Буров Є. Комп'ютерні мережі. 2-ге оновлене і доповн. вид. Львів: БаК, 2003. - 584 с.

Частина 1. Протоколи комп'ютерних мереж.....1
Розділ 1. Історія розвитку та класифікація комп'ютерних мереж.....2
1.1. Історія виникнення та техніко-економічні передумови появи комп'ютерних мереж.....2
1.2. Різновиди комп'ютерних мереж.....4
1.3. Класифікація комп'ютерних мереж.....6
1.4. Стандартизація в комп'ютерних мережах.....7
Бібліографія та джерела.....8
Д.1.1. Серії стандартів ITU-T.....9
Д.1.2. Розробка та затвердження стандартів для мережі Internet.....9
Розділ 2. Архітектурні принципи побудови комп'ютерних мереж.....11
2.1. Головні означення та поняття.....11
2.2. Головні функції протоколу N-рівня.....15
2.3. Стандарт 7498 ISO.....15
2.4. Методи комутації.....18
Бібліографія та джерела.....21
Розділ 3. Середовища передавання даних.....22
3.1. Середовища передавання у комп'ютерних мережах.....22
3.2. Електромагнітне випромінювання та електромагнітна невразливість. Завади.....29
Бібліографія та джерела.....30
Д.3.1. Моди в оптичних волокнах.....31
Д.3.2. Параметри оптоволокна.....32
Д.3.3. Тестування кабельної системи на базі скрученої пари.....34
Д.3.4. Захист скрученої пари від електромагнітного випромінювання.....35
Д.3.5. Симетричні та несиметричні цифрові інтерфейси.....36
Розділ 4. Сигнали та коди комп'ютерних мереж.....38
4.1. Структурна схема ланки передавання даних.....38
4.2. Форми передавання даних у каналах KM.....39
4.3. Синхронізація.....40
4.4. Пристрій спряження.....42
Бібліографія та джерела.....42
Д.4.1. Цифрові ієрархії.....43
Д.4.2. Схеми кодування інформації.....43
Розділ 5. Протоколи фізичного та канального рівнів. Керування доступом.....47
5.1. Протоколи фізичного рівня.....47
5.2. Протоколи канального рівня.....48
5.3. Протоколи керування доступом.....49
Бібліографія та джерела.....64
Д.5.1. Автоузгодження в мережах Ethernet.....65
Розділ 6. Протоколи керування логічним каналом.....67
6.1. Керування логічним каналом протоколу BSC.....67
6.2. Модемні протоколи.....70
6.3. Протокол HDLC. Держстандарт 26113-83.....71
6.4. Керування логічним каналом протоколу TCP.....78
Бібліографія та джерела.....78
Розділ 7. Протоколи мережевого та транспортного рівнів.....79
7.1. Мережевий рівень.....79
7.2. Транспортний рівень.....85
Бібліографія та джерела.....88
Розділ 8. Протоколи сеансового рівня.....89
8.1. Налагодження сеансу.....89
8.2. Передавання інформації.....90
8.3. Робота в нештатних ситуаціях.....91
Бібліографія та джерела.....93
Розділ 9. Протоколи рівня відображення та прикладного рівня.....94
9.1. Функції та призначення протоколів рівня відображення.....95
9.2. Стандарти рівня відображення.....96
9.3. Функції та призначення протоколів прикладного рівня.....96
9.4. Стандарти прикладного рівня.....97
Бібліографія та джерела.....97
Д.9.1. Стандарт Н.323.....98
Д.9.2. Стандарти MPEG.....100
Розділ 10. Протокольний стек TCP/IP.....105
10.1. Структура мережі протоколу TCP/IP.....105
10.2. Адресація в мережах протоколу TCP/IP.....106
10.3. Структура протокольного стека TCP/IP.....108
10.4. Формат IP-пакета.....109
10.5. Маршрутизація в мережах TCP/IP.....111
Бібліографія та джерела.....112
Д.10.1. Підтримка роботи груп (протокол IGMP).....113
Д.10.2. Служба імен DNS.....114
Д.10.3. Нові версії DNS.....121
Д.10.4. Протокол IPv6.....121
Д.10.5. Трансляція мережевих адрес (NAT).....123
Д.10.6. Протоколи SLIP та РРР.....125
Д.10.7. Діагностика та повідомлення про несправності (протокол ІСМР).....125
Д.10.8. Протокол ARP.....127
Д.10.9. Автоматизація конфігурування (протоколи RARP, ВООТР, DHCP).....128
Д.10.10. Протокол TCP.....129
Д.10.11. Протокол UDP.....131
Д.10.12. Протокол HTTP.....132
Д.10.13. Резервування ресурсів та підтримка ізохронних потоків (протоколи RSVP, RTP, RSVP).....135
Д.10.14. Протокол IP. Використання поля опцій.....138
Д.10.15. Протоколи маршрутизації.....139
Д.10.16. Протокол внутрішньої маршрутизації RIP.....140
Д.10.17. Протокол маршрутизації OSPF.....142
