Масляк П.О. Рекреаційна географія: навч. посіб. / П.О. Масляк. - К.: Знання, 2008. - 343 с.

Передмова.....7
Частина І. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГЕОГРАФІЇ.....9
Розділ 1. РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ ЯК НАУКА.....9
1.1. Об'єкт і предмет рекреаційної географії.....9
1.2. Завдання, методи дослідження рекреаційної географії, зв'язок з іншими науками.....12
1.3. Основні поняття рекреаційної географії.....15
Розділ 2. ТЕОРЕТИЧНА БАЗА РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГЕОГРАФІЇ.....22
2.1. Аксіоми.....22
2.2. Теорії, які використовує рекреаційна географія.....25
2.3. Закономірності та принципи рекреаційної географії.....28
Розділ 3. РАЙОНУВАННЯ В РЕКРЕАЦІЙНІЙ ГЕОГРАФІЇ.....38
3.1. Загальні засади районування.....38
3.2. Рекреаційне районування.....45
3.3. Рекреаційне районування світу та України 49
Розділ 4. ТЕРИТОРІАЛЬНІ РЕКРЕАЦІЙНІ СИСТЕМИ.....58
4.1. Системи і комплекси.....58
4.2. Територіальні рекреаційні системи.....62
4.3. Територіальні рекреаційні системи України і світу.....66
Розділ 5. РЕКРЕАЦІЙНІ УМОВИ І РЕСУРСИ.....73
5.1. Поняття про географічні умови і ресурси.....73
5.2. Рекреаційні ресурси.....77
5.3. Рекреаційні ресурси України і світу.....81
Розділ 6. РЕКРЕАЦІЙНІ ПОТРЕБИ.....88
6.1. Загальні потреби суспільства.....88
6.2. Рекреаційні потреби.....91
6.3. Рекреаційні потреби в Україні і світі.....94
Розділ 7. РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ.....101
7.1. Діяльність людини.....101
7.2. Рекреаційна діяльність.....104
7.3. Рекреаційна діяльність в Україні і світі.....107
Частина II. РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ.....113
Розділ 8. ГАЛУЗЕВА РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ.....113
8.1. Лікувально-курортне господарство України.....113
8.1.1. Лікування системи кровообігу.....117
8.1.2. Лікування захворювань нервової системи 118
8.1.3. Лікування захворювань органів травлення.....119
8.1.4. Лікування органів дихання.....120
8.1.5. Лікування захворювань опорно-рухового апарату.....121
8.1.6. Лікування сечостатевої системи та інших захворювань.....122
8.2. Оздоровчо-спортивна діяльність.....123
8.2.1. Пішохідний туризм.....125
8.2.2. Водний туризм.....127
8.2.3. Велосипедний туризм.....130
8.2.4. Спелеологічний туризм.....131
8.2.5. Гірськолижний туризм.....133
8.3. Пізнавальна рекреаційна діяльність.....136
8.3.1. Релігійний туризм.....137
8.3.2. Сільський зелений туризм.....139
8.3.3. Екологічний туризм.....141
8.4. Розважально-ділова рекреаційна діяльність.....144
8.4.1. Гральний бізнес.....145
8.4.2. Виставкова діяльність в Україні.....146
8.4.3. Діловий туризм.....148
8.4.4. Міський туризм.....150
Розділ 9. РЕГІОНАЛЬНА РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ.....158
9.1. Південний рекреаційний район.....158
9.1.1. Західний підрайон.....158
9.1.2. Кримський підрайон.....161
9.1.3. Східний підрайон.....163
9.2. Карпатський район.....165
9.2.1. Передкарпаття.....165
9.2.2. Карпати.....167
9.2.3. Закарпаття.....170
9.3. Інші рекреаційні райони України.....172
9.3.1. Полісся.....172
9.3.2. Правобережний височинний лісостеп.....175
9.3.3. Лівобережний лісостеповий район.....177
9.3.4. Степовий рекреаційний район.....178
Частина III. РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ 186
Розділ 10. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ МАКРОРАЙОН.....186
10.1. Рекреаційно-туристичне господарство країн Європейського макрорайону.....186
