Локазюк В. М. Мікропроцесори та мікроЕОМ у виробничих системах: Посібник. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. - 368 с.

1. Функціонування, проектування та архітектура мікропроцесорних пристроїв і систем
Список скорочень.....9
1.1. Загальні відомості про мікропроцесорну техніку.....11
Основні поняття та визначення мікропроцесорної техніки.....11
Класифікація мікропроцесорів та їх основні параметри.....15
Вибір мікропроцесорного комплекту для проектування обчислювальних пристроїв і систем.....16
1.2. Загальні питання організації та функціонування мікропроцесорних пристроїв і систем.....17
Структура мікропроцесорних пристроїв і систем.....17
Інтерфейси мікропроцесорних пристроїв і систем.....18
Керування роботою мікропроцесорних пристроїв (систем).....19
Адресний простір.
Механізм та способи адресації.....22
1.3. Формалізація процесу проектування мікропроцесорних пристроїв і систем.....27
Аспекти і рівні проектування.....27
Основні завдання рівнів проектування.....30
1.4. Архітектура мікропроцесорних пристроїв і систем.....31
Сутність архітектури та принципи розробки мікропроцесорних пристроїв і систем.....31
Класифікації архітектур мікропроцесорних пристроїв і систем.....34
Архітектура фон Неймана.....37
Паралельні архітектури.....38
Систолічні та хвильові мікропроцесори.....39
RISC-архітектура комп'ютерів.....40
2. Мікропроцесори різних поколінь фірми Intel
2.1. Мікропроцесори молодших поколінь.....42
Однокристальний мікропроцесор 18086 (КМ1810ВМ86).....42
Мікропроцесор 180186.....50
Мікропроцесор I80286 (І286).....53
Мікропроцесор I80386 (І386).....58
Мікропроцесор 180486 (i486).....63
Конвеєризація та пакетування в мікропроцесорах.....68
2.2. Мікропроцесори п'ятого покоління.....71
Відмінності процесорів п'ятого покоління від процесорів попередніх поколінь.....71
Архітектура процесорів Pentium.....75
Системна шина процесорів Pentium.....79
Маркування та ідентифікація процесорів Pentium.....90
Р-рейтинг процесорів.....91
2.3. Мікропроцесори молодших моделей шостого покоління.....94
Основні відмінності процесорів шостого покоління від процесорів Pentium.....94
Архітектура процесорів Pentium Pro.....100
Архітектура процесорів Pentium MMX та Pentium II.....104
Системна шина процесорів Р6.....106
Порівняння процесорів п'ятого і шостого поколінь з попередніми процесорами фірми Intel.....115
Основні характеристики процесорів фірми Intel та інших фірм.....117
Електричний інтерфейс, синхронізація, живлення та енергозбереження процесорів старших поколінь фірми Intel.....121
2.4. Мікропроцесори старших моделей шостого покоління.....127
Процесори Pentium III.....127
Мікроархітектура Intel® NetBurst 134 Процесори Pentium® 4.....143
Процесор Intel® Xeon на базі архітектури Intel® NetBurst.....151
Процесор Intel Celeron 800.....156
Процесор Pentium ІП-М для мобільних ПК.....156
2.5. Кешування пам'яті в персональних комп'ютерах старших поколінь.....163
Загальні питання організації кешування пам'яті.....163
Кеш прямого відображення.....168
Набірно-асоціативний кеш.....170
Асоціативний кеш.....172
Структура засобів кешування пам'яті.....172
Керування кешуванням.....176
2.6. Мікропроцесори сьомого покоління Р7.....183
Загальні питання архітектури процесорів сьомого покоління.....183
Прогнозування розгалужень.....184
Спекулятивне завантаження.....188
Типи даних, що підтримуються архітектурою ІА-64.....189
3. Системні ресурси та структурні елементи сучасних комп'ютерів
3.1. Системні ресурси комп'ютерів.....193
Сутність системних ресурсів.....193
Переривання IRQ.....194
Переривання шини РСІ.....195
Канали прямого доступу до пам'яті (DMA). Адреси портів вводу/виводу.....196
Запобігання конфліктам, які виникають при використанні ресурсів.....197
Системи Plug and Play.....199
3.2. Системні плати.....201
Загальні відомості.....201
Системні плати LPX, ATX, NLX.....202
Об'єднувальні плати.....205
Системні плати старших моделей процесорів фірми Intel.....206
Вибір системної плати.....225
3.3. Типи та призначення шин комп'ютера.....229
Шина процесора.....230
Шина пам'яті.....232
Призначення та типи шин вводу/виводу.....233
Локальні шини.....234
3.4. Набори мікросхем системної логіки процесорів фірми Intel.....246
Процесори старших поколінь.....246
Процесори останніх поколінь.....253
