Архівознавство: Підручник для студентів вищих навчальних закладів України / Редкол.: Я.С. Калакура (гол. ред.) та ін. - К., 1998. - 316 с.

ПЕРЕДМОВА.....8
Розділ 1 АРХІВОЗНАВСТВО ЯК НАУКОВА СИСТЕМА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА.....11
§ 1 ПРЕДМЕТ, ОБ'ЄКТИ І МЕТОДИ АРХІВОЗНАВСТВА.....11
§ 2 Джерельна база та історіографія архівознавства.....13
§ 3 Місце і роль архівознавства у підготовці фахівців.....17
Розділ 2 ІСТОРІЯ АРХІВНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ.....20
§ 1 Початок архівів в Україні Центри зосередження писемних матеріалів у Київській Русі та Галицько-Волинській державі.....21
§ 2 Архіви адміністративних та судових установ литовсько-польської доби (15 ст. - 1-а половина 17 ст.).....22
2.1 Архіви центральних установ Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. Литовська та Коронна метрики. Волинська метрика.....22
2.2 Архіви судових установ. Магістратські архіви.....25
§ 3 Архіви та архівна справа козацько-гетьманської України (середина 17-18 ст.).....26
3.1 Український державний архів 17 ст.....26
3.2 Особливості функціонування установ та архівів України - Гетьманщини у 18 ст. "Генеральная малороссийская архива". Ліквідація автономії України та розпорошування документальних матеріалів Гетьманщини.....27
3.3 Монастирські архіви.....28
3.4 Формування фамільних архівів в Україні-Гетьманщині.....29
§ 4 Архів коша нової Запорозької Січі.....29
§ 5 Архіви та архівна справа в правобережній Україні та в західноукраїнських землях у 18 ст.....30
5.1 Архіви адміністративних та судових установ Правобережної України.....30
5.2 Церковні архіви. Доля митрополичого архіву Греко-Католицької церкви.....31
5.3 Магнатські архіви.....32
5.4 Заснування історичного архіву у Львові.....33
5.5 Розвиток архівної справи на Закарпатті.....33
§ 6 Архіви та архівна справа в Україні кінця 18-19 ст. Архівне законодавство Російської імперії та його вплив на архівну справу в Україні.....34
6.1 Адміністративні зміни кінця 18-19 ст. та утворення нових архівів.....34
6.2 Порядкування у відомчих канцеляріях та архівах. Поточне діловодство і архіви. Нищення архівних матеріалів.....35
6.3 Архівне законодавство і відомчі архіви.....36
§ 7 Організація історичних архівів та формування наукових документальних колекцій в Україні.....37
7.1 Заснування Центрального архіву давніх актів у Києві.....37
7.2 Створення Харківського історичного архіву.....38
7.3 Документальні колекції науково-історичних товариств в Україні 19 - початку 20 ст.....40
7.4 Приватні наукові архіви та колекції рукописних матеріалів.....41
§ 8 Архіви України в контексті проектів архівних реформ у Росії 19 - початку 20 ст.....42
8.1 Спроби реорганізації архівної справи.....42
8.2 Діяльність губернських учених архівних комісій.....43
§ 9 Архіви та архівна справа доби визвольних змагань і відновлення Української держави (1917-1920 рр.).....44
§ 10 Архівна справа в західній Україні, на Буковині та Закарпатті у 1920-1930-х рр.....46
§ 11 Архівне будівництво в Україні за часів радянської влади (1919-1990 рр.).....48
11.1 Централізація управління архівною справою.....48
11.2 Зміцнення командно-адміністративної системи управління архівами та їх підпорядкування НКВС.....50
11.3 Формування системи партійних архівів.....51
11.4 Архівна справа в Україні в роки другої світової війни.....51
11.5 Архіви України 1945-1990 рр.....53
§ 12 Розвиток національної архівної справи в незалежній Україні в 90-х рр.....55
