Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 272 с.

Передмова.....7
Вступ.....9
РОЗДІЛ 1
Історичні передумови виникнення та розвитку туризму.....14
1.1. Історія розвитку туризму в Україні.....18
РОЗДІЛ 2
Туризм: види та форми.....20
2.1. Поняття про туризм.....21
2.2. Класифікації туризму.....22
РОЗДІЛ 3
Туристична індустрія.....32
3.1. Організатори туризму.....32
3.2. Перевезення.....34
3.3. Готельна індустрія.....54
3.4. Система громадського харчування.....66
3.5. Страхування.....78
3.6. Система розваг.....85
3.7. Банківські та фінансові послуги.....89
3.8. Інформаційні послуги в туризмі.....90
РОЗДІЛ 4
Безпека туристичної подорожі.....92
4.1. Небезпека травмування.....93
4.2. Вплив довкілля.....93
4.3. Пожежна безпека.....94
4.4. Біологічні чинники.....95
4.5. Психофізіологічні навантаження.....101
4.6. Небезпечні випромінювання.....102
4.7. Хімічні чинники.....103
4.8. Етап перевезення.....103
4.9. Специфічні чинники ризику.....104
РОЗДІЛ 5
Менеджмент у туризмі.....106
5.1. Функція менеджменту "планування".....110
5.2. Функція менеджменту "організація".....110
5.3. Функція менеджменту "мотивація".....112
5.4. Функція менеджменту "контроль".....117
РОЗДІЛ 6
Суть та зміст маркетингу в туризмі.....121
6.1. Суть маркетингу в туризмі.....121
6.2. Функції маркетингу.....125
6.3. Основні принципи маркетингу.....126
6.4. Категорії маркетингу.....129
6.5. Сутність і структура маркетингового дослідження.....130
6.6. Розробка програми маркетингу.....134
6.7. Сегментація ринку.....136
6.8. Кон'юнктура ринку.....139
6.9. Життєвий цикл продукту.....141
6.10. Мотивація і поведінка споживачів.....143
6.11. Попит та пропозиція в маркетингу.....145
6.12. Конкуренція.....147
РОЗДІЛ 7
Інформаційне забезпечення туристичної діяльності.....149
7.1. Значення інформаційних систем управління в туристичній галузі.....149
7.2. Потенційні можливості комп'ютерних технологій.....152
7.3. Комп'ютер у готельному господарстві.....157
7.4. Комп'ютер у системі транспортних послуг.....158
РОЗДІЛ 8
Інвестиційна діяльність у туризмі.....159
8.1. Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну 159
8.2. Ефективність інвестиційних проектів в туризмі.....167
РОЗДІЛ 9
Диверсифікація - один із напрямів підвищення ефективності діяльності туристичного підприємства.....180
9.1. Стратегія входження в новий бізнес.....183
9.2. Стратегія пов'язаної диверсифікації.....185
9.3. Стратегія непов'язаної диверсифікації.....189
9.4. Стратегія згортання і ліквідації.....193
9.5. Стратегія перебудови, скорочення підприємства і реструктуризація портфеля підприємства.....195
РОЗДІЛ 10
Міжнародна співпраця та організації у туризмі.....201
10.1. Міжнародне регулювання туристичної діяльності.....201
10.2. Роль та значення Всесвітньої туристської організації (ВТО).....203
ДОДАТКИ
Додаток 1. ХАРТИЯ ТУРИЗМА.....212
Додаток 2. ЗАКОН УКРАЇНИ Про туризм.....219
Додаток 3. ЗАКОН УКРАЇНИ Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України.....238
Додаток 4. ПРАВИЛА перетинання державного кордону громадянами України.....246
Додаток 5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, що подаються суб'єктами господарювання до Державної туристичної адміністрації України для отримання ліцензії на організацію іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму та екскурсійну діяльність (відповідно до ст. 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та п. 27 постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 №756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності").....251
Додаток 6. ПОСОЛЬСТВА ТА КОНСУЛЬСЬКІ УСТАНОВИ УКРАЇНИ.....253
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.....269

Одержати книгу
"Мальська М.П. та ін. Основи туристичного бізнесу"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

АТЕИЗМ - (от греч. atheos - безбожный) - отречение от Бога, отрицание Бога; атеизм либо в принципе отрицает существование того, что подразумевает...
СИНТЕЗ - объединение различных элементое целого. Подобное объединение (в краткой формуле, синтетической картине) требует умственной активности, с...
ЯСПЕРС - (Jaspers) Карл (1883 - 1969) - нем. философ, представитель экзистенциализма, внесший большой вклад в разработку его не только философских...
КАМАРУПА - (Санскр.) Метафизически и в нашей эзотерической философии это есть субъективная форма, переживающая смерть их тел. После этой смерти т...
Макрокосм - (греч. "makro" и "kosmoz", "мир") - "большой космос", "мир", "вселенная"...
ТИХЕ, Тиха - Дочь Океана (вариант: Зевса) и титаниды Тефиды. Богиня случая и судьбы, символизировала неустойчивость и изменчивость мира, случай...
ЦЗИЦЗАН - (549-623) - кит. будд. монах, философ, основатель школы Саньлунь-цзун (см. также Сылунь-цзун). До пострижения носил фамилию Ань. В детс...
ЦЕНЗУРА - особый элемент и механизм культуры, который может принять форму особого специализированного аппарата. Задача Ц. Во всех ее формах, вк...
ФАНТАЗМ - понятие, характеризующее в первую очередь содержательный и структурный моменты действия фантазирования. Обычно под Ф. понимается сцена...
Знание - достоверная (!) информация, хранящаяся в памяти, правда. Вопросом является только "знание чего?". Во многих случаях индивиду...
Пеликан - розенкрейцеровский символ. Пеликан, кормящий своих птенцов своим телом, символизирует Христа, спасающего человеческий род своей кровью...
РЕЧАКА - (Санскр.) Упражнение в Хатха Йоге во время совершения пранаямы или управления дыханием: а именно, выдох через одну открытую ноздрю, де...
ДЖУМА - (араб.) - пятница, в исламе - день полуденного торжеств. богослужения, организуемого в мечети с обязательной совместной молитвой и высту...
ИНТУИЦИЯ - способность постижения (усмотрения) истины путем прямого ее переживания без обращения к ее обоснованию с помощью доказательства...
НАУКА - духовная деятельность людей, направленная на производство новых знаний о природе, обществе и самом познании, имеющая непосредственной...