Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти: Навчальний посібник. 2-ге вид., доп. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. - 304 с.

Передмова.....3
Розділ 1. Законодавство в галузі охорони праці. Організація охорони праці в навчально-виховних закладах.....5
1.1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці.....5
1.1.1. Законодавство про охорону праці.....5
1.1.2. Нормативно-правові акти з охорони праці.....6
І 1.1.3. Гарантії прав громадян на охорону праці.....8
1.1.4. Час відпочинку працюючих.....9
1.1.5. Охорона праці жінок і молоді.....12
1.2. Організація роботи з охорони праці в системі Міністерства освіти і науки України.....15
1.2.1. Організація роботи з охорони праці управління освіти.....17
1.2.2. Організація роботи з охорони праці в навчально-виховних закладах.....19
1.2.3. Організація служби охорони праці у навчально-виховних закладах.....25
1.2.4. Розслідування та облік нещасних випадків у навчально-виховних закладах.....30
1.3. Контроль і нагляд за станом охорони праці.....38
1.4. Навчання з питань охорони праці.....42
1.5. Виробничий травматизм та професійні захворювання.....52
1.6. Примірний перелік документів з питань охорони праці.....54
Додатки до розділу 1.....56
Розділ 2. Охорона праці під час навчання в загальноосвітніх закладах.....84
2.1. Устаткування, утримання та організація навчально-виховного процесу.....84
2.1.1. Основні приміщення.....84
2.2. Охорона праці в комп'ютерних класах.....7
2.2.1. Ергономічні характеристики моніторів.....102
2.2.2. Санітарно-гігієнічні вимоги до параметрів навколишнього середовища кабінетів і класів з ПК.....112
2.3. Охорона праці в навчально-виробничих майстернях.....128
2.3.1. Вимоги до навчальних і навчально-виробничих майстерень.....129
2.3.2. Заходи безпеки під час проведення занять у навчально-виробничих майстернях.....138
2.4. Охорона праці в кабінетах (лабораторіях) фізики.....142
2.4.1. Вимоги до приміщення кабінету (лабораторії) фізики.....143
2.4.2. Заходи безпеки під час проведення занять у кабінеті.....150
2.5. Охорона праці в кабінетах (лабораторіях) хімії.....156
2.5.1. Вимоги до приміщень кабінету хімії та лаборантської (препараторської).....158
2.5.2. Заходи безпеки під час проведення лабораторних робіт у кабінетах хімії.....163
2.6. Охорона праці в кабінетах (лабораторіях) біології.....178
2.6.1. Вимоги до приміщення кабінету (лабораторії) біології та лаборантської.....179
2.6.2. Заходи безпеки під час проведення лабораторних занять, практичних робіт, демонстраційних дослідів у приміщенні кабінету (лабораторії) біології.....182
2.6.3. Заходи безпеки під час роботи в шкільному куточку живої природи.....185
2.6.4. Заходи безпеки під час роботи на шкільній навчально-дослідній ділянці.....185
2.6.5. Заходи безпеки під час проведення екскурсій з біології.....187
2.7. Заходи безпеки на спортивних майданчиках та в спортивних залах.....189
2.7.1. Вимоги безпеки й санітарії до місць проведення навчального процесу й спортивного інвентарю.....190
2.7.2. Додаткові вимоги безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту (вимоги викладено за розділами навчальної програми).....197
2.7.3. Вимоги безпеки під час занять зі спортивних ігор (футбол, волейбол, баскетбол, гандбол).....203
2.7.4. Відповідальність, обов'язки та права посадових осіб.....204
2.7.5. Лікарський контроль під час проведення навчально-виховного процесу з фізичної культури.....205
2.8. Заходи безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки.....207
2.8.1. Загальні вимоги до зберігання зброї і заходи безпеки під час проведення стрільб.....208
2.8.2. Обов'язки керівника щодо забезпечення безпеки стрільби.....211
