Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / За ред. В.Г. Цапка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К., 2003. - 397 с.

Прийняті скорочення.....9
Передмова.....11
1. Вступ.....14
1.1. Концепція розвитку науки і практики "Безпека життєдіяльності".....14
1.2. Мета, завдання і структура посібника.....15
1.3. Сучасні обставини, які формують стан життєдіяльності.....16
1.4. Характер змін і стан безпеки життєдіяльності.....23
2. Теоретичні основи дисципліни "Безпека життєдіяльності".....26
2.1. Загальні положення.....26
2.1.1. Базові уявлення дисципліни.....27
2.1.2. Забезпечення безпеки від дії небезпечних та шкідливих факторів.....30
2.2. Зміст основних елементів, що формують систему знань дисципліни "Безпека життєдіяльності".....35
2.2.1. Елементи теорії, що становлять зміст предметної сфери дисципліни.....35
2.2.2. Елементи теорії, що становлять логічні категорії безпеки життєдіяльності.....37
2.2.3. Елементи теорії, що становлять закони, принципи, аксіоми і правила.....40
2.2.3.1. Закони та їх зміст.....41
2.2.3.2. Основні принципи та їх зміст.....46
2.2.3.3. Правила та їх зміст.....47
2.2.3.4. Аксіоми та їх зміст.....49
2.2.3.5. Класифікації в безпеці життєдіяльності.....50
2.2.4. Елементи теорії, що відбудовують моделі безпеки життєдіяльності.....58
2.2.5. Елементи теорії, що формують системні уявлення.....60
2.2.6. Елементи теорії, що поєднують методи і засоби оцінки стану життєдіяльності.....69
3. Людина як об'єкт, який потребує захисту в умовах середовища, що оточує сільськогосподарські виробництва.....86
3.1. Стан людини та середовища, де реалізується її діяльність.....86
3.1.1. Середовище, де реалізується діяльність людини.....86
3.1.2. Людина як об'єкт середовища.....96
3.1.3. Потреби людини на рівні забезпечення життєдіяльності.....98
3.1.4. Класифікація основних форм трудової діяльності людини.....101
3.1.5. Зміни у фізіологічному стані людини під час роботи.....105
3.2. Передумови, що створюють напрями захисту людини.....112
3.2.1. Працездатність людини.....112
3.2.2. Антропометричні характеристики людини.....119
3.2.3. Фізіологія і психологія діяльності людини.....128
3.2.4. Психологія в здійсненні безпеки.....140
3.3. Вплив небезпечних факторів на людину.....142
3.3.1. Системи людини, які сприймають стан навколишнього середовища.....142
3.3.1.1. Зоровий аналізатор людини.....145
3.3.1.2. Слуховий аналізатор людини.....149
3.3.1.3. Характеристики шкірного аналізатора.....151
3.3.1.4. Кінестетичний аналізатор.....153
3.3.1.5. Нюховий аналізатор.....153
3.3.1.6. Смаковий аналізатор.....153
3.3.2. Мікроклімат і його вплив на людину.....153
3.3.3. Небезпечні речовини.....156
3.3.4. Небезпечні вібрації та акустичні коливання.....158
3.3.5. Вплив електромагнітних випромінювань.....161
3.3.6. Небезпечні фактори пожеж і вибухів.....162
3.3.7. Негативні дії електричного струму.....164
4. Діяльність людини як джерело небезпек, що діють в середовищі життєдіяльності.....169
4.1. Техногенні небезпеки.....169
4.1.1. Небезпеки, пов'язані з використанням транспортних засобів.....169
4.1.2. Небезпеки, пов'язані з використанням горючих, легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин і матеріалів.....170
4.1.3. Фактори, які впливають на наслідок ураження електричним струмом.....173
4.1.4. Хімічні речовини та шляхи їх попадання в організм людини.....177
4.1.5. Шкідливі речовини в повітрі, воді та продуктах харчування.....180
4.1.6. Джерела іонізуючого, електромагнітного та віброакустичного випромінювання.....181
4.1.7. Небезпеки, пов'язані з експлуатацією та утриманням житла.....188
4.1.8. Засоби і заходи, спрямовані на запобігання негативній дії джерел небезпеки.....190
4.2. Соціальні та політичні небезпеки.....192
4.2.1. Загальні закономірності виникнення небезпек.....192
4.2.2. Соціальні небезпеки.....199
4.2.3. Політичні небезпеки.....201
4.3. Комбіновані небезпеки.....204
4.3.1. Природно-техногенні небезпеки.....204
4.3.1.1. Кислотні дощі.....204
4.3.1.2. Пилові бурі.....206
4.3.1.3. Соціально-природничі небезпеки.....206
4.3.2. Соціально-техногенні небезпеки.....208
4.4. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі...210
4.4.1. Основні небезпеки в урбанізованому середовищі.....210
4.4.2. Вимоги до стану місць помешкання населення.....211
4.4.3. Особливі заходи безпеки в багатоповерхових будинках.....215
4.4.4. Загальні правила користування і поведінки в приміщеннях багатоповерхових будинків.....217
4.4.5. Безпека дорожнього руху.....219
5. Фактори ризику та безпека життєдіяльності.....222
5.1. Природні небезпеки.....222
5.2. Види надзвичайних ситуацій та їх класифікація.....239
5.2.1. Залізничний транспорт.....243
5.2.2. Морський та річковий транспорт.....244
5.2.3. Авіаційний транспорт.....245
5.2.4. Дорожньо-транспортні події.....245
5.2.5. Радіаційно небезпечні об'єкти.....246
5.2.6. Підприємства з видобутку та переробки уранової руди.....248
5.2.7. Хімічно небезпечні об'єкти.....249
5.2.8. Пожежо- та вибухонебезпечні об'єкти.....252
5.2.9. Газо-, нафто- та продуктопроводи.....253
5.2.10. Об'єкти комунального господарства.....253
5.2.11. Гідродинамічні аварії.....255
5.3. Дії населення в надзвичайних ситуаціях.....256
5.3.1. Зсуви.....256
5.3.2. Землетрус.....258
5.3.3. Сильний вітер, шквали та смерчі.....260
5.3.4. Сель. Лавина.....263
5.3.5. Повінь. Паводок.....265
5.3.6. Пожежа.....267
5.4. Підвищення стійкості сільськогосподарських об'єктів.....270
5.5. Приблизний план ліквідації аварії (загальні вимоги).....274
5.5.1. Загальні положення.....274
5.5.2. Ліквідація аварії до прибуття професійних формувань.....276
5.6. Система захисту людини в середовищі сільськогосподарських підприємств.....281
5.6.1. Апарат аналізу стану небезпеки.....281
5.6.2. Метрологічне забезпечення безпеки життєдіяльності.....285
5.6.3. Принципи забезпечення безпеки за рахунок впровадження зберігаючих сільськогосподарських технологій.....288
5.6.4. Модель людини, придатної до професійної діяльності (на прикладі оператора сільськогосподарської техніки).....291
5.6.5. Принципи захисту людини.....298
5.6.6. Засоби захисту в умовах виробництва.....301
5.7. Надання першої допомоги потерпілим.....310
5.7.1. Порушення дихання і серцевої діяльності.....311
5.7.2. Утоплення.....315
5.7.3. Поранення і кровотечі.....316
5.7.4. Удари.....323
5.7.5. Переломи і вивихи.....324
5.7.6. Травми голови.....330
5.7.7. Травми грудної клітки і живота.....330
5.7.8. Опіки.....332
5.7.9. Відмороження.....333
5.7.10. Електротравми, ураження блискавкою.....334
6. Людина як суб'єкт системи управління безпекою життєдіяльності.....335
6.1. Загальні положення.....335
6.1.1. Цілі та завдання системи управління.....336
6.2. Система правового забезпечення життєдіяльності людини.....344
6.2.1. Загальні принципи побудови законодавства з безпеки життєдіяльності.....344
6.2.2. Система правового забезпечення безпеки людини.....347
6.3. Державна система управління.....366
6.3.1. Правова система як передумова управління безпекою життєдіяльності.....368
6.3.2. Принципи побудови системи державних органів управління та нагляду за безпекою життєдіяльності....374
6.3.3. Принципи забезпечення безпеки життєдіяльності.....375
6.3.4. Інформаційне забезпечення системи управління.....378
6.3.5. Система державних органів управління і нагляду за безпекою життєдіяльності.....379
6.4. Регіональна система управління безпекою життєдіяльності.....381
6.4.1. Регіональна політика в сфері управління безпекою життєдіяльності.....381
6.4.2. Структури органів, що реалізують регіональну систему управління безпекою життєдіяльності.....382
6.5. Система управління безпекою життєдіяльності в галузі АПК.....384
Список використаної літератури.....395

