Основи митної справи в Україні: Навч. посіб. / За ред. П.В. Пашка. - К., 2004. - 732 с.

Від авторів.....17
Глава 1. Митна справа в Україні.....19
1.1. Історія розвитку митної справи в Україні.....19
1.2. Митна політика.....27
1.3. Митна справа. Митна територія України. Митний кордон України.....31
1.3.1. Митна справа.....31
1.3.2. Митна територія України.....32
1.3.3. Митний кордон України.....33
1.4. Прапор та емблема митної служби України.....35
1.5. Завдання митних органів.....36
1.6. Органи державного регулювання митної справи в Україні.....42
1.7. Взаємодія митних органів України з іншими органами та особами.....52
1.8. Інформування та консультування з питань митної справи.....55
1.9. Роль і місце митної справи в економічному розвитку України на сучасному етапі.....57
Завдання для перевірки знань.....63
Глава 2. Митний контроль. Митне оформлення.....64
2.1. Організація митного контролю.....64
2.2. Здійснення митного контролю товарів і предметів, транспортних засобів при переміщенні їх через митний кордон України суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та фізичними особами.....70
2.2.1. Операції з товарами, що перебувають під митним контролем.....71
2.2.2. Огляд та переогляд товарів, предметів та транспортних засобів. Огляд та переогляд ручної поклажі, багажу і несупроводжуваного багажу.....72
2.2.3. Особистий огляд.....74
2.3. Особливі режими митного контролю.....75
2.4. Технічні засоби митного контролю.....79
2.4.1. Оглядова митна техніка.....80
2.4.2. Засоби ідентифікації, визначення якісних та кількісних характеристик.....83
2.4.3. Засоби контролю аудіовізуальних матеріалів.....85
2.5. Митний контроль у регіональній митній лабораторії.... 85
2.6. Порядок митного оформлення.....91
2.7. Декларування товарів та інших предметів із застосуванням ВМД.....102
Завдання для перевірки знань.....112
Глава 3. Переміщення та пропуск предметів через митний кордон України.....118
3.1. Переміщення через митний кордон України транспортних засобів.....119
3.2. Переміщення товарів суб'єктів ЗЕД.....119
3.3. Порядок переміщення валюти.....124
Завдання для перевірки знань.....125
Глава 4. Митні процедури при переміщенні товарів через митний кордон України різними видами транспорту.....127
4.1. Митні процедури на морському і річковому транспорті.....127
4.1.1. Місця здійснення митних процедур морських та річкових видів транспорту, членів їх екіпажів та вантажів.....128
4.1.2. Митні контроль та оформлення суден закордонного плавання та членів їх екіпажів.....129
4.1.3. Оформлення прибуття судна закордонного плавання.....130
4.1.4. Оформлення вибуття судна закордонного плавання.....132
4.1.5. Митні контроль та оформлення вантажів, що перевозяться морськими та річковими суднами.....133
4.1.6. Деякі особливості здійснення митних процедур на водному транспорті.....136
4.2. Митні процедури на авіатранспорті.....139
4.2.1. Митний контроль і митне оформлення повітряних суден і товарів, що переміщуються на них.....139
4.2.2. Здійснення митного контролю та митного оформлення повітряного судна при прибутті (рис. 4.1).....141
4.2.3. Митний контроль та митне оформлення повітряного судна при вибутті (рис. 4.2).....145
4.2.4. Митний контроль і митне оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України із застосуванням повітряного судна.....145
4.2.5. Митний контроль і митне оформлення товарів, що вивозяться за межі митної території України із застосуванням повітряного судна.....149
4.2.6. Митний контроль і митне оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються фізичними особами.....150
4.2.7. Пропуск товарів, що перевозяться транзитними авіапасажирами.....151
4.2.8. Пільговий режим митного контролю повітряного судна.....154
4.3. Митні процедури на залізничному транспорті.....155
4.3.1. Документи, необхідні для митного контролю товарів і транспортних засобів.....156
4.3.2. Порядок митного огляду товарів і транспортних засобів....156
4.3.3. Ввезення товарів на митну територію України (з будь-якою метою, крім транзиту).....160
4.3.4. Вивезення товарів за межі митної території України (з метою експорту, реекспорту, тимчасового вивезення або переробки за межами митної території України).....164
