Архіпов В. В. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства: Навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.В. Архіпов, В. А. Русавська - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 342 с.

Тема І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОЦЕСУ ОБСЛУГОВУВАННЯ.....3
1.1. Послуги закладів ресторанного господарства та вимоги до них.....3
1.2. Характеристика методів і форм обслуговування.....4
Контрольні питання.....6
Тема 2. ТОРГІВЕЛЬНІ ПРИМІЩЕННЯ.....7
2.1. Види торгівельних приміщень, їх призначення та характеристика.....7
2.2. Взаємозв'язок торгівельних залів, виробничих та підсобних приміщень.....11
2.3. Сучасний інтер'єр торгівельного залу та вимоги до нього.....13
2.4. Характеристика буфету при ресторані, приміщення для нарізання хліба та сервізної.....15
2.5. Організація роботи мийної столового посуду.....17
2.6. Устаткування залів. Сучасні вимоги до меблів.....19
Контрольні питання.....31
Тема 3. СТОЛОВИЙ ПОСУД ТА НАБОРИ. СТОЛОВА БІЛИЗНА.....32
3.1. Класифікація, вимоги до посуду.....32
3.2. Характеристика порцелянового, фаянсового та керамічного посуду.....33
3.3. Характеристика скляного, кришталевого та мірного посуду.....36
3.4. Характеристика металевого посуду. Види та призначення.....39
3.5. Столові набори. Види, призначення та характеристика.....41
3.6. Дерев'яний і пластиковий посуд, набори. Види та призначення.....44
3.7. Столова білизна. Види та призначення.....45
Контрольні питання.....49
Тема 4. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ОБСЛУГОВУВАННЯ.....50
4.1. Меню, прейскурант страв, карта вин та напоїв.....50
4.2. Види меню.....57
4.3. Оформлення меню і прейскурантів.....58
Контрольні питання.....59
Тема 5. ПІДГОТОВКА ДО ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ.....60
5.1. Підготовка торговельного залу.....60
5.2. Підготовка столового посуду, наборів, столової білизни.....63
5.4. Підготовка персоналу до обслуговування.....95
Контрольні питання.....100
Тема 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ У РЕСТОРАНАХ.....101
6.1. Основні елементи обслуговування в ресторанах.....101
6.2. Послідовність подачі страв і напоїв.....108
6.3. Способи подачі страв і закусок.....117
6.4. Правила подачі холодних страв і закусок.....120
6.5. Правила подачі гарячих закусок.....125
6.6. Правила подачі супів.....127
6.7. Правила подачі других гарячих страв.....128
6.8. Правила подачі солодких страв і фруктів.....133
6.9. Правила подачі гарячих і холодних напоїв.....136
6.10. Подача тютюнових виробів.....139
6.11. Деякі правила етикету і норми поведінки за столом.....140
Контрольні питання:.....143
Тема 7. БАНКЕТИ І ПРИЙОМИ.....144
7.1. Організація і види банкетів.....144
7.2. Банкет-прийом з повним обслуговуванням офіціантами.....145
7.3. Банкет-прийом з частковим обслуговуванням офіціантами.....166
7.4. Організація фуршетів.....169
7.5. Банкет-коктейль.....182
7.6. Банкет чай.....188
7.7. Буфет-фуршет-гірка.....190
7.8. Банкет-прийом "шведський стіл".....192
Контрольні питання:.....197
Тема 8. СПЕЦІАЛЬНІ ВИДИ ПОСЛУГ І ФОРМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ.....198
8.1. Обслуговування за типом «шведський стіл».....198
8.2. Послуги з організації харчування учасників заїздів, конференцій, фестивалів, форумів та нарад.....213
8.3. Послуги з організації харчування в готелях.....217
8.4. Послуги з організації харчування пасажирів [залізничного транспорту.....220
8.5. Послуги з організації харчування в аеропорту і на борту літака.....236
8.6. Послуги з організації харчування пасажирів на автомобільному та водному транспорті.....257
8.7. Організація обслуговування в місцях масового відпочинку.....258
8.8. Організація форм прискореного обслуговування.....259
8.9. Особливості обслуговування тематичних заходів та весіль.....260
Контрольні питання.....267
Тема 9. ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ.....268
Контрольні питання.....317
Тема 10. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ.....318
10.1. Обслуговування на виробничих підприємствах.....318
10.2. Організація харчування учнів загальноосвітніх шкіл.....328
10.3. Організація харчування студентів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів.....332
10.4. Організація харчування учнів професійно-технічних училищ.....335
Контрольні питання.....337

Одержати книгу
"Архіпов В. В. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ФЕРЕКИД - из Сироса (Киклады) (600-ок. 530 до н. э.), др.-греч. мифограф и космолог, у к-рого мифотворч. традиция переплетается с науч.-философской...
Вечность - это слово употребляется в двух совершенно различных смыслах. 1) Оно означает свойство и состояние существа, безусловно не подлежащего...
Непери, Непри - (егип.)  - от "зерно" - бог зерна, сын богини Рененутет. Изображался толстым человеком с туловищем, разрисованным к...
РЕГРЕСС - (от лат. regressus - обратное движение) - движение назад; regressus in infinitum - движение назад (в прослеживании причин или условий),...
ПРИБОР - (в научном познании) - любой естественный или искусственный материальный предмет,  позволяющий открыть и зафиксировать количественные ил...
ТЕЗИС - (греч. положение, утверждение), 1) основополагающее утверждение в нек-рой концепции или теории. 2) В философии Гегеля - исходный момент в...
ЛЕММА - (греч. lemma - предположение) - в логике - условно-разделительное умозаключение (лемматический силлогизм). В зависимости от количества усл...
РАДЕНИЯ - форма коллективного богослужения (моления) внек-рых старых рус. сектах: христво-веров, скопцов, молокан-прыгунов и др. Во время Р. чле...
БОРСИПА - (Халд.) Башня для наблюдения за планетами, где поклонялись Бэлу в дни, когда астролатры были величайшими астрономами. Она была посвяще...
KRITIK - (нем.; фр. critique; русск. критика; англ. criticism - от греч. kritike - искусство судить) - 1) в классической философии - понятие, фик...
ЭМОЦИИ - (лат. emovere - возбуждать, волновать) - эффективная форма проявления моральных чувств (в отличие от волевой формы их выражения-побужден...
КОВЧЕГ - 1) по бибп. мифу, судно, на к-ром Ной с семьей и отобранными для сохранения животными спасался от всемирн. потопа; 2) в правосл. церкв...
Судьба - становление жизненного процесса человека в отношении к его изначальной воли. При забвении своей домирового аспекта своей воли судьба п...
ЯЗЫК - это система знаков для оформления знаний, имеющих значение и смыслы. Знак - это и есть слово, заменяющее и представляющее объект. Знач...
Бытие - категория, фиксирующая основу существования (для мира в целом или для любой разновидности существующего); в структуре философского зна...