Д.10.18. Зовнішня маршрутизація та маршрутна політика.....145
Частина 2. Мережеві технології.....147
Розділ 11. Комп'ютерні інтерфейсні технології.....148
11.1. Організація передавання даних комп'ютером та його інтерфейси.....148
11.2. Шини введення-виведення PCI, PCI-X, Future I/O, NGIO, System I/O.....148
11.3. Передавання даних через послідовний порт стандарту RS-232C.....151
11.4. Використання паралельного порту для передавання даних.....152
11.5. Шина USB.....152
11.6. Технологія Firewire.....154
Бібліографія та джерела.....155
Д.11.1. Мости РСІ.....156
Д.11.2. Організація передавання даних через інтерфейс RS-232C.....156
Д.11.3. Передавання даних по шині USB.....159
Д.11.4. Шина Firewire.....164
Розділ 12. Технологія SCSI. Передавання даних адаптером.....167
12.1. Технологія SCSI.....167
12.2. Передавання даних з використанням адаптера локальної мережі.....169
Бібліографія та джерела.....171
Д.12.1. Шина SCSI.....172
Д.12.2. Інтелектуальні функції сучасних адаптерів.....175
Розділ 13. Передавання даних з використанням модема.....177
13.1. Модеми та їхня класифікація.....177
13.2. Структурна схема та робота модема.....179
13.3. Передавання даних у двопроводовій лінії з використанням модема.....180
13.4. Передавання даних через телефонну мережу з використанням модема.....182
13.5. Керування модемом.....183
13.6. Стандарти модемів.....184
Бібліографія та джерела.....187
Д.13.1. Компенсація луни.....188
Д.13.2. Групування даних.....188
Д.13.3. Модеми для фізичних ліній.....189
Д.13.4. Передавання даних з використанням V.90.....189
Розділ 14. Локальна мережа Ethernet.....191
14.1. Загальна характеристика та історія створення.....191
14.2. Мережа Ethernet швидкості 10 Мбіт/с.....191
14.3. Мережа Fast Ethernet.....195
14.4. Мережа Gigabit Ethernet.....200
14.5. Мережа lOGigabit Ethernet.....204
14.6. Тенденції розвитку архітектури Ethernet.....204
Бібліографія та джерела.....205
Д.14.1. Типи кадрів Ethernet.....206
Розділ 15. Локальні мережі Token Ring, FDD!, Fiber Channel, Appletalk, 100VG Anylan 207
15.1. Локальна мережа Token Ring.....207
15.2. Локальна мережа FDDI.....213
15.3. Волоконно-оптичний канал (Fiber Channel).....214
15.4. Архітектура локальних мереж Appletalk.....216
15.5. Мережа 100VG Anylan.....217
Бібліографія та джерела.....218
Розділ 16. Об'єднання мереж та зовнішній доступ.....219
16.1. Віддалений доступ.....219
16.2. Інтелектуальні засоби сполучення локальних мереж.....220
16.3. Технологія комутації локальних мереж.....225
16.4. Віртуальні локальні мережі.....228
16.5. Багаторівнева комутація.....230
Бібліографія та джерела.....231
Д.16.1. Протокол залишкового дерева.....232
Д.16.2. Принципи роботи маршрутизаторів.....235
Д.16.3. Комутація третього рівня.....237
Розділ 17. Кабельні мережі KM. Типові структурні й технологічні вирішення.....240
17.1. Кабельні мережі KM.....240
17.2. Типові структурні вирішення.....246
Бібліографія та джерела.....251
Д.17.1. Вирішення компанії 3COM з агрегування каналів.....252
Розділ 18. Адміністративна підсистема КМ та керування мережами.....253
18.1. Адміністративна підсистема та її функції.....253
18.2. Моніторинг та діагностика KM.....255
18.3. Аналіз та оптимізація комп'ютерних мереж.....257
18.4. Перспективи розвитку систем керування.....258
Бібліографія та джерела.....259
Д.18.1. Протокол SNMP.....260
Д.18.2. База даних керування мережею МІВ.....261
Д.18.3. RMON та керування у корпоративних мережах.....262
Д.18.4. Мережеві аналізатори фірми Network General.....265
Розділ 19. Домашні мережі й технологія "останньої милі".....268
19.1. Мережі Home PNA.....268
19.2. Мережі передавання даних по лініях електроживлення.....270
19.3. Використання мереж кабельного телебачення.....272
19.4. Технологія xDSL.....273
19.5. Мережі ISDN.....274
Бібліографія та джерела.....275
Д.19.1. Перехід до технологій ISDN.....276
Розділ 20. Безпроводові комп'ютерні мережі.....277
20.1. Загальна характеристика та сфери застосування.....277
