Циганкова Т. М., Гордєєва Т. Ф. Міжнародні організації: Навч. посібник. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 340 с.

Передмова.....3
Розділ І. Інституційне середовище міжнародного бізнесу.....5
1.1. Міжнародні організації в системі регулювання міжнародних економічних відносин.....5
1.2. Історія виникнення та етапи розвитку міжнародних організацій.....9
1.3. Сутність сучасної міжнародної організації.....13
1.4. Типізація міжнародних організацій.....15
Ключові терміни.....20
Контрольні запитання і завдання.....20
Запитання для обговорення.....21
Розділ 2. Механізм функціонування міжнародних організацій.....22
2.1. Право міжнародних організацій.....22
2.2. Механізми впливу міжнародних організацій на країни-члени.....24
2.3. Прийняття рішень у міжнародних організаціях.....26
2.4. Міжнародні службовці.....32
2.5. Інститут постійних представництв держав при міжнародних організаціях.....33
Ключові терміни.....37
Контрольні запитання і завдання.....37
Запитання і завдання для обговорення.....38
Розділ 3. Міждержавні економічні організації.....39
3.1. Сутність і види міждержавних організацій.....39
3.2. Основні функції міждержавних організацій.....41
3.3. Порядок утворення міжнародних міждержавних організацій.....42
3.4. Усталені організаційні структури міжнародних міждержавних організацій.....43
3.5. Діяльність основних міждержавних економічних організацій.....45
3.5.1. Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).....45
3.5.2. Європейський Союз (ЄС).....48
3.5.2.1. Історія і цілі створення ЄС.....48
3.5.2.2. Створення економічного і валютного союзу.....53
3.5.2.3. Основні органи ЄС.....57
3.5.2.4. Україна і ЄС.....62
3.5.3. Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ).....67
3.5.3.1. Мета та діяльність ЄАВТ.....67
3.5.3.2. Організаційна структура ЄАВТ.....69
3.5.4. Європейський економічний простір (ЄЕП).....70
3.5.5. Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ).....71
3.5.6. Рада держав Балтійського моря (РДБМ).....72
3.5.7. Співдружність Незалежних Держав (СНД).....74
3.5.7.1. Історія створення, цілі та принципи діяльності СНД.....74
3.5.7.2. Організаційна структура СНД.....75
3.5.7.3. Міжнародні договори в рамках СНД.....78
3.5.8. Організація Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС).....80
3.5.8.1. Історія створення і цілі ОЧЕС.....80
3.5.8.2. Основні органи ОЧЕС.....82
3.5.9. Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).....85
3.5.10. Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС).....87
3.5.11. Ліга арабських держав (ЛАД).....89
3.5.12. Рада арабської економічної єдності (РАЕЄ).....90
3.5.13. Карибське співтовариство і Карибський спільний ринок (КАРІКОМ).....90
Ключові терміни.....92
Контрольні запитання і завдання.....93
Запитання і завдання для обговорення.....94
Розділ 4. Міжнародні неурядові економічні організації.....95
4.1. Сутність і види міжнародних неурядових організацій.....95
4.2. Організаційні структури та форми діяльності неурядових економічних організацій.....97
4.3. Діяльність основних неурядових економічних організацій.....100
4.3.1. Європейське товариство з вивчення громадської думки та маркетингових досліджень (ЄСОМАР).....100
4.3.2. Міжнародна асоціація економічних наук.....101
4.3.3. Міжнародний кооперативний альянс (МКА).....101
4.3.4. Європейський діловий конгрес (ЄДК).....102
4.3.5. Римський клуб.....104
4.3.6. Дакарський клуб.....104
Ключові терміни.....104
Контрольні запитання і завдання.....105
Запитання для обговорення.....105
Розділ 5. ООН та міжнародне економічне співробітництво.....106
5.1. Історія створення, цілі та принципи діяльності ООН.....106
5.2. Головні органи та структура ООН.....110
5.2.1. Генеральна Асамблея ООН (ГА ООН).....111
5.2.2. Рада Безпеки ООН.....111
5.2.3. Економічна і Соціальна Рада (ЕКОСОР).....111
5.2.4. Рада з Опіки ООН.....114
5.2.5. Міжнародний Суд.....114
5.2.6. Секретаріат ООН.....115
5.3. Структура та діяльність Генеральної Асамблеї ООН.....115
5.4. Регіональні економічні комісії.....119
5.4.1. Європейська економічна комісія (ЄЕК).....120
5.4.2. Економічна і соціальна комісія для Азії і Тихого океану (ЕСКАТО).....123
5.4.3. Економічна комісія для Латинської Америки і країн Карибського басейну (ЕКЛАК).....125
5.4.4. Економічна комісія для Африки (ЕКА).....127
5.4.5. Економічна і соціальна комісія ООН для Західної Азії (ЕСКЗА).....129
