Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в галузі: Навчальний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 288 с.

Вступ.....3
Розділ 1.
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ, її СКЛАДОВІ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ.....6
1.1. Система управління охороною праці в галузі.....7
1.2. Загальні вимоги до побудови СУОПГ.....9
1.3. Функції та структура СУОПГ.....11
1.4. Інформаційний чинник організації управління безпекою праці.....13
1.5. Організація робіт з охорони праці.....16
1.6. Планування заходів з охорони праці.....18
1.7. Система навчання нормам і правилам охорони праці.....20
1.8. Система управління трудовою і технологічною дисциплінами.....22
1.9. Система забезпечення безпечних умов праці.....24
1.10. Організація паспортизації і атестації робочих місць згідно умов охорони праці.....26
1.11. Роль соціально-психологічних чинників у СУОПГ.....29
Розділ 2.
ПРОБЛЕМИ ФІЗІОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ У ГАЛУЗІ.....31
2.1. Стан умов праці в галузі.....32
2.1.1. Чинники, що формують умови праці.....33
2.1.2. Завдання аналізу умов праці.....39
2.1.3. Аналіз умов праці за показниками чинників виробничого середовища.....41
2.1.4. Деякі професійні захворювання характерні для працівників галузі.....47
2.1.5. Гігієнічне нормування умов праці за показниками мікроклімату.....49
2.1.6. Гігієнічне нормування умов праці за показниками виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.....59
2.1.7. Гігієнічне нормування умов праці за вібраційними чинниками.....64
2.1.8. Професійні захворювання, спричинені мікрокліматичним чинником виробничого середовища.....75
2.1.9. Оцінка шкідливої дії шуму, ультразвуку і інфразвуку на організм людини.....81
2.1.10. Професійні захворювання, спричинені вібраційним чинником.....85
2.2. Поліпшення стану виробничого середовища, зменшення важкості та напруженості трудового процесу.....89
2.2.1. Основні напрямки зниженя важкості та напруженості трудового процесу в умовах галузі.....89
2.2.2. Поліпшення стану виробничого середовища за мікрокліматичними показниками.....92
2.2.3. Засоби і заходи поліпшення стану виробничого середовища за шумовими характеристиками.....96
2.2.4. Раціональні заходи поліпшення стану виробничого середовища щодо вібраційного чинника.....105
2.2.5. Заходи щодо організації режиму праці робітників вібронебезпечних професій.....112
Розділ 3.
ПРОБЛЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ В ГАЛУЗІ.....116
3.1. Травмонебезпечні виробничі чинники та стан виробничого травматизму в галузі.....117
3.1.1. Аналіз умов праці у галузі затравмонебезпечними чинниками.....120
3.1.2. Умови безпечної експлуатації галузевих об'єктів.....123
3.1.3. Аналіз виробничого травматизму за причинами і травмуючими чинниками.....126
3.1.4. Економічна оцінка наслідків виробничого травматизму в галузі.....130
3.2. Підвищення безпеки праці та профілактика виробничого травматизму в галузі.....132
3.2.1. Умови та обставини виникнення небезпечних ситуацій на галузевих об'єктах.....132
3.2.2. Організація виконання земляних робіт відповідно до вимог безпеки.....135
3.2.3. Техногенні аварії і катастрофи на галузевих об'єктах підвищеної небезпеки.....139
3.2.4. Основні шляхи зниження травматизму на будівельно-монтажних роботах.....142
3.2.5. Антиаварійні заходи при експлуатації піднімально-транспортного обладнання.....150
3.2.6. Організація проведення робіт на галузевих об'єктах підвищеної небезпеки.....161
Зміст
3.2.7. Організація видачі нарядів-допусків на роботи підвищеної небезпеки.....164
3.2.8. Порядок оформлення оперативної доку метації щодо техніки безпеки.....174
3.2.9. Рішення питань безпеки в технічній документації.....177
3.2.10. Техногенні аварії та катастрофи.....181
3.2.11. План ліквідації аварії при будівництві наземної або підземної споруди.....182
3.2.12. Методика технічного розслідування випадків падіння залізобетонних конструкцій при руйнуванні гнучких вантажозахватних пристроїв.....187
3.2.13. Підвищення безпеки робіт при освоєнні ділянок нового будівництва.....191
3.2.14. Обов'язки органів виконавчої влади при освоєнні ділянок нового будівництва.....194
3.2.15. Методи навчання з питань охорони праці.....196
Розділ 4.
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ГАЛУЗЕВИХ ОБ'ЄКТІВ.....198
4.1. Актуальність питань пожежної безпеки.....199
4.2. Чинники пожежної небезпеки.....204
4.3. Пожежонебезпечні властивості та особливості галузевих об'єктів.....207
4.4. Причини пожеж на галузевих об'єктах.....210
4.5. Причини пожеж від проявів механічної та хімічної енергії.....219
4.6. Аналіз пожежної небезпеки галузевих об'єктів.....223
4.7. Класифікація галузевих об'єктів за їх вибуховою і пожежною небезпекою.....227
4.8. Методи розрахунку категорій вибухопожежної небезпеки приміщень.....230
4.9. Класифікація пожежонебезпечних та вибухонебезпечних зон галузевих об'єктів.....240
4.10. Класифікація будівель за ступенем вогнестійкості.....243
4.11. Заходи та засоби систем забезпечення пожежної безпеки.....245
4.12. Попередження пожеж при використанні електроструму на галузевих об'єктах.....248
4.13. Забезпечення пожежної безпеки при виконанні вогневих робіт.....253
4.14. Система організаційно-режимних заходів пожежної безпеки у галузі.....259
4.15. Організація служби пожежної безпеки у галузі.....260
4.16. Навчання з питань пожежної безпеки.....263
4.17. Пожежно-технічні комісії.....265
4.18. Добровільні пожежні дружини.....268
4.19. Державний пожежний нагляд.....272
4.20. Дії працівників галузевих об'єктів на випадок пожежі.....275
Список літератури.....278