Розділ З АРХІВНА СИСТЕМА ТА МЕРЕЖА АРХІВНИХ УСТАНОВ.....58
§ 1 Поняття "архівна система", її основні види.....58
§ 2 Система архівних установ, її структура та мережа.....63
Розділ 4 НАФ УКРАЇНИ, ЙОГО СТРУКТУРА ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ.....70
§ 1 Поняття НАФ.....72
§ 2 Структура НАФ.....77
§ 3 Право власності на документи НАФ.....79
Розділ 5 ЗАРУБІЖНІ АРХІВИ ТА ЗАРУБІЖНА АРХІВНА УКРАЇНІКА.....82
§ 1 Зарубіжні архіви.....82
§ 2 Зарубіжна архівна україніка.....89
2.1 Український комплекс.....90
2.2 Зарубіжний комплекс.....94
2.3 Проблеми повернення зарубіжної україніки.....97
Розділ 6 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АРХІВІВ.....100
§ 1 Завдання, права, структура архівів.....100
§ 2 Виробничі підрозділи архіву та основні архівні технологи.....102
§ 3 Планування, звітність та економічна діяльність архівів.....105
Розділ 7 КЛАСИФІКАЦІЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ.....108
§ 1 Класифікація документів у межах архіву.....108
1.1 Особливості визначення меж фондів особового походження.....110
1.2 Визначення фондової належності документів.....111
1.3 Утворення об'єднаних архівних фондів.....112
1.4 Утворення архівних колекцій.....113
§ 2 Класифікація документів у межах архівного фонду.....113
Розділ 8 ЕКСПЕРТИЗА ЦІННОСТІ ДОКУМЕНТІВ ТА КОМПЛЕКТУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ.....118
§ 1 Поняття експертизи цінності документів та її завдання.....118
§ 2 Принципи експертизи і критерії цінності документів.....119
§ 3 Організація і методика експертизи цінності документів та оформлення її результатів.....122
§ 4 Переліки документів.....125
§ 5 Комплектування архівів.....127
§ 6 РОБОТА З ДЖЕРЕЛАМИ КОМПЛЕКТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ.....130
Розділ 9 АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ ТА ОБЛІКОВО-ПОШУКОВІ ЗАСОБИ АРХІВІВ.....133
§ 1 Архівне описування: поняття, види, принципи і методи.....133
§ 2 Обліково-охоронна робота архіву.....143
Індивідуальний і сумарний облік архівних документів.....146
§ 3 Архівні довідники в системі НДА: функції та структура.....146
Розділ 10 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕНОСТІ ДОКУМЕНТІВ.....154
§ 1 Особливості матеріальної основи документів та способів фіксації інформації.....154
1.1 Документи на паперових носіях.....154
1.2 Документи на плівкових носіях.....157
1.2.1 Кінодокументи.....157
1.2.2 Мікрофільми.....158
1.2.3 Фотодокументи.....158
1.2.4 Фотодокументи.....159
1.2.5 Машиночитані документи.....159
1.2.6 Відеодокументи.....160
§ 2 Старіння документів.....160
2.1 Фізико-хімічні фактори руйнування документів.....160
2.2 Термічне старіння.....161
2.3 Вицвітання барвників.....161
2.4 Старіння плівкових матеріалів.....162
2.4.1 Старіння кінофотодокументів.....162
2.4.2 Старіння магнітного запису.....163
2.5 Біологічне ушкодження документів.....163
§ 3 Технологія зберігання документів.....164
3.1 Фізико-хімічне оброблення документів.....164
3.1.1 Знепилювання.....164
3.1.2 Фумігація.....164
3.2 Режим зберігання.....165
§ 4 Реставрація.....165
4.1 Відновлювання механічної цілісності.....166
4.2 Нейтралізація і стабілізація кислотності методом забуферування.....167
4.3 Відновлювання текстів, що згасають.....168
4.4 Методи реставрації фотозображень.....168
4.5 Відновлювання якості записаного звуку.....169
4.6 Реставрація кольорових документів.....169
4.7 Консервація шляхом нанесення полімерного покриття.....170
Розділ 11 ІНФОРМАТИЗАЦІЯ В АРХІВНІЙ СПРАВІ.....172
