Винокурова Л. Е., Васильчук М. В., Гаман М. В. Основи охорони праці: Підручн. для проф.-техн. навч. закладів. - 2-ге вид., допов., перероб. - К.: Вікторія, 2001. - 192 с.

Вступ.....3
Розділ І
Правові та організаційні основи охорони праці.....5
1.1. Зміст поняття «охорона праці».....5
1.2. Соціально-економічне значення охорони праці.....5
1.3. Мета і завдання предмета «Охорона праці».....6
1.4. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.....7
1.5. Основні законодавчі акти з охорони праці.....9
1.6. Основні завдання системи стандартів безпеки праці.....17
1.7. Правила внутрішнього трудового розпорядку.....18
1.8. Колективний договір, його укладання і виконання.....18
1.9. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.....19
1.10.Охорона праці жінок та підлітків.....20
1.11. Порядок забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту.....21
1.12. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.....22
1.13. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.....24
1.14. Навчання, інструктування і перевірка знань з питань охорони праці.....24
1.15. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання.....28
1.16. Нещасні випадки, пов'язані з працею на виробництві й у побуті.....29
1.17. Алкоголізм і безпека праці.....30
1.18. Основні причини травматизму і захворювань на виробництві.....31
1.19. Основні заходи запобігання травматизму та захворюванням на виробництві.....33
1.20. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.....34
Розділ II
Основи безпеки праці в галузі.....38
2.1. Загальні питання безпеки праці.....38
2.2. Перелік робіт з підвищеною небезпекою.....41
2.3. Зони небезпеки та їх огородження.....42
2.4. Світлова та звукова сигналізації.....43
2.5. Запобіжні написи, сигнальні фарбування.....44
2.6. Знаки безпеки.....45
2.7. Засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів.....47
2.8. Мікроклімат виробничих приміщень.....52
2.9. План ліквідації аварії.....55
2.10. Поводження в надзвичайних ситуаціях.....56
2.11. План евакуації з приміщень на випадок аварії.....56
2.12. Вимоги безпеки до майстерень.....57
2.12. Вимоги безпеки до лабораторій.....58
Розділ III
Основи пожежної безпеки.....60
3.1. Характерні причини виникнення пожеж.....60
3.2. Пожежонебезпечні властивості речовин.....60
3.3. Організаційні та технічні протипожежні заходи.....62
3.4. Протипожежна автоматика та пожежна сигналізація.....63
3.5. Протипожежний інструктаж та навчання.....65
3.6. Горіння речовини і способи його припинення.....66
3.7. Поняття вогнестійкості.....67
3.8. Вогнегасильні речовини.....68
3.9. Пожежна техніка для захисту об'єктів.....70
3.10. Пожежна безпека під час виробничої практики у навчальних цехах підприємства.....74
3.11. Гасіння та профілактика пожеж на об'єктах галузі.....74
Розділ IV
Основи електробезпеки.....76
4.1. Електрика промислова, статична і атмосферна.....76
4.2. Особливості ураження електричним струмом.....78
4.3. Вплив електричного струму на організм людини.....79
4.4. Види ураження електричним струмом.....79
4.5. Фактори, що впливають на ступінь ураження людини електрострумом.....81
4.6. Основні випадки ураження струмом.....82
4.7. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.....88
4.8. Класифікація виробничих приміщень з електробезпеки.....92
4.9. Допуск до роботи з електрикою.....93
4.10. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.....94
4.11. Захист від статичної електрики.....99
4.12. 3ахист споруд і будівель від блискавки.....100
4.13. Правила поведінки під час грози.....100
Розділ V
Основи гігієни та виробничої санітарії.....102
5.1. Поняття про виробничу санітарію та гігієну праці.....102
5.2. Шкідливі виробничі фактори та засоби захисту від них.....103
5.3. Лікувально-профілактичне харчування.....112
5.4. Фізіологія праці.....112
5.5. Граничні норми підіймання та переміщення вантажів.....114
5.6. Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень.....115
5.7. Правила експлуатації систем вентиляції.....
5.8. Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне.....119
5.9. Правила експлуатації освітлення.....120
5.10. Санітарно-побутове забезпечення працюючих.....120
5.11. Щорічні медичні огляди неповнолітніх та осіб до 21 року.....122
Розділ VI
Надання першої допомоги при нещасних випадках.....121
6.1. Точки для зупинки кровотечі.....121
6.2. Послідовність, принципи та засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках.....124
6.3. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.....128
6.4. Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.....129
6.5. Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легенів, стравоходу.....136
6.6. Надання першої допомоги при знепритомленні, шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні.....140
6.7. Перша допомога при ураженні електричним струмом.....141
6.8. Оживлення. Способи штучного дихання Непрямий масаж серця.....146
6.9. Транспортування потерпілого.....150
Додатки.....153
Список використаної літератури.....186

Одержати книгу
"Винокурова Л. Е. та ін. Основи охорони праці"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

АСЫ, Азы - (др.-исл. aesir) - в сканд. мифологии оск. группа богов, иногда - обозначение богов вообще. К А. относятся: Один, Тор, Бальдр, Хеймдалль...
ГАЗАЛИ - аль-Газали, Абу Хамид Мухаммед ибн Мухаммед (1058 или 1059, Хорасан, Иран - дек. 1111, там же), мусульм. теолог и философ. Иранец по прои...
КИБЕЛА - (она же Кивева, Динди-мена, Идейская мать) - богиня плодородия в мифологии и верованиях фригийцев, в честь к-рой проводились оргиастичес...
МЕДАЛЬОН - (от фр. medaillion) - круглое либо овальное поле, окруженное бордюром, часто включающее изобразительную или орнаментальную композицию и...
ВАСИЛИД - гностический учитель 2 в. Согласно христианскому ересеологу 4 в. Епифанию Кипрскому, учился в Антиохии у гностика Менандра вместе с др...
Геном - (от англ. genome, греч. genos - происхождение) - 1) совокупность генов, содержащихся в одинарном (гаплоидном) наборе хромосом данной раст...
ПЛЕНЭР - (франц. - открытый воздух) - термин, используемый в живописи для обозначения отражения в картине всего богатства изменений в цвете под в...
Альвеол - а (лат. alveolus ячейка, углубление, пузырек) - в данном учебнике речь идет об углублении в челюсти (зубная лунка), в котором помещается...
ФАЛЕС - (ок. 625-ок. 547 до н. э.) - др.-греч. философ, основатель милетской школы. В своих попытках объяснить многообразие окружающего мира счи...
НИРВАНИ - (Санскр.) Тот, кто достиг Нирваны - освобожденная душа. Что Нирвана не означает ничего подобного тому, что утверждают востоковеды, хор...
РИТУАЛ - сложная форма символического действия, используемая в культовых системах, а также в различных типах социального поведения как средство...
Кааба - (Каба) (араб. куб), гранитное святилище, где хранится Черный Камень из Мекки, центр мусульманских молитв (салат) и паломничества (хаджж)...
Наука - В широком смысле совокупность всяких сведений, подвергнутых некоторой умственной проверке или отчету и приведенных в известный системат...
САДДХА - (санскр.) - вера;считается осн. фактором на пути к просветлению, нирване, ибо, согл. будд. учению, С. порождает энергию (вирия), энерги...
СТУПА - (санскр., дословно - вершина, верхушка, тиб. чортен,монг. сувраг, яп. сутоба) - в буддизме вид памятного сооружения, восходящий к могиль...