4.3.5. Переміщення товарів транзитом через митну територію України.....166
4.3.6. Митний контроль у разі відчеплення вагонів і повернення помилково направлених вантажів.....168
4.4. Митні процедури на автомобільному транспорті.....170
4.4.1. Документи, необхідні для митного контролю товарів і транспортних засобів.....171
4.4.2. Етапи митного контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів через державний кордон України.....171
4.5. Особливості здійснення митного контролю за переміщенням товарів, транспортних засобів залежно від напрямку їх переміщення через державний кордон України.....175
4.5.1. Ввезення товарів на митну територію України.....175
4.5.2. Вивезення товарів за межі митної території України.....176
4.5.3. Переміщення товарів транзитом через митну територію України.....176
4.6. Переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних поштових та експресс-відправленнях.....177
4.6.1. Переміщення товарів через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях.....177
4.6.2. Переміщення товарів через митний кордон України в експрес-відправленнях.....181
Завдання для перевірки знань.....187
Глава 5. Перевезення, зберігання і розпорядження товарами та іншими предметами, що перебувають під митним контролем.....190
5.1. Перевезення товарів та інших предметів між митницями.....190
5.1.1. Порядок митного оформлення товарів, що переміщуються між митницями на територію України, та порядок здійснення контролю за доставкою цих вантажів згідно з наказом.....191
5.1.2. Порядок митного оформлення товарів, що переміщуються між митницями на території України, та здійснення контролю за доставкою цих вантажів.....194
5.1.3. Відповідальність осіб, що порушили зобов'язання про доставку вантажу в митницю призначення.....200
5.2. Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів з використанням книжки МДП.....201
5.2.1. Призначення і переваги.....202
5.2.2. Принципи системи МДП.....203
5.2.3. Реалізація положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП в Україні.....205
5.2.4. Висновки.....209
5.3. Розпорядження товарами, предметами.....210
5.3.1. Порядок розпорядження товарами, предметами.....211
5.3.2. Реалізація.....212
5.3.3. Розпорядження коштами, одержаними від реалізації майна.....214
5.3.4. Інші види розпорядження товарами.....215
Завдання для перевірки знань.....217
Глава 6. Підприємницька діяльність із надання послуг з декларування товарів і транспортних засобів та перевезення товарів, що переміщуються через митний кордон України або перебувають під митним контролем.....220
6.1. Митний брокер.....220
6.2. Митний перевізник.....221
6.3. Митний ліцензійний склад.....222
Завдання для перевірки знань.....223
Глава 7. Митний режим щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України громадянами.....224
Завдання для перевірки знань.....237
Глава 8. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами.....238
8.1. Пропуск через митний кордон.....238
8.2. Порядок митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються громадянами через митний кордон України.....242
8.3. Оформлення несупроводжуваного багажу.....249
8.3.1. Порядок оформлення несупроводжуваного багажу при вивезенні за кордон (рис. 8.4).....250
8.3.2. Порядок оформлення несупроводжуваного багажу при ввезенні з-за кордону (рис. 8.5).....252
8.3.3. Правила митного оформлення речей громадян, які виїжджають на постійне місце проживання.....257
8.3.4. Порядок заповнення уніфікованої митної квитанції МД-1 та додаткового аркуша до неї.....261
Завдання для перевірки знань.....274
Глава 9. Контроль за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності.....275
9.1. Особливості застосування норм митного права для захисту прав інтелектуальної власності.....275
9.2. Історія та перспективи подальшого розвитку системи захисту прав інтелектуальної власності в ЄС та СОТ.....276
9.3. Модельне законодавство ВМО та Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності.....278
9.4. Історія розвитку митного законодавства України у сфері захисту прав інтелектуальної власності.....279