Одержати книгу
"Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в галузі"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

АКРОПОЛЬ - (греч. - верхний город) - укрепленная часть древнегреческого города, где находились главные святыни. Наиболее известен акрополь в Афинах...
НАЗАРЯНЕ - христ. секта, возникшая в 20-х гг. 19 в. в Венгрии. Н. получили нек-рое распространение на территории Чехословакии, Венгрии и на юге Р...
Скромность - Скромность рассматривается как добродетель, но что касается меня, то я очень сомневаюсь, что она в своих крайних формах заслуживает...
ДХАРМА - (санскр.-ведущий принцип): в индийской философии некоторый положительный образец, которому надо следовать как норме, вечный моральный за...
ТРИДАНДИ - (Санскр.) Название это обычно дается классу или секте санньяси, которые постоянно держат в руке нечто вроде посоха (данда), разветвляю...
ИДЕАЦИЯ - Интуитивно-феноменологическая процедура, называемая также эйдетической интуицией, категориальным созерцанием, или усмотрением сущности...
СТРАСТЬ - сильно выраженное чувство, крайнее увлечение, превратившееся в прочную симпатию, подчиняющее все мысли, чувства и желания человека, по...
СУММА - (лат. summa - итог) - созданный схоластикой жанр философской литературы, до конца 12 в. краткий компенпий, затем огромный по объему и стро...
ЗЕРКАЛО - символ связи нашего мира с параллельным. Первобытная магия предостерегала человека от вглядывания в свое отображение. Считалось, что...
ПСАЛМЫ - (греч. psalmoi) - песнопения, составляющие Псалтирь; произведения иуд. релит, лирики (не ранее 6 в. до н. э.), вошедшие в христ. культ...
Металлы - Все металлические предметы (в том числе и деньги), которые новопосвящаемый брат оставляет за порогом масонского храма, ибо должен войти...
СМЫСЛ - внеположенная сущность феномена, оправдывающая его существование, связывая его с более широким пластом реальности. Определяя место фен...
ДЖАЙНЫ - (Санскр.) Крупное религиозное объединение в Индии, близко напоминающее Буддизм, но предшествовавшее ему на много столетий.Они заявляют...
Сабасий, Сабазий - (греч.)  - фригийский бог, впоследствии отождествленный с Дионисом. Сын Зевса и Персефоны, с которой Зевс сочетался...
ЗНАНИЕ - обычно понимается как обладание истиной. 1) В античной философии различали два вида знания - гнозис (знание внутренних глубин космос...