20.2. Класифікація безпроводових мереж.....277
20.3. Мережі на радіомодемах.....278
20.4. Супутникові технології.....279
20.5. Мережі на стільникових модемах.....281
20.8. Системи на базі інфрачервоних каналів.....283
26.9. Радіорелейний зв'язок.....283
Бібліографія та джерела.....283
Д.20.1. Технологія IEEE 802.11.....284
Д.20.2. Мережа Bluetooth.....286
Д.20.3. Технологія WAP.....287
Д.20.4. Технології UWB.....291
Розділ 21. Мережі Х.25 та Frame Relay.....292
21.1. Мережа Х.25.....292
21.2. Мережа Frame Relay.....295
Бібліографія та джерела.....297
Розділ 22. Технології ATM, SDH, DWDM, AON.....298
22.1. Мережі ATM.....298
22.2. Мережі SDH.....303
22.3. Мережі DWDM.....304
22.4. Повністю оптичні мережі.....305
Бібліографія та джерела.....307
Д.22.1. Взаємодія локальних мереж та мереж ATM.....308
Розділ 23. Служби каталогів комп'ютерних мереж.....311
23.1. Поняття "служби каталогів" та її головні властивості.....311
23.2. Історія розвитку служб каталогів.....312
23.3. Служба каталогів Х.500 та LDAP.....313
23.4. Служба каталогів Novell Directory Services (eDirectory).....315
23.5. Служба каталогів Active Directory.....317
23.6. Служби NIS та NIS+.....319
Бібліографія та джерела.....319
Розділ 24. Якість обслуговування в комп'ютерних мережах.....320
24.1. Система IOS - вирішення фірми Cisco з забезпечення якості передавання.....320
24.2. Угода про якість обслуговування.....322
24.3. Метрики SLA.....322
24.4. Засоби вимірювання параметрів якості обслуговування.....323
Бібліографія та джерела.....323
Д.24.1. Засоби контролювання якості передавання в IOS.....324
Розділ 25. Безпека даних у комп'ютерних мережах.....333
25.1. Загальна характеристика та принципи організації системи безпеки.....333
25.2. Таблиці правомірності.....335
25.3. Персональна ідентифікація.....335
25.4. Розпізнавання.....336
25.5. Захист мережі з використанням брандмауерів та серверів-посередників.....336
25.6. Захищені сполучення та віртуальні приватні мережі.....337
25.7. Рівні захисту інформаційних систем.....340
Бібліографія та джерела.....340
Д.25.1. Біометричні технології.....341
Д.25.2. Система Kerberos.....343
Д.25.3. Класифікація брандмауерів.....344
Д.25.4. Порядок роботи SSL.....345
Д.25.5. Структура та робота IPsec.....346
Д.25.6. Протоколи РРТР та L2TP.....347
Розділ 26. Електронна пошта в комп'ютерних мережах.....349
26.1. Загальна характеристика сервісу електронної пошти.....349
26.2. Система електронної пошти Х.400.....350
26.3. Система електронної пошти стандарту UUCP.....351
26.4. Система електронної пошти стандарту SMTP.....352
Бібліографія та джерела.....355
Д.26.1. Захищений протокол електронної пошти S/MIME.....356
Розділ 27. Розподілені архітектури мережевих обчислень.....357
27.1. Централізовані пакетні обчислення.....357
27.2. Модель обчислень з розподілом часу.....357
27.3. Архітектура обчислень клієнт-сервер.....358
27.4. Об'єктні архітектури розподілених обчислень.....362
Бібліографія та джерела.....368
Д.27.1. Різновиди проміжного програмного забезпечення.....369
Розділ 28. Мережеві інформаційні технології.....371
28.1. Керування документами та групова робота.....371
28.2. Internet та World Wide Web.....374
28.3. Технології XML та керування змістом.....379
28.4. Електронна комерція та бізнес.....381
28.5. Однорангові технології.....382
Бібліографія та джерела.....382
Розділ 29. Відкриті системи.....383
Бібліографія та джерела.....385
Частина 3. Операційні системи комп'ютерних мереж.....387
Розділ ЗО. Принципи організації операційних систем комп'ютерних мереж.....388
30.1. Складові частини КМ та ОС.....388
30.2. Класифікація ОС KM.....389
30.3. Структурна схема та головні функції операційної системи KM.....389
30.4. Особливості реалізації та роботи сервера друкування.....391
30.5. Особливості апаратно-програмних вирішень сервера KM.....391
Бібліографія та джерела.....394
Д.30.1. Сервери часу та протокол NTP.....395
Д.30.2. Масиви твердих дисків (RAID).....395
