Вступ до соціальної роботи: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. - К.: Академвидав, 2005. - 304 с.

1. Соціальна робота як суспільне явище
Т. В. Семигіна, І. М. Грига
1.1. Сутність соціальної роботи
Місце соціальної роботи в сучасному суспільстві.....7
Сутність соціальної роботи як фахової діяльності.....11
Соціальна робота як наука.....21
Соціальна робота як навчальна дисципліна.....26
Т. В. Семигіна
1.2. Виникнення та еволюція соціальної роботи
Проблеми періодизації історії соціальної роботи.....35
Передісторія виникнення соціальної роботи
як фахової діяльності.....38
Зародження фахової соціальної роботи.....43
Еволюція методології фахової соціальної роботи.....47
Історія фахової соціальної роботи в Україні.....54
2. Соціальна робота у структурі соціально-гуманітарних наук
І. І. Мигович
2.1. Філософія соціальної роботи.....63
Філософія і соціальна робота.....64
Філософське осмислення
практики соціальної роботи.....66
Метацінності та ідеали соціальної роботи.....73
Права людини.....75
і громадянське суспільство.....76
І. І. Мигович, Т. В. Семигіна
2.2. Взаємозв'язки соціальної роботи з іншими соціально-гуманітарними дисциплінами.....80
Загальна характеристика взаємозв'язків соціальної роботи з іншими соціально-гуманітарними дисциплінами.....81
Соціологія і соціальна робота.....82
Взаємозв'язки соціальної роботи із психологією.....86
Педагогіка і соціальна робота.....89
Соціальна робота і історія.....91
Соціальна політика і соціальна робота.....92
3. Соціальна робота як прикладна діяльність
Т. В. Семигіна
3.1. Методологія практичної соціальної роботи.....98
Проблеми методології соціальної роботи.....99
Процес соціальної роботи.....100
Методи і технології соціальної роботи.....103
Стратегії втручання у соціальній роботі.....107
Рівні соціальної роботи.....115
І. І. Мигович, Т. В. Семигіна
3.2. Вимоги до соціального працівника.....123
Ідеальний образ соціального працівника.....124
Фахові вимоги до соціального працівника.....125
Особистісні вимоги до соціального працівника.....131
Взаємозв'язок між професійними і духовно-моральними якостями соціального працівника.....135
4. Відносини між клієнтами і соціальними працівниками
І. М. Грига, Н. В. Кабаченко
4.1. Клієнти в соціальній роботі.....141
Особливості статусу клієнта соціальної роботи.....142
Орієнтація на потреби і ресурси клієнтів.....146
Соціальне виключення і дискримінація клієнтів.....154
Явища набутої безпорадності і госпіталізму.....159
Права клієнтів і принцип активізації.....162
Т. В. Семигіна, І. М. Грига
4.2. Система моральних норм у соціальній роботі
Значення етики для соціальної роботи.....168
Фахові цінності і принципи в соціальній роботі.....172
Професійні межі у соціальній роботі.....178
Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи.....183
Етичні стандарти соціальної роботи в Україні.....188
0. М. Савчук, Н. В. Кабаченко, І. М. Грига
4.3. Особливості спілкування соціальних працівників і клієнтів
Структура професійного спілкування у соціальній роботі.....192
Комунікативний аспект спілкування в соціальній роботі.....197
Взаємодія у процесі професійного спілкування.....202
Міжособистісне розуміння.....207
Деформації (викривлення) у спілкуванні.....213
Сутність конфлікту і діяльність, спрямована на подолання конфліктних ситуацій.....216
5. Нормативно-організаційні аспекти соціальної роботи
І.І. Мигович, Т. В. Семигіна
5.1. Правове регулювання соціальної роботи.....224
Фахове регулювання соціальної роботи за кордоном.....225
Нормативна база соціальної роботи в Україні.....231
Т. В. Семигіна
5.2. Система соціальних служб в Україні.....243
Сутність соціального обслуговування і соціальної служби.....244
Мережа організацій, причетних до розв'язання соціальних проблем в Україні.....246
Державні соціальні служби в Україні.....254
Роль недержавних організацій у соціальному обслуговуванні.....262
Т. В. Семигіна
5.3. Організаційні аспекти соціальної роботи.....266
Особливості управління соціальною роботою.....267
Формування команди у соціальній службі.....270
Професійна підтримка (супервізія) в соціальній роботі.....278
Забезпечення якості соціальних послуг.....282
Короткий термінологічний словник.....290

Одержати книгу
"Вступ до соціальної роботи / За ред. Т. В. Семигіної"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

УВАЖЕНИЕ - одно из важнейших требований нравственности, подразумевающее такое отношение к людям, в к-ром практически (в соответствующих действиях...
Биополе - (в парапсихологии) - излучение или сияние (аура) (вспомните нимбы вокруг голов Христа и святых, изображаемых на иконах), испускаемое каки...
Эпицикл - вспомогательная окружность в геоцентрической системе мира (см. Система мира геоцентрическая), введенная для объяснения сложных движений...
МЕГАЛИТЫ - постройки из огромных грубо обработанных камней, первые архитектурные сооружения первобытного общества; появились в эпоху бронзы. Встр...
Историческое - /D/Historisches/E/ Hictorical/F/ Historigue/Esp/ Lo historico Метод воспроизведения объекта в познании таким, каким он реальн...
Янгуан - богиня, целительница зрения, охранительница от глазных болезней. Ее рисовали с человеческим глазом в руках или в чашке, стоящей у нее на...
КАНАДА - (видимо, после 300 до н. э.), один из создателей др.-инд. филос. системы вайтешика и первый её систематизатор. Считается, что настоящее и...
СОВЕСТЬ - способность человека осуществлять моральный самоконтроль, самостоятельно формировать для себя нравственные обязанности, требовать от с...
Взятка - вознаграждение (в любой форме) чиновнику (должностному лицу), не предусмотренное официально утвержденными правилами, за совершение им д...
Каноны - нормы, правила, свод положений нормативного характера. Под канонами понимают: 1) вероучительные установления, решения христианских вселе...
ПЕЙЗАЖ - (франц.) - жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения является природа. В пейзаже воспроизводятся реальн...
Беллерофонт - (греч.) - "убийца Беллера" - сын коринфского царя Главка (вариант: Посейдона), внук Сисифа. Первоначальное имя Б. ...
Пусян - в китайской буддистской мифологии бодхисаттва Самантабхадра, распространитель и защитник учения Будды. Согласно буддийским трактатам, он...
ГЕРМАФРОДИТ - мифический символ соединения мужской и женской природы. В греческой мифологии Гермафродит - сын Гермеса и Афродиты, что отра...
ВОЛОСЫ - Оккультная философия считает волосы (как человека, так и животного) естественным восприемником и хранилищем жизненной эссенции, котора...