4. Діагностування та тестування комп'ютерів
4.1. Програмні засоби діагностування сучасних комп'ютерів.....265
Види діагностичних програми.....265
Самоперевірка при вмиканні (POST).....266
Діагностичні програми фірм-виробників комп'ютерів та комп'ютерного обладнання.....272
Діагностичні програми операційних систем.....273
Діагностичні програми загального призначення.....274
4.2. Вбудовані засоби тестування мікропроцесорів старших поколінь фірми Intel.....278
Самотестування процесорів.....278
Тестування співпроцесорів.....280
4.3. Зовнішні апаратні засоби тестування компонентів комп'ютера.....281
Загальна характеристика зовнішніх засобів тестування.....281
Тестери модулів пам'яті SIMM.....282
Інтерфейс JTAG.....283
Підтримка інтерфейсу JTAG.....285
Індикатор D-LED.....289
4.4. Діагностування інтерфейсів портів, адаптерів і периферійного обладнання комп'ютерів.....291
Тестування послідовних портів.....292
Тестування паралельних портів.....294
Несправності адаптерів та моніторів.....294
Ідентифікація несправностей звукових плат.....295
Розв'язання конфліктів ресурсів.....296
Пошук несправностей клавіатури.....298
Несправності миші.....300
Пошук несправностей блоків живлення.....301
5. Мікроконтролери
Загальні відомості про мікроконтролери.....305
Мікроконтролери сімейства MCS-96.....306
Структура мікроконтролера 8XC196NP.....308
Мікроконтролери сімейства MCS-51/151.....313
Мікроконтролери сімейства MCS-251.....314
6. Мікропроцесорні засоби у виробничих системах
Загальна характеристика використання мікропроцесорів та мікроЕОМ у технічних системах.....317
Застосування мікропроцесорів та мікро ЕОМ для автоматизації технологічних процесів.....321
Особливості застосування мікропроцесорних пристроїв у радіоелектронній апаратурі.....325
Застосування мікропроцесорів у контрольно-вимірювальній апаратурі та апаратурі реєстрації.....327
Додаток 1.....333
Додаток 2.....361
Література.....367

Одержати книгу
"Локазюк В. М. Мікропроцесори та мікроЕОМ у виробничих системах"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ИККО-ИККИ - крестьянские восстания в Японии 15 - 16 вв., возглавлявшиеся духовенством школы Икко-сю, имевшей многочисл. приверженцев среди сельског...
АЛХИМИЯ - донауч. стадия в развитии химии. Возникла в первые века н. э. в Александрии на почве синтеза оккультных представлений Востока и Запада...
СПИНОЗА - (Spinoza) Бенедикт (1632-77) - нидерл. философ-материалист, критик библейского канона еврейского Ветхого завета. Гл. задачу своей филосо...
ПРАМАНА - (санскр. pramana - измерение) - первая из 16 категорий ньяи и важнейшая категория всей индийской эпистемологии, означающая валидные исто...
Наука - (греч. episteme, лат. scientia) - в широком смысле слова наука, во-первых, форма общественного сознания, во-вторых, сфера человеческой де...
График - (от греч. graphikos - начертанный) - геометрическое изображение функциональной зависимости при помощи линии на плоскости. Графики применя...
ТАПАС - (от санскр. тана - жар, разогревание, пыл), специфич. и характерная форма инд. аскетизма, отличит. особенностью к-рой являются активные с...
ЮПИТЕР - (Лат.) От того же корня, что и греческий Зевс, величайший бог древних греков и римлян, принятый также другими народами. Его имена сред...
ГЕРАКЛИДЫ - Потомки Геракла и Деяниры. После гибели Геракла и самоубийства Деяниры царь Микен Эврисфей стал преследовать детей Геракла - сынов...
ВЛАСТЬ - (power, Macht, pouvoir). Понятие В. восходит к греческому dynamis и к латинскому potentia, тем самым указывая на потенциальный характер...
ГЕФЕСТ - в греч. мифологии - бог огня и кузнечного дела, почитался как покровитель ремесел. Сын Зевса и Геры (или только Геры). Был хром на обе...
АННЕДОТ - (Греч.) Общее наименование Драконов или Человеко-Рыб, которых всего было пять. Историк Бероз сообщает, что из Эритрейского моря неодно...
Бытие - реально существующая действительность. Философский смысл понятия Б. заключается в предельно широком охвате действительности, осмыслени...
ДОЛГ - одно из фундаментальных понятий этики, которое обозначает нравственно аргументированное принуждение к поступкам, нравственную необходим...
ИСАИЯ - библ. пророк, к-рому приписывается авторство одной из осн. цророч. книг Библии. Но. как установлено.в книге И. соединены в 5-4 вв. до...