Шишка Р. Б., Сергієнко В. В. Митне право України: Навчальний посібник. Вид, 3-є, доповнене й перероблене. - Харків: Еспада, 2004. - 352 с

ВСТУП.....7
Розділ 1. МИТНА СПРАВА В УКРАЇНІ
§ 1. Поняття митної справи.....11
§ 2. Започаткування та становлення митної справи.....15
§ 3. Зміст митної справи.....22
§ 4. Митна політика і основні її елементи.....25
§ 5. Принципи митного регулювання.....29
§ 6. Правове регулювання підприємництва за участю іноземного елементу.....32
§ 7. Міжнародний обіг товарів і товарна номенклатура.....37
§ 8. Митна політика і міжнародна торгівля.....40
Розділ 2 МИТНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
§ 1. Поняття митного права.....44
§ 2. Предмет митного права.....48
§ 3. Метод митного права.....52
§ 4. Принципи митного права.....54
§ 5. Система митного права.....57
§ 6. Удосконалення митного права.....61
§ 7. Митно-правові відносини.....62
§ 8. Джерела митного права.....64
Розділ З МИТНІ ОРГАНИ В УКРАЇНІ
§ 1. Митні органи України та організаційно-правові засади їх діяльності.....70
§ 2. Державне регулювання діяльності митних органів.....73
§ 3. Правовий статус Державної митної служби України.....75
§ 4. Регіональні митниці в Україні.....78
§ 5. Правовий статус митниць в Україні.....81
§ 6. Взаємодія митних органів з іншими державними органами.....86
§ 7. Міжнародне співробітництво у митній справі.....88
Розділ 4 ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ПРОПУСК ТОВАРІВ, ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
§ 1. Митна територія і митний кордон України.....91
§ 2. Митний режим.....93
§ 3. Попередні операції.....119
§ 4. Принципи переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.....120
§ 5. Переміщення громадянами товарів через митний кордон України.....123
§ 6. Товари, що не підлягають пропуску через митний кордон України.....127
§ 7. Відомості, які оголошуються громадянами при переміщенні через митний кордон товарів та інших предметів.....129
§ 8. Митні ліцензійні склади.....130
Розділ 5 МИТНИЙ КОНТРОЛЬ
§ 1. Митний контроль і його місце в системі контролю.....134
§ 2. Види митного контролю.....136
§ 3. Форми митного контролю.....137
§ 4. Зони митного контролю.....142
§ 5. Здійснення митного контролю.....145
§ 6. Права і обов'язки суб'єктів митного контролю.....146
§ 7. Особливі режими митного контролю.....147
§ 8. Характеристика форм контролю.....149
§ 9. Особливі процедури митного контролю.....155
§ 10. Митний контроль та митне оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності.....157
Розділ 6 МИТНИЙ КОНТРОЛЬ НА ТРАНСПОРТІ
§ 1. Загальні положення.....161
§ 2. Митний контроль на водному транспорті.....164
§ 3. Митний контроль на авіатранспорті.....171
§ 4. Митний контроль на залізничному транспорті.....174
§ 5. Митний контроль на автомобільному транспорті.....177
§ 6. Митний контроль на трубопровідному транспорті.....180
Розділ 7 МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ І МИТНЕ ДЕКЛАРУВАННЯ
§ 1. Поняття митного оформлення.....182
§ 2. Здійснення митного оформлення.....185
§ 3. Етапи митного оформлення.....187
§ 4. Митне декларування і порядок його здійснення.....191
§ 5. Форми митного декларування.....193
§ 6. Порядок митного декларування.....204
§ 7. Підприємницька діяльність з надання митних послуг,.....208
Розділ 8 МИТНО-ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
§ 1. Поняття і значення тарифного регулювання.....211
§ 2. Мито і митні збори.....216
§ 3. Види і ставки мита.....223
§ 4. Порядок нарахування мита.....228
§ 5. Країна походження товару.....240
§ 6. Митні пільги.....245
§ 7. Митна статистика.....258
Розділ 9 ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ
§ 1. Поняття порушень митних правил.....262
§ 2. Контрабанда.....263
§ 3. Види адміністративних порушень митного законодавства.....267
§ 4. Поняття та види відповідальності за порушення митних правил.....275
§ 5. Види стягнень за порушення митних правил.....280
§ 6. Відповідальність митних органів України.....284
Розділ 10 ВИЯВЛЕННЯ ПОРУШЕНЬ МИТНИХ ПРАВИЛ У ПРОВЕДЕННІ ПО НИХ ДІЗНАННЯ