Д.30.3. Мережі пристроїв зберігання даних.....398
Д.30.4. Паралельне опрацювання інформації.....399
Д.ЗО.5. Багатопроцесорна архітектура NUMA.....400
Д.30.6. Кластерні вирішення.....401
Розділ 31. Загальна характеристика та головні архітектурні принципи ОС UNIX.....408
31.1. Загальна характеристика та історія розвитку.....408
31.2. Головні архітектурні принципи побудови UNIX.....409
31.3. Завантаження та зупинка UNIX.....410
31.4. Процеси в UNIX.....411
Бібліографія та джерела.....413
Розділ 32. Файлові системи ОС UNIX.....414
32.1. Типи файлів і структура файлової системи.....414
32.2. Монтування та демонтування файлової системи.....415
32.3. Зміст і структура системних таблиць.....416
32.4. Підтримка інших типів файлових систем.....417
32.5. Робота з пристроями.....417
32.6. Мережева файлова система NFS.....418
Бібліографія та джерела.....420
Д.32.1. Файлові системи Linux.....421
Д.32.2. Віртуальна файлова система VFS.....422
Розділ 33. Адміністрування, захист даних та мережеві утиліти ОС UNIX.....423
33.1. Загальна характеристика підсистеми безпеки UNIX.....423
33.2. Робота з користувачами.....424
33.3. Керування періодичними процесами.....425
33.4. Система реєстрації подій syslog.....425
33.5. Захищені версії UNIX.....426
33.6. Мережеві утиліти UNIX.....428
Бібліографія та джерела.....429
Розділ 34. Огляд мережевих продуктів фірми Novell.....430
34.1. Операційні системи Novell.....431
34.2. Загальна характеристика та складові частини Netware.....434
34.3. Служба каталогів eDirectory (NDS).....435
34.4. Керування розділами бази даних об'єктів NDS.....436
34.5. Керування часом.....437
37.6. Головні принципи організації роботи сервера Novell Netware.....438
Бібліографія та джерела.....439
Розділ 35. Налаштування сервера ОС Netware.....440
35.1. Планування дерева каталогів.....440
35.2. Попередній аналіз технічних параметрів та підготовка робочого місця.....441
35.3. Формування диска та файлової системи.....441
35.4. Налаштування eDirectory.....443
35.5. Формування та корекція файлів startup.ncf та autoexec.ncf.....444
35.6. Налаштування додаткових продуктів Netware.....445
Бібліографія та джерела.....445
Д.35.1. Форма для записування параметрів налаштування сервера.....446
Д.35.2. Приклад змісту файлу autoexec.ncf.....447
Розділ 36. Налаштування та головні принципи роботи робочої станції Netware.....448
36.1. Налаштування робочої станції.....448
36.2. Структура та принципи роботи ПЗ робочої станції Novell Netware 3.11.....448
36.3. Структура ПЗ робочої станції Netware.....449
36.4. Структура та головні функції запитувача DOS.....451
36.5. Файл конфігурації net.cfg.....452
36.6. Особливості програмного забезпечення робочої станції.....452
Бібліографія та джерела.....453
Розділ 37. Служба каталогів eDirectory.....454
37.1. Загальна характеристика eDirectory.....454
37.2. Іменування об'єктів.....458
37.3. Схема Netware Directory Database та керування нею.....458
37.4. Керування доступом до об'єктів eDirectory.....459
37.5. Проектування eDirectory.....461
Бібліографія та джерела.....462
Розділ 38. Файлові системи Netware.....463
38.1. Структура та загальна характеристика файлової системи FAT.....463
38.2. Том.....464
40.3. Каталог.....469
40.4. Файл.....473
38.5. Файлова система NSS.....473
38.6. Синхронізація файлів з використанням iFolder.....478
Бібліографія та джерела.....478
Д.40.1. Міграція даних та керування нею.....479
Розділ 39. Безпека даних у Novell Netware.....481
39.1. Причини порушень безпеки даних та загальні вимоги до системи захисту даних.....481
39.2. Захист від апаратних збоїв та несправностей.....481
39.3. Захист даних від помилок програмного забезпечення.....483
39.4. Захист даних від несанкціонованого доступу.....485
39.5. Система архівування даних Novell Netware.....489
Бібліографія та джерела.....491
Розділ 40. Організація друкування в ОС Netware.....492
40.1. Друкування в Netware 4.....492
40.2. Налаштування системи мережевого друкування та керування нею.....493