9.5. Основні вимоги Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності.....280
9.6. Умови подання заяви та порядок її розгляду.....281
9.7. Порядок здійснення контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності.....283
9.8. Порушення прав інтелектуальної власності як порушення митних правил.....286
9.9. Обов'язкові вимоги Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, які не набули відображення в законодавстві України.....288
9.10. Захист прав інтелектуальної власності у новому Митному кодексі України.....288
Завдання для перевірки знань.....290
Глава 10. Заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності на території України. Головні принципи заходів нетарифного регулювання.....291
10.1. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій.....292
10.2. Реєстрація зовнішньоекономічних договорів у Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України.....296
10.3. Дозволи інших державних органів України.....302
10.3.1. Санітарно-епідеміологічний контроль.....302
10.3.2. Стандартизація, метрологія і сертифікація.....303
10.3.3. Карантин рослин, фітосанітарний контроль.....303
10.3.4. Ветеринарний контроль.....307
10.3.5. Екологічний контроль.....309
10.3.6. Гемологічний контроль.....312
10.3.7. Ввезення лікарських засобів та виробів медичного призначення.....312
10.3.8. Ввезення об'єктів інтелектуальної власності.....315
10.3.9. Експортний контроль.....315
Завдання для перевірки знань.....316
Глава 11. Оподаткування зовнішньоекономічних операцій.....318
11.1. Митно-тарифне регулювання в зовнішньоекономічній діяльності як інструмент економічної політики держави.....318
11.2. Митна вартість.....320
11.2.1. Метод оцінки за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються.....322
11.2.2. Метод оцінки за ціною угоди щодо ідентичних товарів 326
11.2.3. Метод оцінки за ціною угоди щодо подібних (аналогічних) товарів.....327
11.2.4. Метод оцінки на основі віднімання вартості.....328
11.2.5. Метод оцінки на основі додавання вартості.....328
11.2.6. Резервний метод.....329
11.3. Класифікація товарів відповідно до товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності.....330
11.4. Країна походження товару та критерії визначення країни походження товару. Сертифікати про походження товару.....338
11.5. Правила ІНКОТЕРМС.....344
11.6. Основні принципи (умови) ІНКОТЕРМС-2000 та їх застосування на території України.....346
11.7. Особливості застосування правил ІНКОТЕРМС при визначенні митної вартості.....363
11.8. Порядок нарахування та стягнення митних платежів і податків за вантажною митною декларацією при митному оформленні суб'єктів підприємницької діяльності.....364
11.8.1. Митні збори. Порядок нарахування та стягнення.....369
11.8.2. Мито. Порядок нарахування та стягнення.....372
11.8.3. Акцизний збір. Порядок нарахування та стягнення.....377
11.8.4. Податок на додану вартість. Порядок нарахування та стягнення.....379
Завдання для перевірки знань.....381
Глава 12. Митні пільги.....387
12.1. Переміщення через митний кордон України товарів міжнародних іноземних організацій, що користуються на території України митними пільгами.....387
12.1.1. Порядок переміщення товарів офіційного (службового) користування.....388
12.1.2. Порядок переміщення товарів особистого користування.....389
12.1.3. Переміщення дипломатичної пошти та консульської валізи іноземних держав. Митні пільги дипломатичних та консульських кур'єрів.....390
Завдання для перевірки знань.....391
Глава 13. Митна статистика.....392
13.1. Основні завдання митної статистики.....392
13.2. Методологія ведення митної статистики зовнішньої торгівлі.....394
13.3. Використання даних митної статистики зовнішньої торгівлі.....407
13.3.1. Види даних митної статистики.....407
13.3.2. Роль та завдання статистики зовнішньої торгівлі.....408
13.3.3. Методологічні підходи до формування СЗТ в Україні.....408
13.3.4. Вимоги до СЗТ, що встановлюються ЄМСЗТ.....409
13.4. Спеціальна митна статистика.....411
13.4.1. Складові спеціальної митної статистики.....411
13.4.2. Формування статистичних даних спеціальної митної статистики.....412
13.5. Використання сучасних інформаційних технологій в організації митної справи.....412