Одержати книгу
"Безпека життєдіяльності / За ред. В.Г. Цапка"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

СТОИЦИЗМ - одна из школ древнегреческой философии, основателем которой был Зенон из Китиона (город на острове Кипр), живший в конце 4 - начале 3...
АПАТИЯ - (от греч. бесстрастие) - безучастие, состояние безразличия, которое в учении стоиков является высшим состоянием души, означающий отсутст...
КЕНОСИС - (греч.) - снисхождение бога к людям. Согласно учению христ. церкви о К., бог может воплощаться в материальную, телесную оболочку и являт...
ТОМИЗМ - направление в теологии и философии католицизма, основанное Фомой (лат.-Тома) Аквинским, который отстаивал принцип гармонии разума и веры...
МОНАДА - (1, I) - символ мудрости. Единица, символом которой служит точка, ассоциируется с домашним очагом, потому что располагается в центре Вс...
ПЕРЕМЕННАЯ - а) П. величина, которая может принимать в процессе своего изменения различные значения; б) неопределенное имя предмета из некотор...
Мазер - (слово образовано так же, как лазер, с заменой light на microwave) - радиотехническое устройство, квантовый генератор (усилитель) для эле...
АВАТАРА - (санскр.) - в мифологии индуизма понятие, посредством которого обозначается феномен нисхождения божеств (Вишну, Шивы и других богов) на...
ИНТЕРЕС - целеустремленное отношение человека (класса, об-ва в целом) к к.-л объекту его потребности. И зависит от условий бытия человека, отраж...
TOTEM - (ototeman - принадлежащий к клану, из языка североамериканских индейцев оджибве) - растение или животное, сверхъестественным образом связа...
Газали - полное имя Абу-Хамид Мухаммад ибн-Мухаммад аль-Газали (Родился в 1058 в городе Тус (Хорасан), умер в 1111 там же) - исламский богослов и...
КОРОНА - (от лат. corona - венец) - особый драгоценный головной убор, символизирующий наивысшую ступень в иерархии и являющийся эмблемой верховн...
ГИПСИПИЛА - Дочь правителя Лемноса Фоанта, во время царствования которого лемносские женщины отказались почитать Афродиту; в наказание за это...
Шейка - часть длинной кости расположенная между эпифизом и диафизом (обычно речь идет о шейке бедренной кости, где она действительно имеет мест...
АСУРЫ - (санскр., пали) - персонажи инд. мифологии, вначале обитавшие на небесах и равные богам, а потом из-за постоянных конфликтов с богами ни...