Ломачинська І.М. Бібліографознавство. Навч. посіб. для дистанц. навчання. - К.: Ун-т "Україна", 2004. - 300 с.

ВСТУП.....3
Як користуватись посібником.....6
Модуль 1
Тема 1. Загальне поняття про бібліографію та бібліографознавство.....7
1.1. Предмет дисципліни "Бібліографознавство".....7
Тема 2. Історія розвитку бібліографічних знань.....10
2.1. Зародження бібліографічних знань.....10
2.2. Розвиток бібліографії в Україні.....12
2.3. Історичний процес формування визначення бібліографії і бібліографознавства.....13
Тема 3. Бібліографія як галузь діяльності.....17
3.1. Поняття про бібліографію як системне утворення.....17
3.2. Суб'єкти, об'єкти бібліографії.....17
3.3. Сучасні визначення бібліографії і бібліографознавства.....18
Модуль 2
Тема 4. Поняття бібліографічної інформації: основні форми її закріплення і передачі.....27
4.1. Загальне поняття бібліографічної інформації.....27
4.1.1. Система "документ - споживач" як джерело виникнення бібліографічної інформації.....29
4.1.2. Документально-бібліографічні потреби як причина виникнення основних суспільних функцій бібліографічної інформації (БІ).....30
4.2. Основні складові бібліографічної інформації.....31
4.3. Бібліографічний запис (склад елементів, їх інформативні функції).....33
4.3.1. Види анотацій.....36
4.3.2 Види рефератів.....38
Тема 5. Бібліографічна діяльність та її основні процеси.....41
5.1. Загальне поняття про основні процеси бібліографічної діяльності.....41
5.2. Загальні питання технології бібліографування.....42
5.3. Складання бібліографічних описів.....44
5.3.1. Складання аналітичних описів.....48
5.4. Анотування.....49
5.4.1. Структура анотацій.....49
5.4.2. Основні етапи анотування.....51
5.5. Реферування.....52
5.5.1. Структура реферату.....54
Тема 6. Класифікація бібліографії.....57
6.1. Класифікація бібліографії за суспільними функціями.....57
6.2. Класифікація бібліографії за іншими ознаками.....58
Модуль З
Тема 7. Класифікація бібліографічних посібників.....69
7.1. Основні поняття.....69
7.2. Види бібліографічних посібників.....70
7.2.1. Традиційні бібліографічні посібники.....70
7.2.2. Класифікація бібліографічних посібників за суспільним призначенням.....73
7.2.3. Інші способи класифікації бібліографічних посібників.....75
7.2.4. Бібліографічні видання і публікації.....77
7.3. Загальна методика складання бібліографічних посібників.....79
Тема 8. Організація бібліографічної роботи в бібліотеках.....83
8.1. Зміст і особливості бібліографічної роботи масових бібліотек.....83
8.2. Організація бібліографічної роботи ЦБС.....84
Тема 9. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки.....88
9.1. Призначення, структура і склад ДБА масової бібліотеки.....88
9.2. Система каталогів бібліотек.....91
9.2.1. Алфавітний каталог.....92
9.2.2. Систематичний каталог.....92
9.2.3. Електронний каталог.....93
9.3. Складання бібліографічних картотек.....94
9.3.1. Загальні бібліографічні картотеки.....94
9.3.2. Тематичні і спеціальні картотеки.....96
9.3.3. Краєзнавчі картотеки.....99
9.3.4. Інші види картотек.....101
9.4. Довідково-бібліографічний фонд (ДБФ) бібліотеки.....102
Модуль 4
Тема 10. Довідково-бібліографічне обслуговування в бібліотеках.....116
10.1. Загальне поняття про довідково-бібліографічне обслуговування (ДБА).....116
10.2. Загальна програма пошуку за разовими запитами.....119
10.3. Особливості довідок окремих видів.....120
10.3.1. Виконання тематичних бібліографічних довідок.....120
10.3.2. Виконання уточнюючих бібліографічних довідок.....121
10.3.3. Виконання адресних бібліографічних довідок.....122
10.3.4. Виконання фактографічних довідок.....123
Тема 11. Бібліографічне формування в бібліотеках.....126
11.1. Загальне поняття про бібліографічне інформування.....126
11.2. Масове бібліографічне інформування.....127
11.3. Групове бібліографічне інформування.....129
11.4. Індивідуальне бібліографічне інформування.....134
11.5. Організація бібліографічного інформування.....135
Тема 12. Робота бібліотек по формуванню інформаційної культури та бібліографічного навчання.....140
12.1. Основні поняття.....140
12.2. Робота бібліотек по підвищенню інформаційної культури і бібліографічної класифікації своїх співробітників.....141
12.3. Робота бібліотеки по формуванню інформаційної культури і бібліографічному навчанню читачів і користувачів.....144
Література.....160
Додатки.....464

Одержати книгу
"Ломачинська І.М. Бібліографознавство"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ЛЖИВОСТЬ - понятие экзистенциальной философии Сартра (франц. mauvaise foi), означающее такую ложь, когда я умышленно утаиваю от себя истину, мне...
МАКСИМА - краткая формула, выражающая правило поведения, логический или правовой закон или общее психологическое наблюдение. Кант ввел знаменитое...
СВОБОДА - многозначное понятие, крайние значения которого: 1) С. как возможность индивида самому определять свои жизненные цели и нести личную о...
ХАНИФИЗМ - релит, движение в Аравии в 6 - нач. 7 в., предшествовавшее исламу и оказавшее на него влияние. Считается, что ислам при своем возникно...
ОРДИНАРИЙ - в католич. церкви: 1) требник; 2) судья в духовных делах. Т. к. церк. власть внутри епархий принадлежит епископу, то он и является О...
Квант - (от лат. quantum - сколько) - нечто численно измеримое; определенная величина. Квант энергии - конечное количество энергии, которое излуч...
ИРОНИЯ - философско-эстетическая категория, отмечающая момент диалектического выявления (Самовыявления) смысла через нечто ему противоположное,...
ДИСТОПИЯ - Франц. DYSTOPIE, англ. DYSTOPIA (от древнегреч. Приставки , обозначающей нечто трудное, противное, дурное, и место). Один из модусов...
АНЕКДОТ - наиболее витальный жанр городского устного народного творчества, представляющий собой мини-новеллу юмористического характера. При внеш...
ЦЗИСЯ - филос. академия, созданная в Линьцзы, столице царства Ци, Сюаньваном (правил в 342-324 или 320-301 до н. э.) либо, по др. версиям, его от...
Цензура - Если власть сосредоточена в руках членов одной секты, неизбежно возникает суровая идеологическая цензура. Искренне верующие будут ст...
Ничто - 1. Синоним небытия. 2. Противоположность нечто (см.: Нечто и ничто). 3. Синоним небытия, употребление которого выражает определенную о...
ПАСТИШ - Франц. PASTICHE (от итал. PASTICCIO - опера, составленная из отрывков других опер, смесь, попурри, стилизация). Термин постмодернизма,...
Кощей Бессмертный - Враждебное человеку существо. Он исполняет ту же роль скупого хранителя сокровищ и опасного похитителя красавиц...
ЭВРИДИКА - 1) Жена фракийского певца Орфея. Однажды, когда Э. с подругаминимфами водила хороводы в лесу, ее ужалила змея и Э. умерла. Чтобы...