§ 1. Митні органи як органи дізнання.....287
§ 2. Протокол про порушення митного законодавства.....289
§ 3. Особи, які беруть участь у провадженні в справах про порушення митного законодавства.....290
Розділ 11 ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ
§ 1. Поняття та порядок провадження у справах про порушення митних правил.....295
§ 2. Процесуальні дії.....296
§ 3. Підстави порушення справи про митні правопорушення.....306
§ 4. Терміни провадження про порушення митних правил.....310
§ 5. Органи, уповноважені розглядати справи про порушення вимог митного законодавства.....311
§ 6. Оскарження та опротестування постанов та рішень митних органів у справах про порушення митного законодавства.....313
§ 7. Виконання постанов митних органів про накладення стягнення за порушення митного законодавства.....316
§ 8. Адміністративне затримання.....318
§ 9. Поєднання та виділ справ про порушення митних правил.....320
§ 10. Експертиза в системі митного контролю.....323
§ 11. Поняття, об'єкти та предмети митної експертизи.....326
§ 12. Правове становище експерта.....329
§ 13. Вилучення товарів і транспортних засобів.....333
§ 14. Спрощена форма застосування стягнення при порушенні митних правил.....334
Розділ 12 СЛУЖБА В МИТНИХ ОРГАНАХ УКРАЇНИ
§ 1. Поняття митної служби.....335
§ 2. Принципи митної служби.....337
§ 3. Посадові особи митних органів України.....338
§ 4. Відбір на службу у митні органи України.....340
§ 5. Права посадових осіб митних органів України.....341
§ 6. Обов'язки посадових осіб митних органів України.....343
§ 7. Заборони і обмеження для посадових осіб митних органів.....345
§ 8. Проходження служби в митних органах.....347
§ 9. Правовий і соціальний захист посадових осіб митних органів.....350

Одержати книгу
"Шишка Р. Б., Сергієнко В. В. Митне право України"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ВЛАСТЬ - в общем смысле способность и возможность осуществлять свою волю, оказывать определяющее воздействие на деятельность, поведение людей с по...
Теллус, Теллура - (рим.) - "мать-земля" - древнеримская богиня земли и ее производительных сил (Мать Земля, Терра Матер). Т. отождес...
Ямвлих - Ямвлих был немного моложе своего учителя Порфирия: принимаемая последнее время дата его рождения - 250 (или даже 245 или 242) год. До П...
Платон - (427-347 до н.э.) - выдающийся философ Древней Греции. Он - основатель целого направления в философии, оказавшего и продолжающего оказыв...
ТРИАДА - метод филос. конструирования, в античности широко применявшийся в платонизме и неоплатонизме. Принцип Т. использован во 2-м платоновском...
СКИНИЯ - (от греч. skene - шалаш, шатер) - пр.-евр. переносной, походный храм. По библ. рассказу, С. была построена согласно образцу, показанному...
ИПОСТАСИ - взаимопроникающие элементы гибридного идеала. Возможность гибридного нравственного идеала основана на отождествлении символа-образа и...
Голод - - в настоящее время на планете существует две причины смерти от голода (который уносит наибольшее количество жизней): физическая и социальн...
ФОРОНЕЙ - (Греч.) Титан; предок и породитель человечества. Согласно легенде Арголиды, ему, подобно Прометею, было доверено принести огонь на зем...
НАРОПА - (1016 - 1100) - мастер йогической практики (см. Йога) , учитель Марпы, основателя школы кагъюдпа, автор более 30 сочинений по разл. вопр...
ПАНТАКЛ - (Греч.) То же, что Пентальфа, тройной треугольник Пифагора или пятиконечная звезда. Он так назван потому, что воспроизводит букву A (а...
НАЦИЯ - (лат. natio - племя, народ) - полисемантичное понятие, применяемое для характеристики крупных социокультурных общностей индустриальной э...
КАРМА - одно из ведущих понятий восточной философии (особенно индийской). Карма - понятие многозначное: прежде всего, это закон воздаяния за т...
КОРАН - (Араб.) или Quran. Священное Писание мусульман, данное Пророку Магомету самим Аллахом (богом). Это откровение, однако, отличается от д...
ФЕТВА - (араб. - мнение, решение) - у мусульман - письменное заключение, мнение религ. авторитета (обычно муфтия) по богосл.-юридич. вопросам. Ф...