13.6. Систематизація інформаційно-аналітичної роботи в митних органах.....416
Завдання для перевірки знань.....420
Глава 14. Контрабанда.....421
14.1. Поняття контрабанди. Суспільна небезпечність контрабанди. Способи незаконного переміщення предметів через митний кордон України.....421
14.1.1. Поняття контрабанди.....421
14.1.2. Суспільна небезпечність контрабанди.....424
14.1.3. Способи незаконного переміщення предметів через митний кордон України.....426
14.2. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.....427
14.2.1. Місця приховування, що найчастіше використовуються контрабандистами.....429
14.2.2. Контрольовані поставки наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (ст. 317 Митного кодексу України).....429
14.3. Дізнання у справах про контрабанду.....432
14.3.1. Порушення кримінальної справи.....435
14.3.2. Особливості порушення митним органом кримінальних справ про контрабанду.....435
14.3.3. Докази.....436
14.3.4. Провадження невідкладних слідчих дій.....437
Завдання для перевірки знань.....439
Глава 15. Профілактично-попереджувальна робота щодо боротьби з контрабандою та порушенням митних правил.....440
15.1. Завдання та основні напрями діяльності митної варти.....441
15.2. Завдання та основні напрями діяльності оперативного відділу (сектору) відділення (служби) по БК та ПМП регіональної митниці (митниці).....451
15.2.1. Мета створення оперативного відділу.....451
15.2.2. Основні завдання, покладені на відділ (сектор).....452
15.2.3. Основні форми і методи роботи.....453
Завдання для перевірки знань.....455
Глава 16. Порушення митних правил.....456
16.1. Порушення митних правил та відповідальність за такі порушення.....456
16.1.1. Поняття адміністративного правопорушення.....456
16.1.2. Поняття порушення митних правил.....457
16.1.3. Види, склад порушень митних правил і відповідальність за їх скоєння.....459
16.1.4. Відповідальність за вчинення порушень митних правил.....482
16.2. Провадження у справах про порушення митних правил, виконання постанов.....483
16.2.1. Провадження у справах про порушення митних правил.....483
16.2.2. Виконання постанов митного органу України про накладення адміністративного стягнення.....494
Завдання для перевірки знань.....500
Глава 17. Посадові особи митних органів. Зв'язки з громадськістю.....502
17.1. Посадові особи митних органів.....502
17.2. Зв'язки з громадськістю.....513
Завдання для перевірки знань.....521
Глава 18. Внутрішня служба, відповідальність митних органів України та їх посадових осіб.....522
18.1. Правовий та соціальний захист працівників митних органів. Відповідальність митних органів України та їх посадових осіб.....522
18.1.1. Правовий та соціальний захист працівників митних органів.....522
18.1.2. Відповідальність митних органів України та їх посадових осіб.....527
18.2. Основні принципи охорони праці в установі, організації.....530
18.3. Основні поняття про діловодство. Приймання, розгляд і реєстрація документів. Види пошти та документів. Вимоги до складання й оформлення текстових документів.....541
18.3.1. Основні поняття про діловодство.....541
18.3.2. Вимоги до складання й оформлення текстів документів 543
18.3.3. Особливості діловодства документів з грифом "Для службового користування".....551
18.4. Формений одяг посадових осіб митної служби України, його види, порядок забезпечення та правила носіння.....559
18.4.1. Формений одяг посадових осіб митної служби України.....559
18.4.2. Порядок забезпечення посадових осіб митної служби України форменим одягом, його зберігання та видачі.....563
18.5. Експлуатація митних об'єктів.....564
18.5.1. Митні об'єкти.....564
18.5.2. Експлуатація будівель і споруд.....565
18.5.3. Види пунктів пропуску.....567
18.5.4. Автомобільні пункти пропуску.....568
18.6. Автомобільна служба в митних органах.....569
18.6.1. Загальні положення системи експлуатації автомобілів.....569
18.6.2. Типи автомобілів.....570
18.6.3. Комплектування автомобілями і введення їх в експлуатацію.....570
18.6.4. Планування, використання і зберігання автомобільної техніки.....571
18.6.5. Показники технічного стану автомобільної техніки.....575
