ДУБОГАЙ О. Д., ЗАВАЦЬКИЙ В. І., КОРОП Ю. О. Методика фізичного виховання студентів, віднесених за станом здоров'я до спеціальної медичної групи: Навчальний посібник для студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, - Луцьк: Надстир'я, 1995.

Вступ.....3
Резервні можливості організму, який перевіє захворювання.....5
Фізичні вправи - основний засіб оздоровчо-лікувальної фізичної культури.....7
Тонізуюча дія фізичних вправ.....12
Вплив фізичних вправ на трофічні процеси.....15
Формування компенсацій.....17
Механізм нормалізації функцій.....18
Реабілітація.....22
Про деяку складність процесу навчання фізичним вправам.....24
Організація і планування занять центрами спеціальних медичних груп.....26
Оздоровчо-лікувальна фізична культура для студентів з порушенням зору.....31
Комплекс вправ для профілактики прогресування короткозорості.....44
Фізичні вправи при захворюваннях органів дихання.....47
Захворювання органів дихання.....47
Морфофізіологічні особливості при захворюваннях органів дихання.....52
Роль фізичних вправ у комплексному лікуванні захворювань органів дихання у студентів.....53
Особливості методики занять.....54
Масаж обличчя.....56
Правила дихання при бронхоспастичних захворюваннях.....57
Фізичні вправи, які спрямовані на дренаж бронхів.....58
Гімнастика грудної клітки.....59
Парадоксальна дихальна гімнастика Стрельникової.....62
Фізичні вправи при хронічному бронхіті і бронхіальній астмі.....65
Гіпертонічна хвороба.....
Комплекс вправ при гіпертонічній хворобі І стадії.....78
Гіпотонічна хвороба.....81
Фізичні вправи при деяких захворюваннях органів травлення і обміну речовин.....83
Особливості методики фізичної культури при окремих захворюваннях системи травлення.....84
Основні гімнастичні вправи при хронічних захворюваннях органів травлення.....88
Гімнастичні вправи при хронічних захворюваннях печінки і жовчних шляхів.....88
Шадящі гімнастичні вправи при виразковій хворобі шлунка, дванадцятипалої кишки, при хронічних гастритах і колітах.....91
Оздоровчо лікувальна гімнастика при спланхноптозі.....93
Гімнастичні вправи при спланхноптозі.....94
Деякі гімнастичні вправи для зміцнення м'язів черевного преса і спини.....96
Лискинезія кишечника.....99
Вправи для профілактики дисфункції кишечника.....102
Ожиріння.....102
Оздоровчо-лікувальна дозована ходьба (теренкур) при захворюваннях органів травлення.....108
Самомасаж при захворюваннях органів травлення.....109
Харчування при хронічних захворюваннях жовчного міхура і печінки.....110
Харчування при виразковій хворобі.....112
Профілактика і корекція порушень постави і ступні».....116
Формування правильної постави.....116
Орієнтовні комплекси вправ для формування пози і правильної постави.....124
Вправи біля вертикальної площини.....124
Вправи з предметами на голові.....125
Статичні вправи для м'язів спини (на підстилці, килимку, покривалі).....125
Вправи для м'язів черевного преса.....126
Вправи для корекції сколіозу.....127
Вправи у волі та елементи плавання.....128
Вправи для корекції круглої спини.....129
Вправи для корекції кругло вигнутої спини.....131
Вправи для корекції плоскої спини.....134
Профілактика і лікування плоскостопості.....136
Вправи для корекції/плоскостопості.....139
Самомасаж стоп.....141
Рух і жіночість.....142
Вправи для зменшення об'єму талії.....147
Тренажери для самостійного тренування.....148
Оздоровчо-лікувальна фізична культура під час вагітності і післяпологовий період.....152
Орієнтовний комплекс гімнастичних вправ для вагітних строком до 17 тижнів.....156
Орієнтовний комплекс гімнастичних вправ для вагітних строком від 17 до 32 тижнів.....157
Орієнтовний комплекс гімнастичних вправ для вагітних строком від 32 тижнів до пологів.....158
Комплекс гімнастичних вправ для жінок на 2 - 3 тижні післяпологового періоду.....165
Комплекс гімнастичних вправ для жінок на 4 - 5 тижні післяпологового періоду.....166
Комплекс гімнастичних вправ для жінок на 6 - 8 тижні післяпологового періоду.....167
Надлишком ваг»- вправи й помилки.....168
Основні вправи.....171
Орієнтовні комплекси фізичних вправ з обважнювальними поясами.....173
Масаж.....175
Прийоми самомасажу.....176
Лікарсько педагогічний контроль.....181
Основні засоби самостійного фізичного тренування.....183
Навантаження при самостійному тренуванні.....185
Самоконтроль при самостійних заняттях фізичними вправами.....194
Щоденник самоконтролю.....201
Комп'ютеризація проти гіподинамії.....210

Одержати книгу
"ДУБОГАЙ О. Д. та ін. Методика фізичного виховання студентів, віднесених за станом здоров'я до спеціальної медичної групи"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ЭТИКЕТ - (франц.ярлык, этикетка) - совокупность правил поведения, принятых в данном обществе или разделяющихся теми или иными группами людей. Эти...
История - способ существования во времени человека и человечества; повествование о происшедшем как особая форма культуры, специализированная дис...
Вэньшу - в китайской буддийской мифологии небесный воин, охраняющий Дхарму. Его почитали как защитника праведников. А также воспринимали как ипост...
Плазма - (от греч. plasma - вылепленное, оформленное) - 1) (в физике) ионизованный электрически нейтральный газ, смесь ионов атомов и электронов,...
Новый реализм - (франц. - Le Nouveau realisme) Понятие, введенное французским художественным критиком Пьером Рестани в 1960 г. и служащее дл...
ВУЛКАН - (лат. Vulcanus, более др. - Volcanus) - италийский, позднее др.-римск. бог огня, пожаров, очага, покровитель кузнечного дела и ремесел,...
Плотин - Плотин родился в 204 году, вероятно в Египте, и принадлежал к обеспеченному семейству, имевшему связи с римскими сенаторами. Это позвол...
БИРУНИ - аль-Бируни Абу Райхан Мухаммед Ибн Ахмед (973, Кята - 1048, Газна), ср.-век. учёный-энциклопедист и мыслитель. В 1004-18 жил в Хорезме, с...
АНДРОМАХА - Супруга Гектора. Отцом А. был Этион, царь мисийского города Фивы Плакийские. Во время Троянской войны Фивы были взяты и разорены А...
ДВОЙНИК - символ зеркального отражения второго "Я" человека. Представления о двойнике связано с мотивами зеркал, воды, близнецов, тени...
МАНАС - (санскр. manas, от корня man - думать) - в индийской философии обозначение психической способности координации и синтезирования деятельн...
ФРЕЙЯ - в сканд, мифологии -богиня плодородия, любви и красоты, дочь бога моря Ньёрда, сестра Фрейра, жена покинувшего ее бога ветра Ода, к-ро...
ТРИОДЬ - (греч. triodion - букв. - трипеснец) - богослужебные книги в правосл. церкви. Состоит из 2 книг: Т. постной, содержащей песнопения и мол...
НЕПТУН - один из гл. богов Др. Рима. Первоначально - бог текучей воды (источников и рек), предохранявший поля от засухи. После отождествления с...
ВОЛЯ - структурный элемент духовности, представляет собой способность человека ставить себе цель и прилагать все необходимые внутренние усилия...