40.3. Робота з системою друкування мережі Novell Netware 4.....495
40.3. Організація друкування в ОС Netware 5-6.....496
40.4. Друкування з використанням iPrint.....498
Бібліографія та джерела.....499
Розділ 41. Загальна характеристика мережевих продуктів фірми Microsoft.....500
41.1. Загальна характеристика та історія розвитку операційних систем Microsoft.....500
41.2. Огляд та класифікація продуктів Microsoft.....502
41.3. Архітектурні вирішення.....505
Бібліографія та джерела.....507
Розділ 42. Мережеві аспекти ОС Windows 95-98.....508
42.1. Загальна характеристика та функційні можливості. Мережеві компоненти.....508
42.2. Мережева архітектура.....509
42.3. Інсталювання та налагодження мережевих компонент.....511
42.4. Робота в мережі.....513
42.5. Керування мережею.....516
42.6. Віддалений доступ.....520
42.8. Мережеві функції Windows 98.....521
Бібліографія та джерела.....522
Розділ 43. Мережеві можливості ОС Windows NT.....523
43.1. Загальна характеристика операційної системи Windows NT.....523
43.2. Архітектура Windows NT.....524
43.3. Файлові системи Windows NT.....526
43.4. Мережева архітектура Windows NT.....531
43.5. Архітектура системи безпеки WNT.....533
Бібліографія та джерела.....536
Розділ 44. Побудова багатопротокольних систем та взаємодія мережевих ОС.....537
44.1. Загальна характеристика принципів побудови багатопротокольних систем (на прикладі Novell Netware, UNIX та Windows NT).....537
44.2. Використання спеціальних програмних засобів.....537
44.3. Мультиплексування протокольних стеків.....538
44.4. Використання граничних шлюзів.....540
Бібліографія та джерела.....540
Перелік уживаних скорочень.....541
Предметний покажчик.....552

Одержати книгу
"Буров Є. Комп'ютерні мережі"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ЧВАНСТВО - отрицательное моральное качество, выражающееся в высокомерном отношении к людям, их знаниям и опыту; в пренебрежении к культурным ценн...
Исповедь - покаяние, одно их христианских таинств. Состоит в признании верующими грехов перед священником, который при помощи магических слов может...
Прямое доказательство - доказательство, в котором тезис обосновывается путем его непосредственного выведения из найденных аргументов...
ПИРРОН - греческий философ (Элида, 365-275 до Р.Х.). Вначале он был художником, участвовал в походе Александра в Азию и был сильно поражен способн...
ДАФНА - Ее имя значит "лавр", нимфа, дочь земли Геи и бога рек Пенея (или Ладона). История любви Аполлона к Д. рассказана Овидием. Аполлон...
ВРЕМЯ - бесконечная среда, в которой происходит смена событий. Часто рассматривается как сила, воздействующая на мир и людей. Говорят о движении...
Ду кан - в китайской мифологии один из богов виноделия и покровитель виноторговцев. Жил при мифическом государе Хуан-ди и научил людей изготовлять...
ИСТИНА - адекватное отражение объекта познающим субъектом; воспроизведение его так, как существует само по себе, вне и независимо от человека и...
ИДЕАЛ - (от греч. idea - идея, образ, понятие) - в самом общем смысле то, что человеком, группой, классом или всем обществом рассматривается в к...
ТОПИКА - (греч. topos - место) - техника пространственной организации мышления и понимания, а также организованное на ее основе мыслительное прос...
КУКАЙ - (774 - 835) (посмертное имя Кобо-дайси) - яп. будд. монах, основатель школы Сингон-сю. Одна из ключевых фигур в истории яп. буддизма. В юн...
Земля - третья от Солнца планета Солнечной системы, обращающаяся вокруг него по эллиптической орбите (близкой к круговой) со средней скоростью...
Цзин2 - в китайской мифологии животные-оборотни. Согласно представлениям древних, лисицы, волки, шакалы, прожившие 500 лет, могут принимать челов...
Перформативные высказывания - (понятие концепции Д. Остина) - высказывания, оказывающиеся исполнением некоторого действия...
Тара - Буддийская богиня (особенно в Тибете), составляющая пару с Бодхисаттвой Авалокитешаварой или с Буддой Амогхасиддхи. Существуют две Тары:...