Панкратов Ф. Г., Серьогіна Т. К. Комерційна справа: Навчальний посібник для вузів. Інформаційно-видавнича агенція "Вертекс", 2001. - 352 с.

Передмова до українського видання.....3
Вступ.....8
РОЗДІЛ І.
ОСНОВИ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....10
Глава 1. Суть, роль, зміст і задачі комерційної роботи.....10
1.1. Поняття і суть комерційної роботи.....10
1.2. Розвиток комерційної діяльності на Русі.....11
1.3. Характер і зміст процесів, що виконуються в торгівлі.....15
1.4. Предмет, зміст і задачі курсу «Комерційна діяльність».....18
1.5. Роль і задачі розвитку комерційної роботи на сучасному етапі.....20
Глава 2. Психологія та етика комерційної діяльності.....23
2.1. Особистісні та професійні вимоги до комерційного працівника.....23
2.2. Етикет підприємця-комерсанта.....25
2.3. Організація і ведення ділових переговорів.....28
2.4. Ділові листи в комерційній роботі.....33
2.5. Комерційний ризик і способи його зменшення.....37
Глава 3. Комерційна інформація та її захист.....40
3.1. Поняття комерційної інформації і комерційної таємниці.....40
3.2. Забезпечення захисту комерційної таємниці.....46
3.3. Роль товарних знаків у комерційній роботі.....51
Глава 4. Організація господарських зв'язків у торгівлі.....59
4.1. Суть і порядок регулювання господарських зв'язків у торгівлі.....59
4.2. Загальні положення договору купівлі-продажу.....61
4.3. Договір роздрібної купівлі-продажу.....65
4.4. Договір постачання товарів.....67
4.5. Державний контракт на постачання товарів для державних потреб.....76
4.6. Договір контрактації.....80
4.7. Заявки і замовлення на товари.....8L
4.8. Прямі договірні зв'язки торгових підприємств з виробниками товарів та їх ефективність.....82
4.9. Роль оптових підприємств в організації господарських зв'язків і постачанні товарів.....84
Глава 5. Форми і методи комерційних розрахунків.....89
5.1. Готівкова форма розрахунків.....89
5.2. Безготівкова форма розрахунків.....92
5.3. Порядок відкриття рахунків в банку.....98
5.4. Розрахунки в іноземній валюті.....99
РОЗДІЛ II.
ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ.....103
Глава 6. Комерційна робота по оптовій закупівлі товарів.....103
6.1. Суть, роль і зміст закупівельної роботи.....10З
6.2. Вивчення і пошук комерційних партнерів по закупівлі товарів. Класифікація постачальників.....105
6.3. Організація господарських зв'язків із постачальниками товарів. Контроль та облік надходження товарів від постачальників.....107
6.4. Оптові ярмарки (виставки) та їх роль в закупівлі товарів.....113
6.5. Оптові продовольчі ринки та їх роль в закупівлі товарів.....118
6.6 Дрібнооптові магазини-склади.....123
Глава 7. Комерційна робота з оптового і роздрібного продажу товарів.....125
7.1. Суть, роль і зміст комерційної роботи з продажу товарів.....125
7.2. Організація комерційної роботи з оптового продажу товарів.....128
7.3. Організація надання послуг оптовими підприємствами клієнтам.....132
7.4. Організація комерційної роботи з роздрібного продажу товарів.....134
7.5. Методи роздрібного продажу товарів.....138
7.6. Організація надання торгових послуг покупцям.....144
Глава 8. Організація біржової торгівлі.....147
8.1. Суть, роль і розвиток біржової торгівлі.....147
8.2. Порядок створення товарної біржі та її структура.....148
8.3. Види біржових операцій.....152
8.4. Організація торгових операцій на біржі.....154
Глава 9. Торгівля на аукціонах, конкурсах (тендерах).....155
9.1. Суть і види торгів.....155
9.2. Суть і організаційні форми аукціонів.....156
9.3. Порядок проведення аукціону.....157
9.4. Організація проведення конкурсів (тендерів).....159
Глава 10. Формування асортименту і управління товарними запасами на складах і в магазинах.....164
10.1. Поняття про асортимент і торгову номенклатуру товарів.....164
10.2. Порядок формування і регулювання асортименту товарів на оптових торгових підприємствах.....166
10.3. Основні чинники формування торгового асортименту на підприємствах роздрібної торгівлі.....168
10.4. Принципи підбору і встановлення товарного асортименту в магазинах.....172
10.5. Планування асортименту товарів у магазинах.....176
10.6. Роль товарних запасів у забезпеченні стійкості товарного асортименту.....183
10.7. Управління товарними запасами на складах оптових торгових підприємств і в магазинах.....185
Глава 11. Основні засоби маркетингових комунікацій.....191
11.1. Поняття системи маркетингових комунікацій та її роль в комплексі маркетингу.....191
11.2. Реклама в системі маркетингових комунікацій.....192
11.3. Комерційна пропаганда.....193
11.4. Стимулювання збуту.....196
11.5. Особистий продаж.....201
11.6. Фірмовий стиль та його складові елементи.....204
Глава 12. Організація рекламно-інформаційної діяльності по збуту товарів.....210
12.1. Поняття, суть і задачі реклами.....210
12.2. Соціально-психологічні основи реклами.....215
12.3. Основні напрями розвитку рекламного бізнесу за рубежем.....227
12.4. Види рекламних засобів та їх застосування.....241
12.5. Вітрини як засіб реклами. Значення вітрин.....257
12.6 Організація роботи рекламно-інформаційних агентств.....280
12.7. Основи розробки рекламних оголошень і текстів.....286
12.8. Ефективність рекламної діяльності.....292
Глава 13. Особливості комерційної роботи при здійсненні експортно-імпортних операцій.....298
13.1. Основні поняття і визначення.....298
13.2. Організація експортно-імпортних операцій.....299
Глава 14. Організаційно-економічні особливості лізингу. Факторинг.....302
14.1. Суть лізингу, його форми, типи і види.....302
14.2. Порядок укладення і виконання договору лізингу.....305
14.3. Економічні основи лізингу.....308
14.4. Факторинг.....313
Глава 15. Франчайзинг в ринковій економіці.....316
15.1. Суть франчайзингу та історія його розвитку.....316
15.2. Види франчайзингу.....320
15.3. Економічні основи розвитку франчайзингу.....324
Глава 16. Організація роботи комерційних служб на підприємствах.....330
16.1. Структура комерційних служб підприємств.....330
16.2. Роль комерційних служб у складанні бізнес-планів підприємства.....340
16.3. Основні фінансові документи комерційного підприємства.....342
16.4. Система показників аналізу ефективності комерційної діяльності торгового підприємства.....345