18.6.6. Завдання для перевірки знань.....576
Глава 19. Підрозділи власної безпеки митних органів України.....578
19.1. Концептуальні принципи організації власної безпеки митних органів України.....579
19.2. Загальні положення.....579
19.3. Завдання власної безпеки митних органів України.....580
19.4. Система забезпечення власної безпеки.....581
19.4.1. Основні напрями діяльності із забезпечення власної безпеки на загальному рівні.....582
19.4.2. Основні напрями діяльності із забезпечення власної безпеки на спеціальному рівні.....583
Завдання для перевірки знань.....586
Додаток.....587
Глава 20. Правові засади та механізми міжнародного митного співробітництва.....589
20.1. Загальні питання міжнародного митного співробітництва.....589
20.2. Багатостороннє та двостороннє співробітництво України в галузі митної справи.....592
20.3. Рівень інституалізації багатостороннього митного співробітництва.....604
20.4. Міжнародні договори України з митних питань та їх імплементація.....617
Завдання для перевірки знань.....627
Глава 21. Міжнародні договори та їх види.....628
21.1. Загальні положення.....628
21.2. Класифікація зовнішньоекономічних договорів.....629
21.3. Форма зовнішньоекономічного договору.....630
21.4. Основні зовнішньоекономічні угоди.....634
21.4.1. Договори виробничої кооперації.....634
21.4.2. Договори купівлі-продажу.....635
21.4.3. Орендні договори.....636
21.4.4. Договори зустрічної торгівлі.....637
21.4.5. Торгово-посередницькі контракти.....639
21.4.6. Договори на виконання робіт та надання послуг.....642
21.4.7. Договори про спільну інвестиційну діяльність.....644
Завдання для перевірки знань.....646
Основні поняття і терміни.....647
Скорочення, використані в посібнику.....654
Відповіді на завдання для перевірки знань.....657
Список нормативної та довідкової літератури.....721

Одержати книгу
"Основи митної справи в Україні / За ред. П.В. Пашка"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

Чувство - Философский смысл термина: Чувство, душевное состояние, способность ощущения, восприятие, ум, здравый смысл, настроение (Цицерон); смысл...
Глюкоза - (греч. glykys сладкий) - сахар (моносахарид), важнейший источник энергии в живых клетках. Уровень глюкозы в крови является показателем у...
АНАФЕМА - (греч. anathema - проклятие) - в христианстве церк. проклятие, отлучение от церкви, считающееся высш. карой. Установлена со времени Халк...
Тайная храмина - Темное помещение, в котором посвящаемый готовится к инициации, размышляет о прошлой жизни и пишет символическое завещание...
Империя - крупное государство, объединяющее большое количество народов под единой (центральной) властью. В настоящее время, эпоху империализма, п...
Физические системы - системы взаимодействия единичных объектов, химические системы - системы с преимущественно коллективными явлениями...
ЖИЗНЬ - комплекс феноменов (питание, ассимиляция, рост, воспроизведение, рождение и смерть), характерных для организмов. Биологические науки (те...
Синапс - (от греч. synapsis - соединение, связь) - место соприкосновения (контакта) нервных клеток друг с другом или иннервируемыми ими тканями. К...
АДОНИС - умирающий и воскресающий бог растительности в Финикии и Сирии. Празднества в честь А. совершались весной: торжество в честь умершего А...
ЛУЛЛИЙ - (латиниаиров. Lullius, исп. Lulio, каталан. Lull или Llull) Раймунд [ок. 1235, Мальорка - ок. 1315, Тунис (?)], философ, богослов. катала...
АВАНГАРД - термин, обозначающий совокупность пестрых и многообразных новаторских, революц., бунтарских движений и направлений в худож. культуре...
ОБРЯД - традиционные действия, сопровождающие важные моменты жизни и деятельности человека с целью укрепления в нем положительных качеств. Обряд...
ЭТНОС - ландшафтная человеческая общность на базе родства языка, культуры, обычаев, традиций, устоев жизневоспроизводства, поддержания существ...
АДЕПТ - (от лат.-достигший): ревностный приверженец какого - либо учения, идеи. В эзотерическом смысле посвященный в тайны какого-либо учения, с...
КОФУКУДЗИ - главный храм яп. школы Хоссо-сю, основанный в 669. Один из семи главных будд. храмов г. Нара, древней столицы страны. А. Н. Игна...