Основи митної справи: Навч. посіб. / За ред. П.В. Пашка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К., 2002. - 318 с.

ГЛАВА 1. МИТНА СПРАВА В УКРАЇНІ.....11
1.1. Історія розвитку митної справи в Україні та створення митних органів.....11
1.1.1. Перші відомості про мито на території сучасної України.....11
1.1.2. Митні порядки на Запорізькій Січі та у гетьманській Україні.....12
1.1.3. Україна в складі Російської імперії.....13
1.1.4. Митна справа в Україні на початку XX ст.....15
1.2. Поняття "митна справа".....17
1.3. Органи державного регулювання митної справи. Структура митних органів України.....18
1.4. Завдання митних органів.....20
1.5. Роль та місце митної справи в економічному розвитку України на сучасному етапі.....20
1.6. Взаємовідносини митних органів України з іншими органами та особами.....22
Завдання для перевірки знань.....26
ГЛАВА . МИТНИЙ КОНТРОЛЬ.....27
2.1. Організація митного контролю.....27
2.2. Здійснення митного контролю товарів і предметів, транспортних засобів при переміщенні їх через митний кордон України суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та фізичними особами.....32
2.2.1. Операції з товарами, що перебувають під митним контролем.....32
2.2.2. Огляд та переогляд товарів, предметів та транспортних засобів. Огляд та переогляд ручної поклажі, багажу і несупроводжуваного багажу.....33
2.2.3. Особистий огляд.....34
2.3. Особливі режими митного контролю.....35
2.4. Технічні засоби митного контролю.....39
2.4.1. Пошукові засоби митного контролю.....39
2.4.2. Засоби ідентифікації, визначення якісних та кількісних характеристик.....41
2.4.3. Засоби контролю аудіовізуальних матеріалів.....43
Завдання для перевірки знань.....43
ГЛАВА 3. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ.....46
3.1. Порядок митного оформлення.....46
3.2. Декларування товарів та інших предметів із застосуванням ВМД.....53
3.2.1. Загальні положення.....54
3.2.2. Функціональне призначення ВМД.....54
3.2.3. Правовий (юридичний) статус ВМД.....54
3.2.4. Відповідальність осіб за незаявлення у ВМД точних відомостей.....55
3.2.5. Єдина державна форма бланків ВМД.....55
3.2.6. Загальний порядок оформлення ВМД.....55
3.2.7. Мова, якою здійснюється заповнення ВМД.....57
3.2.8. Винятковість застосування іноземних мов.....57
3.2.9. Порядок обліку та реєстрації ВМД митними органами України.....58
3.2.10. Єдиний порядок присвоєння реєстраційного номера.....58
3.2.11. Журнал обліку та реєстрації ВМД.....58
3.2.12. Мета та призначення електронної копії ВМД.....58
3.2.13. Прийняття ВМД до оформлення митним органом України....59
3.2.14. Відмова в прийнятті ВМД до оформлення.....59
3.2.15. Анулювання ВМД.....59
3.2.16. Порядок зберігання, архівації та знищення ВМД.....60
3.3. Заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності на території України. Головні принципи заходів нетарифного регулювання.....61
3.3.1. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій.....62
3.3.2. Реєстрація зовнішньоекономічних договорів у Міністерстві зовнішньоекономічних зв'язків та торгівлі України.....66
3.3.3. Дозволи інших державних органів України.....70
3.4. Митний контроль у регіональній митній лабораторії.....84
3.5. Митна статистика.....85
3.5.1. Головне завдання митної статистики.....85
3.5.2. Ведення митної статистики.....88
3.5.3. Основні завдання митної статистики.....88
3.5.4. Формування митної статистики.....89
3.5.5. Звітність.....89
3.5.6. Інформаційно-аналітична робота.....91
3.5.7. Електронна мережа передачі даних.....92
Завдання для перевірки знань.....93
ГЛАВА 4. ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ПРОПУСК ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ.....95
4.1. Переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів.....95
4.1.1. Переміщення через митний кордон України транспортних засобів.....95
4.1.2. Переміщення вантажів суб'єктів ЗЕД.....97
4.1.3. Порядок переміщення валюти.....98
4.2. Переміщення через митний кордон України предметів міжнародних іноземних організацій, що користуються на території України митними пільгами.....100
4.2.1. Порядок переміщення предметів офіційного (службового) користування.....100
4.2.2. Порядок переміщення предметів особистого користування.....101
4.2.3. Порядок переміщення автотранспорту для офіційного (службового) і особистого користування.....102
4.2.4. Дипломатична пошта. Особистий багаж дипломатичних кур'єрів.....102
4.3. Пропуск через митний кордон України.....104
4.4. Порядок митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України.....106
4.5. Оформлення несупроводжуваного багажу.....113
4.5.1. Порядок оформлення несупроводжуваного багажу при вивезенні за кордон.....113
