вищої освіти.....22
1.3.4. Тенденція розширення завдань закладів вищої освіти.....23
1.3.5. Створення і розвиток нових університетів та інших ВЗО.....25
1.3.6. Зміни у вимогах та умовах праці викладачів вищої школи.....28
1.3.7. Нові тенденції у взаємодії вузів і промисловців.....30
1.3.8. Нові тенденції в управлінні вищою освітою та її фінансуванні.....31
1.3.9. Тенденція вдосконалення систем кваліфікаційного забезпечення.....33
1.3.10. Проблема втрати молодих науковців.....34
1.3.11. Тенденція розширення навчання за кордоном.....35
1.3.12. Проблема порівняння навчання і взаємовизнання дипломів.....38
1.3.13. Недержавний сектор вищої освіти.....38
1.4. Деякі загальні тенденції реформування вищої освіти в екс-соціалістичних країнах Європи.....42
1.5. Ще раз про реформи.....45
2. Проблема оцінювання, порівнювання і визнання закордонних кваліфікацій у світовій вищій освіті.....48
2.1. Загальні положення.....48
2.2. Історичні аспекти проблеми взаємовизнання дипломів у вищій освіті....,.....48
2.2.1. Процеси в Європі.....48
2.2.2. Процеси у світі.....53
2.2.3. СРСР і проблема визнання закордонної освіти.....54
2.3. Порівняння і визнання освітніх кваліфікацій.....56
2.3.1. Про нерозв'язні термінологічні проблеми.....56
2.3.2. Деякі необхідні терміни.....58
2.3.3. Мобільність у хащах дипломів і порівнянь.....64
2.3.4. Стандартизація інформації про дипломи (додаток до диплома).....68
2.4. Теорія і практика оцінювання і визнання закордонних освітніх кваліфікацій.....76
2.4.1. Вимоги до системи взаємовизнання дипломів.....76
2.4.2. Зміни у теоретичних концепціях.....78
2.4.3. Принципи і підходи до практики оцінювання й визнання освітніх кваліфікацій.....80
2.4.4. Проблеми в оцінюванні й визнанні освітніх кваліфікацій.....83
2.4.5. Європейський підхід у концепціях визнання освітніх кваліфікацій.....87
2.4.6. Практика оцінювання і визнання освітніх кваліфікацій.....88
2.5. Нові тенденції, проекти і перспективи.....92
2.5.1. Міжнародний контекст.....92
2.5.2. Український контекст.....95
3. Головні системи вищої освіти.....98
3.1. Вища освіта Сполучених Штатів Америки.....98
3.2. Вища освіта Об'єднаного Королівства (UK).....106
3.3. Вища освіта Італії.....111
3.4. Вища освіта сучасної Іспанії.....117
3.5. Вища освіта сучасної Франції.....122
3.6. Вища освіта сучасної Японії.....131
3.7 Вища освіта сучасної Німеччини.....135.
3.8. Вища освіта сучасної Польщі.....141
3.9. Вища освіта сучасної Росії.....146
3.10. Вища освіта сучасної України.....151
Література.....160
Додатки.....165
Додаток 1. Конвенція Ради Європи і ЮНЕСКО
про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні.....165
Додаток 2. Проект Рекомендацій до загальних процедур і критеріїв оцінювання закордонних кваліфікацій (другий варіант, фрагмент).....179
Додаток 3. Оцінювання дипломів у європейській вищій освіті (друге видання).....181

Одержати книгу
"Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів / За заг. ред. проф. Г. В. Щокіна"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

КАНИШКА - (Санскр.) Царь Точари, правивший в то время, когда в Кашмире состоялся Третий Собор буддистов, т.е. около середины последнего столетия...
Негритюд - учение об особой сущности африканской культуры, ее выделение в качестве идеала и образца, эталона для всех других, прежде всего европе...
ЗЕРКАЛО - Лучистое Зеркало, Aspaqularia nera, каббалистический термин, означает способность предвидения и прозорливости, прорицания, - каковую и...
АНТИТЕЗИС - (от греч. antithesis - противоположение) - суждение, противоречащее тезису некоторого построенного доказательства. А. используется...
ТРОИЦА - (лат. Trinitas) - наименование Бога в христианстве, имеющее характер вероучительного утверждения. Представление о троичности Высшего быт...
КОРАН - (араб. куран, букв.- декламация, чтение), гл. источник вероучения ислама, собрание поучений, речей и заповедей Мухаммеда (ок. 570-632). М...
КАНОН - (от гр. Капоп, образец, правило): идеальный образец, которого следует придерживаться. У Канта - комплекс априорных принципов, управляющих...
МЕТОД - (греч. methodos - путь к чему-либо, прослеживание, исследование) - способ достижения цели, совокупность приемов и операций теоретическог...
НРАВЫ - привычки, чувства, верования, общие для группы людей. Нравы или социальные привычки образуют первичную форму права, основанную на традиц...
МОДУС - (лат. modus - мера, образ, способ) - 1) философский термин, с помощью которого в 17-18 вв. обозначали свойство предмета, присущее ему не...
ЕРЕСИ - (греч. hairesis - особое вероучение) - отклонения от официального вероучения к.-л. религии, оппозиционные или враждебные ему. Первые хри...
НАЯДЫ - нимфы рек и источников в др.-греч. мифологии. Представление о Н. восходит к первобытн. культу воды. Н. считались покровительницами люд...
НРАВЫ - привычки, чувства, верования, общие для группы людей, имеющие моральную ценность образцы поведения, сложившиеся в ходе длительного исто...
КЛАСС - (лат. classls - разряд, группа) - конечная или бесконечная совокупность выделенных по некоторому признаку предметов, мыслимая как целое...
ЛЕВКОФЕЯ - Ино, дочь Кадма и Гармонии, супруга правителя Орхомена Афаманта, хотела убить детей мужа от первой жены Фрикса и Геллу. С помощью...