Розділ 11. АЗІЙСЬКИЙ МАКРОРАЙОН.....202
11.1. Туреччина.....202
11.2. Кіпр.....207
11.3. Індія.....211
11.4. Непал.....219
11.5. Таїланд.....222
Розділ 12. АФРИКАНСЬКИЙ МАКРОРАЙОН.....237
12.1. Єгипет.....237
Розділ 13. ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКИЙ МАКРОРАЙОН.....251
13.1. Сполучені Штати Америки.....251
Розділ 14. ЦЕНТРАЛЬНОАМЕРИКАНСЬКО-КАРИБСЬКИЙ МАКРОРАЙОН.....262
14.1. Рекреаційно-туристичне господарство країн Карибського басейну.....262
Розділ 15. ПІВДЕННОАМЕРИКАНСЬКИЙ МАКРОРАЙОН.....272
15.1. Бразилія.....272
Розділ 16. АВСТРАЛІЙСЬКО-ОКЕАНІЙСЬКИЙ МАКРОРАЙОН.....283
16.1. Нова Зеландія.....283
Розділ 17. АНТАРКТИЧНИЙ МАКРОРАЙОН.....290
Додатки.....297
Додаток 1. Перелік рекреаційно-туристичних ресурсів за регіонами України.....297
Додаток 2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки".....317
ДодатокЗ. Виставкова діяльність.....324
Додаток 4. Кількість іноземних громадян, які в'їхали в Україну, 2006 р.....325
Додаток 5. Характеристика антарктичного туризму 330
Словник основних термінів і понять.....335
Список рекомендованої літератури.....,.....342

Одержати книгу
"Масляк П.О. Рекреаційна географія"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ИЛЛЮЗИИ - (лат. illusio - обман, заблуждение) - искаженные восприятия действительности. Различают два типа И. Одни вызываются необычными внешними ус...
СИНРАН - (посмертное имя Кэнсин-дайси; 1173 - 1262) - яп. будд. монах, основатель школы Дзёдо-синсю, одна из наиболее заметных фигур в истории яп. б...
АФЕНАГОР - (Греч.) Философ-платоник из Афин, написавший в 177 году н.э. Греческую Апологию христиан, посланную императору Марку Аврелию, чтобы до...
ТАРИКАТ - (от араб. тарика - дорога, путь; в переносном смысле-путь к истине) - морально-психологические методы самосовершенствования в суфизме. З...
ЛИБИДО - (лат. libido - желание, влечение, стремление) - понятие, употребляемое для обозначения полового влечения, полового инстинкта, энергии се...
ВЕЩЬ - предмет, опосредованный человеческим трудом; в более общем смысле - любое нечто, самостоятельно существующее в пространстве-времени. Арист...
МОДЕЛЬ - (лат. modulus - мера, образец) - объект-заместитель, который в определенных условиях может заменять объект-оригинал, воспроизводя интере...
СУЩЕЕ - категория онтологии, обозначающая 1) сово­купность многообразных проявлений бытия; 2) любую вещь или субъект в аспекте их причастности к...
РАЗУМ - философская категория, выражающая высший уровень рационального познания, для которого прежде всего характерны творческое оперирование аб...
ПРЕДАНИЕ - 1) В герменевтике Г.-Г.Гадамера: традиция как объективная мера для оценки соответствия нашей интерпретации смыслу текста; необходимо...
НЕКТАР - в др.-греч. мифологии напиток, употреблявшийся богами наряду с амброзией, к-рая служила им пищей. По Гомеру, Н. был похож на красное в...
Ашвины - (индуист.) - "обладающие конями" или "рожденные конями" - божественные братья-близнецы, живущие на небе. А. связан...
Трита, Фрита - (авест.) - "третий" - в иранской мифологии третий человек, приготовивший напиток хаому. О Т. рассказывает Заратуст...
Шкала - принятая по соглашению последовательность значений, присваиваемых величине признака по мере ее возрастания (или убывания) (по сути дела...
МЕОН - философское понятие, передающее представление о всякой неопределенности, противоположности пределу, нетождественности самому себе и пото...