5.5. Міжурядові установи, зв'язані з ООН.....129
5.5.1. Групи міжнародних установ.....129
5.5.2. Спеціалізовані установи ООН.....131
5.5.2.1. Міжнародна організація праці (МОП).....131
5.5.2.2. Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) 132
5.5.2.3. Продовольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй (ФАО).....134
5.5.2.4. Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (МФСР).....134
5.5.2.5. Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).....135
5.5.2.6. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ).....136
5.5.2.7. Міжнародна морська організація (ММО).....137
5.5.2.8. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).....137
5.5.2.9. Всесвітній поштовий союз (ВПС).....138
5.5.2.10. Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ) та Міжнародний союз з телекомунікацій (МСТ).....138
5.5.2.11. Всесвітня метеорологічна організація (ВМО).....139
5.5.2.12. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).....139
5.5.2.13. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).....140
5.5.2.14. Всесвітня організація з туризму (ВОТ).....141
5.6. Програми і робочі органи ООН.....141
5.6.1. Програма розвитку ООН (ПРООН).....142
5.6.2. Програма добровольців ООН.....143
5.6.3. Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД).....143
5.6.4. Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП).....144
5.6.5. Всесвітня продовольча програма (ВПП).....145
5.7. Україна в Організації Об'єднаних Націй.....145
5.7.1. Історичний аспект.....145
5.7.2. Сучасне співробітництво.....147
Ключові терміни.....151
Контрольні запитання і завдання.....151
Запитання і завдання для обговорення.....152
Розділ 6. Міжнародні організації та регулювання світової торгівлі.....153
6.1. Система міжнародних організацій з регулювання світової торгівлі.....153
6.2. Глобально-універсальні торговельні організації.....156
6.2.1. Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД).....156
6.2.2. Комісія ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ).....158
6.2.3. Міжнародний торговельний центр (МТЦ).....159
6.2.4. Всесвітня митна організація (ВМО).....161
6.2.5. Бюро міжнародних виставок (БМВ).....162
6.2.6. Міжнародна торговельна палата (МТП).....163
6.2.7. Спілка міжнародних ярмарків (СМЯ).....168
6.3. Регіональні торговельні організації.....169
6.3.1. Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА).....169
6.3.2. Південний спільний ринок (МЕРКОСУР).....171
6.3.3. Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛАІ).....172
6.3.4. Митний і економічний союз Центральної Африки (МЕСЦА).....173
6.3.5. Спільний ринок Східної і Південної Африки (СРСПА).....173
6.4. Галузеві торговельні організації.....174
6.4.1. Багатосторонні міжурядові організації з регулювання світових товарних ринків.....174
6.4.2. Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК).....176
6.4.2.1. Історія створення і цілі організації.....176
6.4.2.2. Організаційна структура ОПЕК.....178
6.4.2.3. Фонд міжнародного розвитку ОПЕК.....179
6.5. Міжнародні організації із стандартизації та сертифікації.....180
6.5.1. Міжнародна організація із стандартизації (ІСО).....180
6.5.2. Міжнародна електротехнічна комісія (МЕК).....183
6.5.3. Європейські організації в галузі стандартизації і сертифікації продукції.....185
6.5.3.1. Європейський комітет із стандартизації (СЕН).....185
6.5.3.2. Європейський комітет із стандартизації в електротехніці (СЕНЕЛЕК).....185
6.5.3.3. Європейське бюро стандартизації для ремесел, малих і середніх підприємств.....186
6.5.3.4. Міжскандинавська організація із стандартизації (ІНСТА).....186
6.5.4. Міждержавна рада із стандартизації, метрології і сертифікації країн- учасниць СНД (МДР).....187
6.6. Система ГАТТ-ВТО (Генеральна угода з тарифів і торгівлі - Всесвітня торговельна організація).....188
6.6.1. Історія створення ГАТТ.....188
6.6.2. Структура ГАТТ.....190
6.6.3. Організаційна структура ГАТТ.....192
6.6.4. Принципи ГАТТ.....194
6.6.5. Міжнародні багатосторонні торговельні переговори (раунди).....195
6.6.6. Результати Уругвайського раунду.....197
6.7. Всесвітня торговельна організація ГАТТ (ВТО).....202
6.7.1. Загальна характеристика.....202
6.7.2. Організаційна структура ВТО.....203
6.7.3. Приєднання до системи ГАТТ-ВТО.....205
6.7.4. Україна і ВТО.....206
Ключові терміни.....207
Контрольні запитання і завдання.....208