4.5.2. Порядок оформлення несупроводжуваного багажу при ввезенні з-за кордону.....114
4.5.3. Правила митного оформлення речей громадян, які виїжджають на ПМП.....116
4.6. Організація і порядок проведення митного контролю та оформлення в авіаційних пунктах пропуску.....118
4.6.1. Загальні положення.....118
4.6.2. Режим пропуску в авіаційних пунктах пропуску.....118
4.6.3. Порядок проведення митного контролю й оформлення літаків, вантажів, пасажирів, їхньої ручної поклажі й багажу, що переміщуються через митний кордон України, в авіаційних пунктах пропуску.....119
Завдання для перевірки знань.....127
Практичні завдання.....129
ГЛАВА 5. МИТНІ ПЛАТЕЖІ.....130
5.1. Митно-тарифне регулювання в зовнішньоекономічній діяльності як інструмент економічної політики держави....130
5.2. Митна вартість.....131
5.3. Класифікація товарів відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.....133
5.4. Порядок нарахування та стягнення митних платежів і податків по ВМД при митному оформленні суб'єктів підприємницької діяльності.....138
5.4.1. Порядок стягнення ввізного (імпортного) мита.....139
5.4.2. Митні збори. Порядок нарахування та стягнення.....142
5.4.3. Акцизний збір. Порядок нарахування та стягнення.....147
5.4.4. Додаток на додану вартість. Порядок нарахування та стягнення.....148
Завдання для перевірки знань.....151
ГЛАВА 6. ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ І РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТОВАРАМИ ТА ІНШИМИ ПРЕДМЕТАМИ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ.....155
6.1. Перевезення товарів та інших предметів між митницями.....155
6.1.1. Порядок митного оформлення товарів, що переміщуються між митницями на території України, та порядок здійснення контролю за доставкою цих вантажів згідно з наказом ДМКУ від 27.09.93 р. № 246.....156
6.1.2. Порядок митного оформлення товарів, що переміщуються між митницями на території України, та здійснення контролю за доставкою цих вантажів згідно з наказом ДМСУ від 08.12.98 р. № 771.....158
6.1.3. Відповідальність осіб, що порушили зобов'язання про доставку вантажу в митницю призначення.....163
6.2. Розпорядження товарами та іншими предметами.....163
6.2.1. Митні органи України згідно з чинним законодавством, Митним кодексом України уповноважені здійснювати розпорядження.....163
6.2.2. Розпорядження майном.....164
Завдання для перевірки знань.....166
ГЛАВА 7. КОНТРАБАНДА.....168
7.1. Суспільна небезпечність контрабанди. Поняття контрабанди. Способи незаконного переміщення предметів через митний кордон.....168
7.2. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.....170
7.2.1. Місця приховування, що найчастіше використовуються контрабандистами.....172
7.2.2. Контрольована поставка (ст.01 Митного кодексу України).....173
7.3. Дізнання у справах про контрабанду.....173
7.3.1. Загальні положення.....173
7.3.2. Порушення кримінальної справи.....174
7.3.3. Докази.....175
7.3.4. Провадження невідкладних слідчих дій.....175
7.4. Митна варта: призначення, завдання, функції та права.....177
7.5. Завдання та основні напрямки діяльності оперативного відділу (сектору) відділення (служби) по БК та ПМП регіональної митниці (митниці).....186
7.5.1. Мета створення оперативного відділу.....186
7.5.2. Основні завдання, покладені на відділ.....187
7.5.3. Основні форми і методи роботи.....187
Завдання для перевірки знань.....189
ГЛАВА 8. ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ.....190
8.1. Порушення митних правил та відповідальність за такі порушення.....190
8.1.1. Поняття адміністративного правопорушення.....190
8.1.2. Поняття порушення митних правил.....191
8.1.3. Види, склад порушення митних правил і відповідальність за їх скоєння.....193
8.1.4. Відповідальність за вчинення порушень митних правил.....204
8.2. Провадження у справах про порушення митних правил, виконання постанов.....206
8.2.1. Провадження у справах про порушення митних правил.....206
8.2.2. Виконання постанов митного органу України про накладення адміністративного стягнення.....216
Завдання для перевірки знань.....219
ГЛАВА 9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СЛУЖБОВИХ ОСІБ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ, ВНУТРІШНЯ СЛУЖБА.....222
9.1. Правовий та соціальний захист працівників митних органів. Відповідальність службових осіб митних органів України.....222
9.1.1. Правовий та соціальний захист працівників митних органів.....222
9.1.2. Відповідальність службових осіб митних органів.....225
9.2. Основні принципи охорони праці в установі, організації.....228
9.3. Основні поняття про діловодство. Приймання, розгляд і реєстрація документів. Види пошти та документів. Вимоги до складання й оформлення текстових документів.....236