2.8.3. Заходи безпеки під час організації стрільб.....212
2.8.4. Заходи безпеки під час проведення стрільб.....214
2.8.5. Заходи безпеки під час проведення занять з військово-технічної підготовки.....215
2.9. Інструкції з охорони праці.....216
2.9.1. Положення про розробку інструкцій з охорони праці.....217
2.9.2. Інструкція з безпеки для кабінету (лабораторії) хімії загальноосвітнього навчального закладу.....220
2.9.3. Примірна інструкція (орієнтовний варіант) з безпеки під час роботи в кабінеті (лабораторії) біології, куточку живої природи, на навчально-дослідній ділянці, у теплиці (оранжереї), під час екскурсій з біології та природознавства в загальноосвітньому навчальному закладі.....224
2.9.4. Примірна інструкція з безпеки діяльності працівників дошкільного закладу під час навчально-виховного процесу.....230
Додатки до розділу 2.....242
Розділ 3. Пожежна безпека.....263
3.1. Вимоги пожежної безпеки до закладів системи освіти України.....263
3.1.1. Загальні положення.....264
3.1.2. Основні вимоги пожежної безпеки.....266
3.1.3. Вимоги пожежної безпеки для приміщень різного призначення, що належать до системи освіти України.....277
3.1.4. Навчання з питань пожежної безпеки в закладах, установах і організаціях системи освіти України.....286
3.1.5. Порядок дій у разі виникнення пожежі.....289
Додатки до розділу 3.....292
Література.....299

Одержати книгу
"Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ПЛОСКОСТЬ - одно из понятий современной философии, свидетельствующее о происходящем в ней усилении интереса к топологическим структурам бытия, кот...
ИНДУИЗМ - комплекс верований, складывавшихся в Индии в течение долгого исторического периода начиная со 2го тысячелетия до н. э. Индуизм не связ...
АДЖАНТА - комплекс пещерных храмов в горах Аджанты на плоскогорье Декана (Цент. Индия), созданные во 2 в. до н. э. - 7 в. н. э. Здесь было 27 жил...
Эталон - (от франц. etalon) - мерило, образец для сравнения с чем-л., образцовая мера, служащая для воспроизведения, хранения и передачи каких-л...
ХОЛИЗМ - (от греч. holos - целый) - методологический принцип целостности, сформулированный южноафриканским философом Я. Смэтсом в 20-е годы. Выра...
АДОНИРАМ - ключевой персонаж масонского ритуала.Существовали частные вариативные интерпретации передачи предания в различных системах и ложах. А...
ТРАДИЦИИ - концентрирующие образцы, стереотипы деятельности, которые путем временной передачи обеспечивают воспроизводство в жизни человеческих о...
Теолог - человек (философ) занимающийся теологией (направлением западноевропейской религиозно философской мысли, занятым доказательством существов...
ИДЕЯ - (от греч. образ, вид, род, форма) - умопостигаемое истинно сущее. Демокрит называл идеями атомы и понимал под ними неделимые умопостигае...
ГАБАЛА - (санскр., дословно - блюдо, чаша, череп) - сосуд, сделанный из человеч. черепа или имитирующий его, оправленный в металл, используется в...
РИЗНИЦА - помещение в христ. храмах и монастырях, где хранятся священническое облачение и церк. утварь. Р. может находиться как внутри храма (на...
Эрида, Эрис - (греч.) - "раздор" - богиня раздора, сестра и постоянная спутница бога войны Ареса, дочь Никты, мать бедствий, ссо...
КУБ - символ стабильности; квадратный блок, на котором располагается одна из трех "теологических добродетелей" - персонифицированная Вера...
МАРУТЫ - боги ветров ведич. пантеона, первоначально друзья и союзники Индры. Согласно инд. мифам, поддерживают в состоянии разделенности небеса...
ПОДВИГ - акт героизма, поступок, требующий от человека предельного напряжения воли и сил, связанный с преодолением необычайных трудностей, обще...