§ 1 Інформатизація архівної справи: поняття, мета і завдання.....172
§ 2 Основні шляхи інформатизації архівної справи: світовий досвід.....175
§ 3 Стан та завдання інформатизації архівної справи в Україні.....179
§ 4 Архівознавчі аспекти інформатизації.....182
Розділ 12 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА МЕТОДИЧНА РОБОТА АРХІВНИХ УСТАНОВ.....186
§ 1 Поняття про науково-дослідну роботу архівних установ.....186
§ 2 Система архівної науково-технічної інформації.....191
§ 3 Завдання, зміст і форми методичної роботи в архівних установах.....193
§ 4 Семінари, конференції як форми науково-методичної роботи.....196
Розділ 13 КОРИСТУВАННЯ АРХІВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ ТА АРХІВНА
ЕВРИСТИКА.....201
§ 1 Класифікація потреб і споживачів архівної інформації.....203
§ 2 Основні напрями і форми використання архівної інформації.....204
§ 3 Роль архівної евристики у використанні документної інформації.....205
§ 4 Форми організації використання архівної інформації.....207
§ 5 Особливості організації використання архівної інформації на різних носіях.....212
§ 6 Ефективність науково-інформаційної діяльності. Архівний маркетинг.....273

Одержати книгу
"Калакура Я.С. Архівознавство"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

Планеты - (от греч. planetes - блуждающий) - массивные небесные тела, движущиеся вокруг центрального небесного светила - Солнца по эллиптическим ор...
Ли чжу - в китайской мифологии страж чудесного дерева фучаншу растущего на горе Куньлунь и приносящего вместо плодов камень ланьгань, подобный неф...
РАСИЗМ - идея о том, что 1) существует несколько человеческих рас; 2) они неравны; 3) высшие расы имеют право повелевать низшими расами. В действ...
ТОМИЗМ - (лат. Thomas - Фома) - ведущее направление в католической философии, основанное Фомой Аквинским. Наибольшее признание Т. получил в разли...
Атрибут - неотъемлемое свойство предмета, без которого предмет не может существовать, присущий объекту качественный признак. Например, атрибут м...
Порядок - 1) ясная и четкая организация какой-либо сферы действительности (примеры: математический порядок, политический, в сфере психического и...
ЭЙДОС - (греч. eidos - вид, образ, образец) - термин античной философии, фиксирующий способ организации объекта, а также категориальная структур...
Бинфэн - в древнекитайской мифологии чудовище в облике двухголового кабана, покрытого черной щетиной. Одна из голов этого чудища находится сзади,...
Образовательные системы - социальные институты, осуществляющие целенаправленную подготовку к духовной и практической деятельности...
КАЛИЮГА - (Санскр.) Четвертый, черный или железный век, наш настоящий период, длительность которого 432 000 лет. Последний из веков, на которые...
ТРОИЦА - триединство. Согласно христ. догме, Троица рассматривается как факт единства Бога в трех лицах: БогОтец, Бог-Сын, Бог - Дух Святой (см...
Видения - в тесном смысле суть непроизвольно воспринимаемые наяву зрительные образы и картины, производящие более или менее полное впечатление...
КАПИТАЛ - социокультурная возможность подчинения труда задаче повышения его эффективности, превращение этого процесса в высокую ценность, что...
ИДЕАЛ - (от греч. idea - идея, прообраз) - то, что рассматривается в качестве образца, совершенства, высшей цели желаний и деятельности, т. е...
Хаос - важнейшая категория синергетики, отражающая независимость элементов мира, степень их свободы, стохастичность. Хаос в синергетике выступ...