Шишка Р. Б., Сергієнко В. В. Митне право України: Навч. посібник. - Харків: Еспада, 2002. - 296 с.

Вступ.....3
Розділ 1. Митна справа в Україні
§ 1. Поняття митної справи.....5
§ 2. Започаткування та становлення митної справи.....9
§ 3. Зміст митної справи.....15
§ 4. Митна політика України та її основні елементи.....18
§ 5. Принципи митного регулювання.....21
§ 6. Правове регулювання підприємництва за участю іноземного елемента.....24
§ 7. Міжнародний обіг товарів і товарна номенклатура.....28
§ 8. Митна політика і міжнародна торгівля.....31
Розділ 2. Митне право України
§ 1. Поняття митного права.....34
§ 2. Предмет митного права.....38
§ 3. Метод митного права.....41
§ 4. Принципи митного права.....43
§ 5. Система митного права.....45
§ 6. Удосконалення митного права.....49
§ 7. Митно-правові відносини.....50
§ 8. Джерела митного права.....51
Розділ 3. Митні органи України
§ 1. Митні органи України та організаційно-правові засади їх діяльності.....56
§ 2. Державне регулювання діяльності митних органів.....58
§ 3. Правовий статус Державної митної служби України.....60
§ 4. Регіональні митниці в Україні.....63
§ 5. Правовий статус митниць в Україні.....66
§ 6. Взаємодія митних органів з іншими державними органами.....70
§ 7. Міжнародне співробітництво у митній справі.....72
Розділ 4. Переміщення та пропускання товарів, транспортних засобів і предметів через митний кордон України
§ 1. Митна територія і митний кордон України.....75
§ 2. Митний режим.....76
§ 3. Попередні операції.....91
§ 4. Принципи переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.....92
§ 5. Переміщення громадянами товарів через митний кордон України.....95
§ 6. Товари, що не підлягають пропускання через митний кордон України.....98
§ 7. Відомості, які оголошуються громадянами при переміщенні через митний кордон товарів та інших предметів.....99
§ 8. Митні ліцензійні склади.....100
Розділ 5. Митний контроль
§ 1. Митний контроль та його місце в системі контролю.....104
§ 2. Види митного контролю.....105
§ З. Форми митного контролю.....107
§ 4. Зони митного контролю.....111
§ 5. Здійснення митного контролю.....113
§ 6. Права і обов'язки суб'єктів митного контролю.....114
§ 7. Особливі режими митного контролю.....116
§ 8. Характеристика форм митного контролю.....117
§ 9. Особливі процедури митного контролю.....122
§ 10. Митний контроль і митне оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності.....123
Розділ 6. Митний контроль на транспорті
§ 1. Загальні положення.....127
§ 2. Митний контроль на водному транспорті.....130
§ 3. Митний контроль на авіаційному транспорті.....135
§ 4. Митний контроль на залізничному транспорті.....138
§ 5. Митний контроль на автомобільному транспорті.....140
§ 6. Митний контроль на трубопровідному транспорті.....142
Розділ 7. Митне оформлення і митне декларування
§ 1. Поняття митного оформлення.....144
§ 2. Здійснення митного оформлення.....147
§ 3. Етапи митного оформлення.....148
§ 4. Митне декларування та порядок його здійснення.....151
§ 5. Форми митного декларування.....153
§ 6. Порядок митного декларування.....160
§ 7. Підприємницька діяльність з надання митних послуг.....164
Розділ 8. Митно-тарифне регулювання
§ 1. Поняття і значення тарифного регулювання.....166
§ 2. Мито і митні збори.....169
§ 3. Види і ставки мита.....175
§ 4. Порядок нарахування мита.....179
§ 5. Країна походження товару.....188
§ 6. Митні пільги.....192
§ 7. Митна статистика.....203
Розділ 9. Порушення митних правил
§ 1. Поняття та види порушення митних правил.....206
§ 2. Контрабанда.....207
§ 3. Види адміністративних порушень митного законодавства.....211
§ 4. Поняття та види відповідальності за порушення митних правил.....217
§ 5. Види стягнень за порушення митних правил.....221
§ 6. Відповідальність митних органів України.....225
Розділ 10. Виявлення порушення митних правил у проведенні по них дізнання
§ 1. Митні органи як органи дізнання.....228
§ 2. Протокол про порушення митного законодавства.....230
§ 3. Особи, які беруть участь у провадженні в справах про порушення митного законодавства.....233
Розділ 11. Провадження у справах про порушення митних правил
§ 1. Поняття та порядок провадження у справах про порушення митних правил.....238
§ 2. Процесуальні дії.....239
§ 3. Підстави порушення справи про митні правопорушення.....249
§ 4. Терміни провадження про порушення митних правил.....253
§ 5. Органи, уповноважені розглядати справи про порушення вимог митного законодавства.....254
§ 6. Оскарження та опротестування постанов та рішень митних органів у справах про порушення митного законодавства.....256
§ 7. Виконання постанов митних органів про накладення стягнення за порушення митного законодавства.....259
§ 8. Адміністративне затримання.....261
§ 9. Об'єднання та виділення справ про порушення митних правил.....262
§ 10. Експертиза в системі митного контролю.....265
§ 11. Поняття, об'єкти, предмети митної експертизи.....267
§ 12. Правовий стан експерта.....271
§ 13. Вилучення товарів і транспортних засобів.....274
§ 14. Спрощена форма застосування стягнення при порушенні митних правил.....275
Розділ 12. Служба в митних органах України
§ 1. Поняття митної служби.....276
§ 2. Принципи митної служби.....278
§ 3. Посадові особи митних органів України.....279
§ 4. Відбір на службу у митні органи України.....281
§ 5. Права посадових осіб митних органів України.....282
§ 6. Обов'язки посадових осіб митних органів України.....284
§ 7. Заборони і обмеження для посадових осіб митних органів.....286
§ 8. Проходження служби в митних органах.....287
§ 9. Правовий і соціальний захист посадових осіб митних органів.....290