9.3.1. Основні поняття про діловодство.....236
9.3.2. Вимоги до складання й оформлення текстів документів.....237
9.4. Формений одяг, види його, терміни носіння, зберігання в митних органах України.....245
9.4.1. Формений одяг митних органів України.....245
9.4.2. Порядок зберігання предметів форменого, спеціального одягу, взуття та знаків розрізнення на базах та складах митних установ.....249
9.4.3. Правила носіння форменого одягу працівниками митних органів України.....250
9.5. Експлуатація митних об'єктів.....250
9.5.1. Митні об'єкти.....250
9.5.2. Експлуатація будівель та споруд.....250
9.5.3. Види пунктів пропуску.....252
9.5.4. Автомобільні пункти пропуску (АПП).....253
9.6. Автомобільна служба в митних органах.....254
9.6.1. Загальні положення системи експлуатації автомобілів.....254
9.6.2. Типи автомобілів.....254
9.6.3. Комплектування автомобілями і введення їх в експлуатацію.....255
9.6.4. Планування, використання і зберігання автомобільної техніки.....255
9.6.5. Показники технічного стану автомобільної техніки.....258
Завдання для перевірки знань.....259
ГЛАВА 10. СЛУЖБОВІ ОСОБИ МИТНИХ ОРГАНІВ.....260
10.1. Службові особи митних органів.....260
10.2. Зв'язки з громадськістю.....262
Завдання для перевірки знань.....268
ГЛАВА 11. МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ ТА ЇХ ВИДИ.....269
11.1. Основні зовнішньоекономічні угоди.....269
Завдання для перевірки знань.....273
ГЛАВА 12. ПІДРОЗДІЛИ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ.....274
12.1. Концептуальні принципи організації власної безпеки митних органів України.....274
12.1.1. Загальні положення.....274
12.1.2. Завдання підрозділів власної безпеки митних органів України.....275
12.1.3. Принципи організації роботи з забезпечення власної безпеки митних органів.....276
12.1.4. Система забезпечення власної безпеки.....277
12.1.5. Основні напрямки діяльності з забезпечення власної безпеки на загальному рівні.....278
12.1.6. Основні напрямки діяльності з забезпечення власної безпеки на спеціальному рівні.....279
12.2. Приклади вжиття підрозділами власної безпеки митних органів заходів із забезпечення захисту працівників митниці.....282
Завдання для перевірки знань.....283
Список нормативної та довідкової літератури.....284
Основні поняття і терміни.....289
Список скорочень.....293
Відповіді до завдань для перевірки знань.....294

Одержати книгу
"Основи митної справи / За ред. П.В. Пашка"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

Эхнатон - (Аменхотеп IV), египетский фараон XVIII-ой династии (ок. 1360-1344 до н.э.), инициатор недолговечной религиозной реформы, в ходе которой...
НОУМЕН - понятие идеалистич. философии, обозначающее умопостигаемую сущность, предмет интеллектуального созерцания, в отличие от феномена как объе...
ТЕРЦИАРИИ - братства мирян, существующие при некоторых католических орденах. Их члены являются активными помощниками церкви во всех ее начинаниях...
ТОЛСТОЙ - Лев Николаевич (1828-1910) - рус. писатель-реалист и мыслитель идеалистического направления. Интерес Т. к нравственно-философским пробле...
СУБЪЕКТ - одно из классических понятий философской мысли, применяемое в гносеологии с эпохи Аристотеля и означающее субстанциональное начало мира...
Природа - философская категория, обозначающая понятие более широкое, чем материя. Под природой целесообразно понимать единство пространства, вре...
БЕЛЛОНА - богиня войны в римск. мифологии, соответствует греч. Энпоне. В храме Б. принимали полководцев, возвращавшихся в Рим с победой. В Малой...
МОНИЗМ - (от греч. monas - единственность) - учение о всеединстве, согласно которому действительность едина и в осн. своем качестве однообразна...
ТЕТРАДА - (4, IV) - величина, непосредственно формирующая видимый мир из четырех первоэлементов; своеобразный символ ключа, открывающего дверь к...
Рефлекс - автомоторное поведение, возникающее в результате собственной деятельности животного организма, выражающееся в реакции на внешний раздр...
ОРАНТА - (лат. orans - молящийся) - один из иконографич. образов богоматери, сложившийся в ср. века. Богородица изображалась в рост с поднятыми д...
Шилан - в китайской мифологии мифическое существо, появление которого в государстве сулило войну. Его представляли в виде лисы с белым хвостом и...
ГАЛEН - др.-рим. врач и философ греч. происхождения (писал на греч. яз.). Изучал медицину и философию в Греции и Александрии. С 169 жил в Риме, л...
МИАЛБА - (Тибет.) В Эзотерической философии Северного Буддизма - название нашей Земли, именуемой Адом для тех, кто вновь воплощаются на ней для...
Зикр - Обращение к Богу, предписанное мусульманам Кораном; используется в практике суфиев, которые повторяют имена Бога и предаются медитации с...