Дубініна А.А., Сорокіна С.В. Основи митної справи в Україні: Навчальний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 360 с.

Вступ.....3
Перелік скорочень.....5
Глава 1. Загальні положення митної справи.....6
1.1. Історичний розвиток митної справи в Україні.....6
1.2. Джерела митної справи.....16
1.3. Митна політика України.....20
1.4. Митні органи України.....27
1.5. Тарифне та нетарифне регулювання в митній справі.....38
1.6. Митні платежі.....44
Глава 2. Митні режими.....59
2.1. Поняття та зміст митного режиму.....59
2.2. Характеристика митних режимів.....64
Глава 3. Основні положення здійснення митного оформлення та декларування товарів.....80
3.1. Класифікація товарів при митному оформленні.....80
3.2. Документи для проведення митного оформлення.....83
3.3. Вантажна митна декларація.....85
3.4. Технологія митного оформлення товарів.....92
3.5. Митний контроль за переміщенням вантажів між митницями.....100
3.5.1. Контроль за доставкою товарів, що вивозяться з митної території України.....103
3.5.2. Контроль за доставкою товарів, що ввозяться на митну територію України.....105
3.5.3. Контроль за доставкою товарів, що переміщуються транзитом через митну територію України.....108
3.5.4. Контроль за доставкою товарів, що переміщуються між митницями у межах митної території України.....110
3.6. Декларування товарів, діяльність митного брокера.....111
3.7. Міжнародні державні перевезення митних вантажів.....114
3.8. Товари, які не підлягають пропуску через митний кордон України.....120
Глава 4. Митне оформлення зовнішньоекономічних операцій.....123
4.1. Контракт - як документ необхідний для митного оформлення вантажу.....123
4.2. Міжнародні правила "ІНКОТЕРМС".....128
4.3. Сертифікація товарів при митному оформленні.....137
4.4. Митне оформлення інвестиційної діяльності.....143
4.5. Митне оформлення бартерної діяльності.....145
4.6. Митне оформлення операцій з давальницькою сировиною.....149
Глава 5. Основи переміщення через митний кордон пасажирів, товарів та інших предметів.....163
5.1. Перетинання пасажирів через митний кордон України.....163
5.2. Митне оформлення пасажирського багажу при його переміщенні через митний кордон.....167
5.2.1. Митне оформлення супроводжуємого пасажирського багажу.....167
5.2.2. Митне оформлення несупроводжуємого пасажирського багажу.....170
5.3. Вимоги до харчових продуктів при їх митному оформленні.....173
5.3.1. Санітарно-гігієнічний контроль.....176
5.3.2. Ветеринарний контроль.....178
5.3.3. Фітосанітарний контроль.....181
5.3.4. Митне оформлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів.....183
5.4. Порядок переміщення через митний кордон валюти.....185
5.4.1. Переміщення через митний кордон України валюти України.....185
5.4.2. Переміщення через митний кордон України іноземної валюти.....186
5.4.3. Пересилання іноземної валюти та чеків через митний кордон України.....188
5.5. Порядок переміщення через митний кордон транспортних засобів.....190
5.5.1. Порядок митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну для постійного користування.....191
5.5.2. Порядок митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну для тимчасового користування.....193
5.5.3. Порядок митного оформлення транспортних засобів, що вивозяться громадянами з України.....194
5.5.4. Порядок митного оформлення придбаних транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митну територію України транзитом.....195
5.5.5. Порядок митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України та належать підприємствам, установам, організаціям, закладам, іншим юридичним та фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності.....196
5.6. Вимоги до лікарських засобів та наркотичних речовин при їх митному оформленні.....198
5.7. Порядок переміщення через митний кордон культурних цінностей.....202
5.8. Порядок переміщення текстових та аудіовізуальних товарів через митний кордон.....206
5.9. Переміщення через митний кордон вторинної сировини та відходів.....210
5.10. Особливості переміщення гуманітарної допомоги через митний кордон.....214
5.11. Порядок переміщення через митний кордон поштових відправлень.....216
Словник термінів.....219
Література.....239
Додатки
1. Хронологічна таблиця подій з історії митної справи та митної політики в Україні.....242
2. Конституція П.Орлика.....248
3. Класифікатор видів та ставок митних зборів.....250
4. Мінімальний перелік документів, який обов'язково подається до митного органу при здійсненні процедури митного контролю.....255
5. Вантажна митна декларація (форма МД-2).....275
6. Додатковий аркуш вантажної митної декларації (форма МД - 3).....276
7. Інструкція про порядок заповнення вантажної митної декларації.....277
8. Свідоцтво про допущення транспортного засобу до митних перевезень під митними печатками та пломбами.....304
9. Книжка Міжнародних державних перевезень (МДП).....306
10. Контракт на умовах ЕХW.....311
11. Контракт на умовах РСА.....322
12. Контракт на умовах СІF.....329
13. Контракт на умовах DAF.....337
14. Митна декларація (форма МД-4).....344
15. Митна декларація (форма МД-1).....345
16. Митна декларація (форма МД-7).....346

Одержати книгу
"Дубініна А.А., Сорокіна С.В. Основи митної справи в Україні"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ПРАВО, - система социальных норм и отношений, охра­няемых силой гос-ва. Тесная связь с гос-вом - осн. отличие П. от правил поведения в доклассовом...
Причина - одна из форм связи и взаимодействия материальных образований или их элементов, обуславливающая соответствующие изменения. Причина и сл...
ЯН и ИНЬ - взаимносопряженные понятия древнекитайской философской школы даосизма, а также китайский символ двойственного распределения сил, включ...
Каллисто, Каллиста - (греч.)  - аркадская нимфа, дочь Ликаона, спутница Артемиды. Обольщенная Зевсом, К. родила сына Аркада. Разгневавши...
ПРЕСТИЖ - отрицательная или положительная оценка индивидуальных качеств или эффективности Термин иногда используется как синоним статуса, но надо...
ИДЕАЛ - то, к чему мы стремимся; совершенный образец. Представление об идеале предполагает состояние совершенства, воображаемое духом, который н...
ДУША - понятие, выражающее исторически изменявшиеся воззрения на психику и внутр. мир человека; в религии и идеалистич. философии и психологии -...
ЭЛИТА - Группа наиболее выдающихся по своему характеру, знаниям, образованию, творческим способностям и т. д. людей данного общества. В этом зна...
ФАЛЕС - греческий математик и философ, род. в Милете (624-548 до Р.Х.). Из Египта в Грецию принес основы геометрии. Аристотель считал его первым...
АТАУРВАН - зороастрийский священнослужитель, знаток обрядов, религиозных книг и молитв. Как правило, начинает учиться своему ремеслу с семи лет...
РИТУАЛ - (лат. ritus - священный обряд) - разновидность обычая или традиции; исторически сложившаяся или специально установленная норма поведения...
ЧУДО - (лат. miraculum) - необычное событие, которое трудно объяснить, противоречащее естественному ходу вещей и приписываемое верующими людьми...
МАЙЯ - (санскр. maya - иллюзия, видимость) - в индийской религиозно-философской традиции особая сила (шакти), или энергия, одновременно скрываю...
ЧЕСТЬ - признание, которое окружающие добровольно выражают человеку как носителю осуществленных в нем и им самим индивидуальных ценностей (поч...
ФИКХ - (араб. понимание) - исламская доктрина о правилах поведения мусульман (юриспруденция), исламский комплекс социальных норм (мусульманское...