Одержати книгу
"Шишка Р. Б., Сергієнко В. В. Митне право України"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

Калургия - сила эстетического созерцания онтологически преодолевающая противопоставленность внешнего и внутреннего, самобытия и инобытия, через о...
Монтанизм - религиозное движение в христианстве II века. Бывший языческий жрец Монтан, из Фригии (на границе с Мизией), обратившись в христианств...
Завершенный - Философский смысл термина: Исполненный цели (стоики); завершенность, законченность (Тертуллиан); совершенный (человек) (Цицерон)...
АСПАСИЙ - (1-я пол. 2 в.) - греческий философ-перипатетик, глава Перипатетической школы в Афинах. Учитель Гермина, который в свою очередь был учит...
ЫЙЧХОН - (1055 - 1142) - выдающийся деятель кор. буддизма периода Корё. Сын вана Мунджона. Длит. время занимался изучением буддизма в Китае (преим...
Контракт - противоположность между двумя идеальными или реальными предметами (а также двумя свойствами одного и того же предмета) в известном оп...
ЛЮБОВЬ - в широком смысле стремление друг к другу, предполагающее в своем существовании уважение друг друга и даже способствующее этому. Древне...
Синоним - слова разные по звуковой форме, но тождественные или очень близкие по значению, употребляемые для различения смысловых или стилевых отт...
Фактор - (лат. factor делающий, производящий) - причина, движущая сила какого-либо процесса, определяющая его характер или отдельные его черты. В...
БУДДИЗМ - одна из 3 мир. религий, зародившаяся в Индии в сер. 1-го тыс. до н. э. и впоследствии распространившаяся в странах Юго-Вост. и Центр...
ПРИМЕР - в морали это одна из форм инициативы, проявляющаяся в том, что действия одного человека (группы лиц, коллектива) становятся образцом д...
НАЦИЯ - историческая форма общности людей, характеризующаяся единым типом организации хозяйственной жизни, культуры, общей территорией, национ...
НАУКА - специализированная когнитивная деятельность сообществ ученых, направленная на получение и использование в практике нового научного Ш з...
Логомахия - логическая ошибка (уловка) в доказательстве, возникающая вследствие неточной формулировки тезиса или вследствие его отстствия...
ХАСАН - (ок. 625-669) - второй имам из династии шиитских имамов, старший сын Али и Фатимы. После смерти Али был провозглашен в 661 халифом, но з...