Запитання для обговорення.....209
Розділ 7. Міжнародні валютно-кредитні організації.....210
7.1. Система міжнародних валютно-кредитних організацій.....210
7.2. Міжнародний валютний фонд.....213
7.2.1. Історія виникнення.....213
7.2.2. Цілі та функції МВФ.....214
7.2.3. Організаційна структура МВФ.....215
7.2.4. Вступ до МВФ.....219
7.2.5. Фінансова структура МВФ.....222
7.2.6. Напрями діяльності МВФ.....227
7.2.7. Умови надання кредитів МВФ.....236
7.2.8. Проблеми в діяльності МВФ.....237
7.2.9. Україна в МВФ.....240
7.3. Група Всесвітнього банку.....241
7.3.1. Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР).....242
7.3.1.1. Загальна характеристика і цілі створення МБРР.....242
7.3.1.2. Організаційна структура МБРР.....244
7.3.1.3. Напрями діяльності МБРР.....249
7.3.1.4. Кредити МБРР.....254
7.3.1.5. Джерела фінансових ресурсів МБРР.....269
7.3.1.6. Діяльність Всесвітнього банку в Україні.....278
7.3.2. Міжнародна асоціація розвитку (МАР).....281
7.3.3. Міжнародна фінансова корпорація (МФК).....282
7.3.4. Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (БАГІ).....285
7.3.5. Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів (МЦУІС).....287
7.4. Банк міжнародних розрахунків (БМР).....287
7.5. Регіональні банки розвитку.....288
7.5.1. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).....289
7.5.2. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).....290
7.5.2.1. Історія створення, цілі та функції Банку.....290
7.5.2.2. Фінансові ресурси Банку.....292
7.5.2.3. Умови, види, об'єкти та напрями фінансування.....293
7.5.2.4. Організаційна структура ЄБРР.....297
7.5.2.5. Україна та ЄБРР.....299
7.5.3. Чорноморський банк торгівлі і розвитку (ЧБТР).....303
7.6. Організації з регулювання зовнішньої заборгованості.....304
7.6.1. Паризький клуб.....305
7.6.2. Лондонський клуб кредиторів.....307
Ключові терміни.....307
Контрольні запитання і завдання.....308
Запитання і завдання для обговорення.....310
Література.....311
Додаток.....318

Одержати книгу
"Циганкова Т. М., Гордєєва Т. Ф. Міжнародні організації"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

Дух - термин для обозначения нематериального начала, отличающегося от материального, природного. В культурологии понятие "дух" используется...
МОНАРХИЯ - (от греч. monos - единый и arche - начало, власть) - религиозно санкционируемое единовластие в обществе, одна из авторитарных форм пра...
АРХАИЗМ - (от греч. archaios - древний) - 1) устаревшее, пережиток старины; 2) устаревшее слово или оборот речи, вышедшие из употребления; 3) возр...
ЭГОИЗМ - (от лат. ego - Я) - себялюбие; поведение, которое целиком определяется мыслью о собственном Я, собственной пользе, выгоде, предпочтении...
Караимы - Еврейская фундаменталистская секта IX в. н.э., которая признает только закон Моисея. Любые последующие толкования не обладают для них ни...
Деизм - (от лат. Deus - Бог) - форма веры, которая возникла в эпоху Просвещения (XVII-XVIII вв.); в основе веры лежит признание Бога как творца и...
Чжан Тяньши - (кит.) - "небесный наставник Чжан" - главный маг и повелитель бесов. Согласно преданию им стал глава даосской церк...
АПАТИЯ - (от греч. apatheia - отсутствие страданий, бесстрастие) - термин стоицизма, обозначающий способность мудреца, руководствующегося стоичес...
ЗАВИСТЬ - чувство досады или горечи, возникающее при виде того, что другой обладает благом или преимуществом, которые отсутствуют у завистника,...
Дезоксирибоза - простой углевод (моносахарид), входящий в состав углеводно-фосфатного скелета молекул дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК)...
ДИОНИС - (Греч.) Демиург, который, подобно Озирису, был убит Титанами и расчленен на четырнадцать частей. Он был олицетворением Солнца или, как...
Слово - знак; для нас слово - это пароль (ключ), позволяющий из области сознания войти в область подсознания (подпрограмму), связанную с некото...
ЦЗЫ-СЫ - (5 в. до Р.Х.) - кит. философ, внук Конфуция, учение которого он изложил в систематической форме в таких фундаментальных трактатах, как...
АРХЕЙ - (от греч. arhaios - древний) - у Парацельса и Гельмонта заложенная в семенах сила, благодаря которой все вещи в природе, в особенности о...
ДУША - (греч. psyche, лат. anima) - в религиозной философии жизненный принцип индивидуального существования, нематериальная сущность, которой...