Одержати книгу
"Панкратов Ф. Г., Серьогіна Т. К. Комерційна справа"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

Жу-шоу - в древнекитайской мифологии бог осени, живший на горе Юшань. Осенью все плоды созреваают (жу), и начинается сбор (шоу) урожая. По одним и...
ДАОСИЗМ - одно из главных философских течений китайской философии. Возник в Китае в VI-V вв. до н.э. Основателями считают мудрецов Лао-цзы и Чжо...
Кусинада-химе - (яп.) - "чудесная дева из Инада" - жена бога Сусаноо. В мифе о единоборстве Сусаноо со змеем родители К.-х. должны...
САМСКАРА - (Санскр.) Букв., от Сам и Кри, улучшить, утончить, внушить. В индийской философии этот термин используется для обозначения отпечатков,...
СИННЁ ЭН - (Сад истинной сущности) - необудд. движение в Японии, основанное в 1936 приверженцем школы Сингон-сю Ито Синдзё. Единственное среди вли...
ДОДЕКАДА - нумерологический знак. Самое сакральное число многих древних народов. Наиболее ранние счетные системы были двенадцатеричными. Цифрово...
АКЦИЯ - (лат. actio - действие) - одна из аристотелевских категорий. Actio transiens - действие, направленное вовне, на какой-либо иной предмет;...
ИНДУИЗМ - самая распространенная в современной Индии религия (свыше 80% ее населения; индуистом считается каждый неисповедующий другой религии,...
СЛОВО - "Вначале было Слово..." - так начинается повествование о сотворении мира и всего живого. В этом изречении заложено философское...
ПАНТАКЛ - (Греч.) То же, что Пентальфа, тройной треугольник Пифагора или пятиконечная звезда. Он так назван потому, что воспроизводит букву A (а...
КАСТА - (португ. casta - раса, род, сословие) - замкнутая и обособленная соц. группа со строго определенным родом занятий, своеобразным стилем ж...
БОРОДА - многофункциональный символ. На Востоке это символ мудрости. Античные философы носили бороду как свой профессиональный знак. Длина бор...
ТЕИЗМ - религиозное мировоззрение, исходящее из понимания абсолютного бытия как бесконечной божественной личности, трансцендентной миру, сотво...
СВЯЗЬ - отношения между объектами, проявляющиеся в том, что состояния или свойства любого из них меняются при изменении состояния и свойств др...
САРПЕДОН - 1) Гигант, сын Посейдона, убитый Гераклом. 2) Один из трех братьев, рожденных Европой от Зевса на острове Крит. Изгнанный братом М...